Lemvig

Ønsker svar om grusgrave

Der graves råstoffer flere steder rundt i Region Midtjylland, men er der fortsat brug for alle felter? Det forsøger politikerne at danne sig et overblik over. Pressefoto

Region Midtjylland skal lave en ny råstofplan og vil derfor gerne have input til, hvor det i fremtiden vil være bedst at grave grus, sand og ler

Rom: Der er løbende brug for råstoffer som sand, grus og ler, men i hvilket omfang, og hvor skal det graves?

Det forsøger Region Midtjylland at danne sig et overblik over nu, hvor den gældende råstofplan fra 2016 skal genforhandles. Derfor efterlyser regionsrådet nu ideer og forslag til den kommende råstofplan, der skal gælde fra 2020. Både virksomheder, organisationer og borgere har mulighed for at kommentere på planen, der blandt andet også bestemmer, hvor omfattende opgravningen af grus må blive i de store gruslejer i Rom.

- Den nye plan behøver ikke få betydning for de eksisterende grusgrave, men vi vil heller ikke have gravet flere huller end nødvendigt. Jeg kan ikke huske, der nogensinde er blevet klaget over udgravningerne i Rom, men derfor skal vi ikke blot kritikløst udlægge nye områder, siger formanden for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

- I dag arbejder vi med nogle graveområder, der er udlagt for mange år siden, og derfor ser vi på, om de områder stadig er de rigtige i forhold til behovet. Samtidigt ønsker vi en gennemgribende revision med inddragelse af borgerne lokalt, så vi kan hente de nødvendige råstoffer med så få konsekvenser som muligt for mennesker, miljø og klima, siger Jørgen Nørby.

Råstofplanen

Region Midtjylland er forpligtet til at lave råstofplaner, der sikrer forsyningen af for eksempel sand, grus og ler mindst 12 år frem i tiden.Regionsrådet skal hvert 4. år tage stilling til, om den gældende råstofplan skal revideres. Sidste år besluttede regionsrådet en større revision af den gældende "Råstofplan 2016".I den forbindelse indkaldes nu i form af et debatoplæg input fra borgere, virksomheder og organisationer forud for udformning af forslag til Råstofplan 2020.Borgere, virksomheder og organisationer kan komme med input frem til 3. april 2019. Herefter starter den demokratiske proces med udformning af forslag til ny råstofplan. Den proces forventes afsluttet i 4. kvartal 2020.Find idé- og debatoplægget her: www.råstofplan2020.rm.dk

Gamle tilladelser

Han fortæller blandt andet, at der er givet nogle tilladelser til opgravninger, som aldrig er taget i brug. Nogle af tilladelserne er mere end 20 år gamle.

- Samtidigt bliver der hentet stadig flere råstoffer på havet. Gamle mursten er ikke længere blot noget, der skal deponeres, men genbruges. I løbet af nogle år får vi et andet syn på vores forbrug af råstoffer, og er der så brug for at udlægge så store arealer til udgravning på land?, spørger Jørgen Nørby og undlader at give et svar.

Det er nemlig nogle af de ting, han håber at få belyst gennem det debatoplæg, som nu er åbent for kommentarer i hele 2019.

Miljørigtigt

Planen handler ikke kun om, hvor der skal gives tilladelse til at grave. Den skal også tage højde for, om den cirkulære økonomi kan tænkes endnu bedre ind i planen, så transporten af råstoffer mindskes.

- I dag transporteres råstoffer i gennemsnit 60 km på lastbil med slid på vejene og stor klimabelastning til følge. Det skal vi minimere for eksempel ved at grave tættere på det sted, hvor råstofferne skal anvendes. Samtidigt skal vi i det hele taget undersøge, hvordan vi kan tænke i en mere bæredygtig anvendelse af råstofferne, siger næstformand i Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Et andet vigtigt fokus i den kommende revision af råstofplanen er efterbehandlingen af graveområder. Her viser både erfaring og forskning, at tidligere råstofgrave kan udvikle sig til naturskønne områder med høj biodiversitet. Regionen ønsker at udvikle retningslinjer for efterbehandling, der medvirker til dette, og dermed til at tidligere råstofgrave kan skabe værdi for samfundet.

Til Christiansborg

Regionsrådet ønsker samtidigt bedre muligheder i råstofloven for at kompensere borgere, der kommer i klemme som naboer til en råstofgrav. Dette kræver dog ny lovgivning fra Christiansborg.

- Der er desværre nogle eksempler på, at boligejere bliver fanget midt i et råstofgraveområde, og derfor får svært ved at sælge deres ejendom. Vi skal grave efter råstoffer, og vi er nødt til at gøre det der, hvor råstofferne er. Men det er ikke rimeligt, at folk bliver stavnsbundet på en måde uden mulighed for at få kompensation. Det vil vi arbejde for at gøre Folketinget opmærksomme på, siger udvalgsformand Jørgen Nørby.

Han forventer, at regionen får mulighed for at gøre råstofplanen færdig, selv om den nuværende regering har planer om at nedlægge regionerne i forlængelse af den foreslåede sundhedsreform.

- Men der skal graves råstoffer uanset om der er en region eller ej. Derfor er det ikke helt forkert at revidere råstofplanerne uanset om der er regioner eller ej. Det er dog en sag, hvor borgerne formentligt vil foretrække en lokal myndighed til at udlægge råstofområder end et kontor i København. Råstoffer skal vi have og bruge, men jeg vil foretrække, de udlægges i et tæt samarbejde med de kommuner, hvor de er, siger Jørgen Nørby.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

DNA-test fastslår: Det var en ulv som dræbte stor kvie ved Råsted

Struer For abonnenter

SE VIDEO: Heines helt store motorcykeleventyr - der stod 'danger' på GPS'en

Lemvig

Stuvende fyldt til markedet

Lemvig For abonnenter

Bøvling byder på boksning i biler

Sport

Klinkby byder endnu engang på fodbold i mudderet

Lemvig

Der bliver international stemning på Bredgade

Lemvig

Politiet efterlyser vidner: Bilist havnede i bækken

Annonce