Lemvig

Beplantning skal være med til at sikre sjælden mus

Den sjældne birkemus kan få bedre levevilkår, hvis der bliver rejst skov ved Harboøre. Arkivfoto: Julie Dahl Møller.
Teknik- og miljøudvalget vil se nærmere på område før de vil beslutte om der skal gives tilladelse til at rejse skov ved Harboøre

Harboøre: Skal der rejses en 27 hektar stor skov ved Noret lige syd for Harboøre?

Det skulle Lemvig Kommunes teknik- og miljøudvalg have taget stilling til på deres møde tirsdag. Men sagen blev i første omgang udskudt, så udvalgsmedlemmerne selv kan besigtige området i forbindelse med næste udvalgsmøde i slutningen af april.

- Det er bedre selv at have set på området, end at vi har taget stilling til projektet ud fra nogle skitser på et kort, siger Steffen Damsgaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget.

Kommunen skal give dispensation til projektet, hvis der er enighed om det. Ifølge kommuneplanen er skovrejsning i området nemlig uønsket på grund af landskabelige og geologiske interesser.

Det er Ejerlaget Noret, der har søgt om tilladelse til at rejse skoven på et areal, der i dag er udlagt til landbrugsjord. De har tidligere fået dispensation til at plante buske på et 2,5 hektar stort område i nærheden af Noret, og det er det område, man nu ønsker at udvide mod nord. Det er planen, at der skal etableres et stisystem i skovområdet, der skal kobles sammen med et eksisterende stisystem, der i dag findes ved Noret.

Et alternativ til skovrejsningen er at plante buske på 80 procent af arealet. Det skal ske for at forbedre leveforholdene for den sjældne birkemus, der kun holder til i det vestlige limfjords-område samt i det sydlige Jylland. Birkemusen foretrækker at leve i lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker, og det skal beplantningen af området være med til at fremme.

For projektet taler blandt andet, at det vil nedsætte belastningen af næringsstoffer i Noret, at der er tale om et rekreativt område med offentlig adgang til den private skov via veje og stier samt at træer og buske i området sjældent bliver mere end tre-fem meter høje.

Til gengæld taler de landskabelige og geologiske interesser imod. Området er fladt og åbent med en stor udsigt og samtidig er det marint forland, der er i kontrast til moræneskrænterne i nærheden.

0/0
Annonce
Erhverv For abonnenter

Byggeri kører efter planen: Sandkasse bliver forvandlet til vandmekka

Lemvig

Søndagsåbent hele sommeren i Thyborøn

Erhverv For abonnenter

Nu skal Ramme igen have en købmand

Lemvig

Skal 10. klasse flytte til gymnasiet

Lemvig For abonnenter

Folk strømmede igen til marked og dyrskuet

Lemvig For abonnenter

Storkereden på Vasegården: De blev det sidste par i Lemvig

Lemvig For abonnenter

Her lærer vi på en anderledes måde

Lemvig

På refugium i Italien: Par fulgte i Thøger Larsens fodspor

Lemvig

Bovbjerg Fyr er klar til indvielsen

Annonce