Annonce
Debat

Ønskes: Mere ordentlighed i vindmølleplaner

Holstebro Byråd vil på byrådsmødet den 20. september 2011 sende et forslag i høring om etablering af vindmøller nord for Gedbovej øst for Tvis. Et forslag som undervejs har ændret sig flere gange til stor undren for lokale borgere, og jeg selv som lokalt valgt byrådsmedlem.

Holstebro Byråd vil på byrådsmødet den 20. september 2011 sende et forslag i høring om etablering af vindmøller nord for Gedbovej øst for Tvis. Et forslag som undervejs har ændret sig flere gange til stor undren for lokale borgere, og jeg selv som lokalt valgt byrådsmedlem.

Modstridende interesser, og vindmøller i det åbne land der konflikter med kommunalt prioriterede natur- og landskabsværdier i selv samme områder, har samtidig udstillet, at vi i kommunen ikke er gode nok til at sætte os i borgernes sted, ikke mindst med hensyn til de borgere, der ser vindmøllerne som et stort indgreb i det lokalområde, de bor i.

Fra et udgangspunkt der hed fire styk vindmøller på V90 1,8 MW (124 meter) blev det fire styk V112 3,0 MW (150 meter) og så til seks styk møller på V112 3,0 MW (150 meter). Og ja, det kan godt være, at man fra kommunalt hold og fra projektmagernes side har en interesse i at vride så mange producerede MW som muligt ud at et område udlagt til vindmøller. Men det ændrer altså ikke ved, at vi til stadighed skal behandle vores borgere ordentligt.

Ordentlig behandling betyder blandt andet at man ikke går ud over de fastlagte rammer i kommuneplanen, der siger fire til fem vindmøller på 130 meters højde, og at man respekterer enstemmige byrådsbeslutninger, som eksempelvis den af den 17. maj 2011, hvor vi i forbindelse med godkendelsen af Redegørelse til Strategi 2011 indskærpede, at der maksimalt kan opstilles fire vindmøller i det aktuelle område. En beslutning som Økonomiudvalget senest har valgt at holde fast i, hvorfor høringsforslaget nu bliver på de maksimale fire vindmøller.

Hermed samtidig en opfordring til formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Karsten Filsø (SF), om i højere grad at prøve at sætte sig i borgernes sted, og ikke mindst at respektere enstemmige byrådsbeslutninger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

Storken er en del af vores dna

Annonce