Annonce
Erhverv

55 klager over kystnære møller: Møllerne tager ikke hensyn til naturen

Sådan ventes de 21 vindmøller at tage sig ud fra Bovbjerg Fyr. Illustration fra Vattenfalls visualiseringsrapport.
Lemvig Kommune undlod denne gang at kommentere planen
Annonce

Vestkysten: Mandag var der frist for at klage over den tilladelse, som Energistyrelsen i december gav til at sætte gang i opførelsen af de to kystnære vindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Det skete efter et omfattende forarbejde, men alligevel skulle tilladelsen ud i  høring, hvor alle fik lejlighed for at kommentere tilladelsen.

Og flere har da også valgt at  kommentere på afgørelsen. Faktisk har Energiklagenævnet modtaget ikke færre end 55 klager tilsammen om de to projekter. Dem er man nu gået i gang med at granske, men der skal foreligge tungtvejende grunde, hvis projekterne skal stoppes nu.

Annonce

Ingen kommunal klage

Energiklagenævnet har ikke offentliggjort klagerne, men man vil dog heller ikke finde lokale kommentarer fra Lemvig Kommune. Årsagen er ifølge kommunen selv, at man aldrig modtog høringsmaterialet og derfor selv måtte rykke for at få det. Og ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V) landede materialet først på kommunens  bord samme dag, som indsigelsesfristen udløb. Til gengæld har kommunen ved flere andre lejligheder talt for, at møllerne burde rykkes så langt mod nord som muligt.

Til gengæld har foreningen Stop Vesterhav Nord sendt en klage til Energiklagenævnet på 13 tætskrevne sider, hvor man argumenterer for, at møllerne ikke tager det fornødne hensyn til hverken natur, mennesker eller den arkæologiske arv, og at Energistyrelsen ikke har inddraget offentlighedens synspunkter i forbindelse med VVM-processen. Foreningen anfører direkte, at miljøvurderingslovens formål ikke er opfyldt.

Annonce

Klager sydpå

Også foreningen Stop Vesterhav Syd har klager med nogenlunde samme argumenter, og flere grundejerforeninger i det sydlige område er også på listen. Blandt andet har Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit klaget. Det var netop den forening, der med en klage fik Energiklagenævnet til at aflyse Vattenfalls første etableringstilladelse, hvilket tvang selskabet til at lave en ny miljøkonsekvensrapport. Alle foreninger anfører samstemmende, at hele processen og udfaldet har været besluttet på forhånd.

Energiselskabet Vattenfall er allerede langt fremme med at anlægge mølleparken. Tirsdag aften blev der orienteret om  mulighederne for at søge erstatning for de gener, som møller kan påføre omgivelser, og hvis tidsplanen ikke bliver skubbet denne gang, vil de første møller begynde at skyde  i vejret næste sommer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Opbakning til Høfde 42-kæmperne

Annonce