Annoncørbetalt indhold

Vil du bo bæredygtigt? Her er 3 bud på vedvarende energikilder

Denne artikel er sponsoreret.

Vedvarende energi er den samlede betegnelse, man bruger for bioenergi, såsom biobrændsel, vindenergi, såsom vindmøller, solenergi, såsom solfangere og andre teknologier, som adskiller sig fra fossile brændsler, såsom kul, ved at være en Co2-neutral energikilde. Brugen af vedvarende energi er med til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi og bidrager til reduktionen af udledning af drivhusgasser. Så hvis du vil bo mere bæredygtigt, er det en rigtig god idé, at se hvor du får din energi fri. I denne artikel giver vi dig tre muligheder for at bruge vedvarende energi til varme eller elektricitet, og dermed gøre dit for, at klimaet ikke lider overlast.

1. Bioenergi

Bioenergi er den energi, der er oplagret i organisk materiale. Energien stammer fra det sollys, som planten bruger, når de vokser. Biomassen kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsel. Bio olie til brændsel er udvundet af de sidste uspiselige og yderst brændbare rester af animalsk produktion og planteolier. Bioolien er en energiressource, der kommer fra industriens restprodukter. Partiklerne fra brændingen af bio olie er mulige for den menneskelige krop at nedbryde og omsætte. Ved biobrændsel er brandværdien høj, prisen er lav, energikilderne er bæredygtige og vedvarende og sidst med ikke mindst er forbrændingen syrefri og Co2-neutral. Udover at bio olie er bedre for miljøet, sammenlignet med alternative fossile brændstoffer, så er der også penge at spare, hvis man vælger at skifte til biobrændsel i dit oliefyr. Bio olie er billigt, fordi flydende co2-neutrale brændstoffer ikke er afgiftspligtige, hvis de bruges til varmefremstilling i kedelanlæg og fordi restprodukterne udnyttes effektivt. Forbrændingen af olien er så ren, at kedlen kun sjældent skal renses. Bio olie lugter ikke, når fyret går i gang. Varmeudnyttelsen er meget høj og varmen havner i radiatoren fremfor som i skorstensrøgen. Et skift kan ske uden, at din olietank skal tømmes eller renses. Så længe bioolien er så ren, at den er brændbar med andre typer brændstof, kan man begynde allerede i dag

2. Vindenergi

Vindenergi er den kinetiske energi, som vinden indeholder. Den er en indirekte form for solenergi og kan derfor betegnes som vedvarende energi, der skåner miljøet. Vindenergien er en af de ældste energiformer, og er i mange hundrede år blevet udnyttet af menneskene. Vindenergi er en af de mest udbredte former for vindenergi i Danmark, hvor mere end 40 pct. Af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktion på. Uanset om vindmøller står på havet eller på land producerer de forureningsfri energi. I forbindelse med produktionen, transporten og installationen af vindmøller udledes givetvis co2, men denne udledning, kan sagtens svare sig, da en vindmølle har en designlevetid på 25 år og allerede efter de første 6-12 måneder er udledningen tjent hjem. Vindenergi spiller altså en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler.

3. Solenergi

Solenergi kaldes også verdens bedste energikilde. Det er solen, der får planter til at vokse og vinden til at blæse. Energien i solens stråler omdannes til varme og strøm, men man arbejder stadig på, at forbedre teknologien og gøre det billigere at bruge solenergi. I løbet af de seneste år er solenergi for alvor blevet populært og eksperter spår, at solenergi bliver den største kilde til elektricitet fremadrettet. I Danmark udnytter vi solenergi på tre forskellige måder: solceller, termisk solenergi og termiske solfangere. Rigtig mange danskere har allerede taget det store skridt og fået installeret solceller på eller omkring deres bolig. Dette er for mange en rigtig god investering, da de solcellerne er en god måde at supplere sit elforbrug med en mere bæredygtig og co2 fri løsning.

Denne artikel er sponsoreret af cilaj-energi.dk.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.