Annonce
Lemvig

35 kilometer gravearbejde med spændende fund er snart afsluttet

Lotte Bach Christensen (bagerst) har sammen med sin kollega sat skovlen i et stolpehul for at grave et tværsnit. Foto: Benny Gade
Arkæologerne ser frem til på mandag, hvor de ventes at afslutte et 35 kilometer langt gravearbejde i forbindelse med kablet fra Idomlund til transformatorstationen.
Annonce

Klinkby: Vest for Klinkby er gravearbejdet i forbindelse med kablet fra Idomlund til transformatorstationen udvidet. Arkæologerne har netop fundet spor efter to huse fra jernalderen, som nu bliver udgravet i det omfang, tiden tillader det.

Et par hundrede meter længere fremme har gravemaskinen blotlagt noget, der ligner endnu et hus, og som nu venter på, at arkæologerne bliver klar til at se nærmere på fundet. Gravemaskinen har trukket overjorden væk, så det underliggende sandlag er synligt. Her er mørke partier i sandet, der vidner om, at der engang stod stolper og vægge, der engang var et lerklinet hus. Da der bliver gravet et snit ned gennem nogle af hullerne, viser det ene sig at være et ildsted, der stadig rummer rester af keramik.

- Vi kan se på bredden af huset, hustypen samt keramikken se, at den formentligt stammer fra jernalderen, siger arkæolog Lotte Bach Christensen, der leder udgravningen.

Dermed daterer hun den umiddelbart til omkring år 500. Inde i hendes bil står poser med jord, der er taget fra ildstedet. Hvis det rummer rester af trækul eller andet materiale, er det muligt at lave en såkaldt kulstof 14 analyse, der vil datere fundet helt nøjagtigt.

- Og så bliver det jo spændende at se, om det svarer til min datering, siger hun.

Her er det et ildsted, der bliver gravet i, og det rummer spor af gammelt keramik. Foto: Benny Gade
Annonce

35 kilometer spor

Udgravningen er et 35 kilometer langt spor, der strækker sig fra Idomlund til den nye transformerstation, der er ved at blive opført vest for Klinkby. Her skal Energinet grave de kabler dybt ned i jorden, der skal føre stømmen fra den kommende havmøllepark Vesterhav Nord frem til Idomlund. Derfor har arkæologerne siden februar været i færd med at grave i forvejen for at sikre, at arbejdet ikke forstyrrer oversete fortidsminder. I begyndelsen var det sparsomt med fund, så arbejdet skred hurtigt frem. Arkæologerne forventede at være færdige allerede i slutningen af juni, men så skulle gravemaskinen bruges andre steder. Derefter løb man ind i et større udgravningsarbejde omkring Lomborg. Og så standsede arbejdet under sommerferien.

Nu er de i gang igen og er næsten i mål. Arkæologerne har netop passeret Vandborgvej, og dermed er der kun få hundrede meter fra målet ved Transformerstationen. Her kan der fortsat vente nogle mindre overraskelser, for der blev fundet spor efter en bosætning på det sted, hvor transformerstationen bliver opført. Derfor har Lotte Bach Christensen en ide om, at der kan vente noget i slutningen af gravearbejdet, men næppe noget, der rykker væsentligt ved det allerede kendte. Derfor forventer Lotte Bach Christensen, at deres del af gravearbejdet kan sluttes på mandag, og dermed er hun også klar til at gøre en slags status over de ting, som arkæologerne har fundet.

Annonce

Fundene

Det er gjort fund, men ikke af en karakter, der vil skrive Danmarkshistorien om. Jernalderhusene nord for Vandborgvej var dog ikke kendte, så derfor bliver de noteret, målt op og registreret i museets arkiver, men mere vil der ikke ske.

- Vi får kun en del af huset at se, fordi vi ikke kommer ude nfor det område, hvor der skal graves kabler. Til gengæld er der heller ikke noget, der tyder på, der er behov for at grave yderligere, siger Lotte Bach Christensen.

Arbejdet har medført 22 forskellige nedslagspunkter på ruten, hvor der er fundet interessante spor fra fortiden. De bedste fund blev gjort i begyndelsen af gravearbejdet, hvor arkæologerne blandt andet fandt en ukendt grav tæt på Idomlund. Her lå de forkullede rester af en mand, der var blevet brændt og efterfølgende lagt i et hul i jorden tillige med en rusten kniv. Kniven er sendt til konservering. Et andet sted ved Idomlund blev der fundet resterne af en boplads, hvor der i en efterladt grubehus blev fundet en vægt, der har været anvendt på en væv.

Et af de fineste fund er en vævevægt fundet ved Idomlund. Stenen er ikke brændt, så den har let ved at forvitre. Foto: Benny Gade
Annonce

Flere huse

- Ved Lomborg fandt vi mange spor. Her brugte vi næsten en måned på at grave, siger Lotte Bach Christensen.

Arbejdet skyldtes tydelige spor af stolpehuller fra huse og indhegninger, som skulle opmåles og beskrives. Også her var det bosætninger fra jernalderen, der kom frem i lyset, men også resterne af et enkelt gårdanlæg fra middelalderen. Der blev fundet en del keramik og også rester af vævevægte i området.

- Vi er fortsat i færd med at udrede, hvad vi fandt. Det kræver lidt efterarbejde, men alt tyder på, der lå flere gårdenheder. Især nord for Lomborg Kirke fandt vi en del, siger Lotte Bach Christensen.

Og nu gælder det udgravningen ved Vandborg, der dog ikke bliver omfattende. Denne torsdag var der fundet spor efter to huse, og måske er der også spor efter et tredje, hvilket de kommende timers arbejde vil præcisere. Dermed kan gravemaskinen fortsætte mod den nye transformerstation.

Når gravearbejdet er overstået, vil hele projektet blive beskrevet i en rapport, der beskriver de enkelte fund.

Det fineste fund undervejs er denne gamle kniv, der blev fundet i en grav med de forkullede knoglerester af en mand. Foto: Benny Gade
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Forsøgte at bryde døre op

Annonce