Annoncørbetalt indhold

Varmetabsberegning sikrer beboere et præcist og fair varmeregnskab

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Som udlejer har man ansvaret for, at alt det praktiske omkring lejemålene i ens ejendomme forløber, som det skal. Man skal som udlejer også sikre, at beboerne betaler den korrekte husleje og de korrekte forbrugsudgifter. Alle disse forhold er til at understøtte, at lejerne føler sig godt tilpas i deres lejemål, og at de føler, at de betaler en fornuftig husleje og fair forbrugsudgifter. Vil du gerne vide mere om, hvordan du som udlejer sikrer et præcist og fair varmeregnskab for dine lejere? Så læs med her.

Korrektion for udsat beliggenhed

Måske har du enten som udlejer eller lejer tænkt, at der i en given ejendom må være lejligheder, som på grund af deres placering i bygningen er dyrere at opvarme end andre lejligheder i samme bygning. Dette er en helt korrekt antagelse, da der i en bygning kan være lejligheder, som har et større varmebehov end andre netop på grund af deres placering eller isoleringsforhold.

Inden for varmeregnskab taler man om, at en lejlighed kan have en udsat beliggenhed. Det betyder, at lejligheden har en yderlig beliggenhed, som resulterer i et særligt stort varmebehov. Det kan for eksempel være lejligheder, som er placeret lige under taget eller i gavlen i bygningen, eller som er placeret over uopvarmede rum. Der kan også være tale om lejligheder, hvis isoleringsforhold er ringere end de resterende lejemål i ejendommen.

Varmetabsregning sikrer fair varmeregninger

Der er dog heldigvis ingen lejere, som behøver at blive pålagt en højere varmeregning blot, fordi de lejer en lejlighed med en yderlig beliggenhed. Der er nemlig indført en økonomisk kompensation for at sikre en fair varmeudgift for disse lejemål.

Der er tale om en økonomisk rabat, som gives til lejere i lejligheder med et særligt stort varmebehov. Rabatten udregnes nøjagtigt efter en varmetabsberegning. Rabatten udbetales ikke direkte til den enkelte lejer, men indregnes i husstandens varmeregnskab.

Gennemsigtighed i varmeregnskabet

For dine lejere er udgiften til varme en tung post i deres budget. Det er derfor af stor betydning, at lejerne er sikre på, at de kun betaler for netop deres egen husstands varmeforbrug, og at forbruget er aflæst korrekt. For at lejerne kan have tillid til, at de betaler den rette pris for deres varmeforbrug, er det vigtigt, at hver enkel husstand har overblik over netop deres varmeforbrug. Det skal være et præcist og overskueligt overblik, så der ikke efterlades nogen tvivl om forbrugets størrelse og den pris, der følger heraf.

Fordelingsregnskaber skaber overblik hos lejer og udlejer

Et oplagt redskab til at sikre gennemsigtighed og overblik i varmeregnskabet er brugen af fordelingsregnskaber. Her har den danske virksomhed Brunata udviklet nogle højtspecialiserede løsninger, der kan levere helt præcise data over ejendommens samlede varmeforbrug og de enkelte lejemåls forbrug – til brug og gavn for både udlejer og lejere.

Brunatas fordelingsregnskaber er udviklet til at give et overskueligt og let forståeligt overblik over varmeforbrug og udgifter. Overblikket kan aflæses online og giver således både lejer og udlejere mulighed for at aflæse regnskabet når som helst og hvor som helst.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.