Annonce
Erhverv

Tidligere Danish Crown-topchef giver fem gode råd: Bestyrelsens tid er det fortrolige rum - uden ledere

- Dagsordenen og så meget materiale som muligt bør være fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne i god tid, og det er faktisk nemmere sagt end gjort – især i mindre virksomheder. Der har ledelsen jo andet at bruge tiden til end at lave præsentationer og sjældent nogle at uddelegere dette til. Så mit råd er, at ledelsen laver korte præsentationer, som forudsætter, at bestyrelsen har læst materialet på forhånd. Og i stedet lader bestyrelsen og ledelsen få mere tid til drøftelser af væsentlige beslutninger på møderne, siger Flemming N. Enevoldsen, formand for Business Esbjerg og otte andre bestyrelser. Foto: Chresten Bergh
Du husker måske Klassens time fra skoletiden, men det ikke kun i undervisningslokalet, at der kan være brug for at vende vidt og bredt uden indblanding udefra. Det samme gælder bestyrelsesmedlemmer, mener Flemming N. Enevoldsen, mangeårig topchef hos blandt andet Danish Crown og i dag aktivt medlem af 10 bestyrelser - og formand for ni af dem.

Kolding: I et af årti var Flemming N. Enevoldsen topchef i en af Danmarks største virksomheder.

Først som administrerende direktør i Tulip Food Company fra 2006-2012 og dernæst udstyret med samme titel i forædlingsdivisionen DC Foods og som en del af koncernledelsen i Danish Crown som executive vice president frem til 2016.

Han er imidlertid ikke i tvivl om, at små virksomheder og inden for startup-kategorien har god gavn af at have en professionel bestyrelse med eksterne medlemmer i ryggen.

- Jeg har oplevet selv meget små virksomheder, som helt fra start har tænkt på at få eksterne sparringspartnere ind i bestyrelsen, og min oplevelse er, at de virksomheder får en nemmere gang på jord. Nogle beslutningsgange og elementer i organisationen som en klar retning (strategi, red.), rapportering, aflønningsformer og så videre kan virksomheden lige så godt få inkorporeret fra begyndelsen, forklarer Flemming N. Enevoldsen og fortsætter:

- Skal man for eksempel anvende headhuntere eller bruge Jobindex i ansættelsesproceduren? Vil man give mulighed for medarbejderaktier som en del af lønnen eller have 100 procent ejerskab selv? Og hvilke finansieringsmetoder vil man bruge – egenfinansiering, bank, kapitalpartnere?

- Jeg har selv været med i startup-virksomheder. Dér begår man fejl, og det er som regel en dyrere vej at gå at prøve sig frem, siger Flemming N. Enevoldsen.

Det er sidste punkt på mødet, hvor den daglige ledelse og medarbejdere ikke indgår. I stedet har punktet to hovedformål. Her kan bestyrelsesmedlemmer give konstruktiv kritik på det netop afholdte møde, hvad vi hver især kan forbedre, og hvad vi spiller ind med, men det er også her, hvor det er muligt at drøfte forhold som vedrører direktøren, salgschefen eller en anden fra ledelsen. Og så giver jeg typisk en tilbagemelding til direktøren på bestyrelsens reflektioner. For mig er det vigtigt, at bestyrelsen har den mulighed sammen.

Flemming N. Enevoldsen, formand for ni bestyrelser

Find formanden først

I dag er han professionelt medlem af 10 bestyrelser - og kun hos Jysk Display i Viborg sidder han ikke for bordenden med formandskabet.

Det gør han derimod blandt andet i bestyrelsen for Esbjerg Havn på 20. år og i Business Esbjerg. Derudover tæller bestyrelses-cv'et virksomheder både i og uden for fødevarebranchen:

- Det er en god idé at engagere sig med eksterne sparringspartnere til bestyrelsen så tidligt som muligt i forløbet, men det afgørende for mig er, at ejerlederen har gjort sig klart, at virksomheden vil have gavn af det. Erkendelsen skal være dér, ellers er det bedre at lade være, og når det så kommer til sammensætningen af bestyrelsen, så skal der først og fremmest tages stilling til, hvem der skal være formand. Det kan selvfølgelig være én fra netværket, men det er vigtigt, at det er én, som kommer med et eksternt synspunkt.

- Når jeg er blevet inviteret ind, er det typisk, fordi ejerlederen selv har tænkt sig at træde tilbage som bestyrelsesformand, og i modsætning til at sætte fundamentet til et hus, så begynder man her fra toppen, når man skal bygge sin bestyrelse. Her er det også vigtigt at gøre sig klart, hvor mange ejere der skal sidde i bestyrelsen, og om der skal være medarbejderrepræsentanter, fortæller Flemming N. Enevoldsen.

Annonce

Minimum to eksterne

Som tommelfingerregel råder den erfarne bestyrelsesformand til, at bestyrelsen bliver sammensat med minimum to medlemmer udefra:

- Det handler mest om psykologi, men hvis man virkelig vil flytte sig, så bør man gå efter minimum to eksterne, fordi der er en tendens til, at hvis der kun sidder et eksternt medlem, så bliver vedkommendes rolle hurtigt et spørgsmål om at styre møderne og overholde praksis alene. Men på den måde får man ikke sammensat en bestyrelse, som har alle de forskellige kompetencer, som skal til for at hjælpe virksomhedens udvikling.

Flemming N. Enevoldsen anerkender, at det er et stort skridt for mange virksomheder at etablere en professionel bestyrelse:

- I Danmark er hierarkierne ikke så stærke som i udlandet, men mange steder er det jo stadig ejerlederen, der bestemmer det hele. Og det kræver, at man blotlægger lidt sig selv, når man åbner op for andre og lader dem stille spørgsmål til driften og beslutninger – også i nærvær af andre, ledende medarbejdere.

- Mine egne erfaringer er positive, også når der opstår situationer, hvor man er uenige, for det skal der være plads til, og så skal man kunne tale sig til rette om den rigtige løsning. Der skal være en gensidig respekt, og så der være en god personlig kemi. Det er lige så vigtigt som de faglige erfaringer og kompetencer, siger Flemming N. Enevoldsen.

Flemming N. Enevoldsen

Flemming Nyenstad Enevoldsen er bosat i Kolding

Han er blandt andet tidligere koncerndirektør (Executive Vice President og CEO) for Danish Crowns forædlingsdivision, DC Foods i perioden 2012-2016, mens han fra 2006 til 2012 fungerede som administrerende direktør for Tulip Food Company og som bestyrelsesformand samme sted 2010-2016.

Flemming N. Enevoldsen er i dag aktivt bestyrelsesmedlem i 10 selskaber og sidder for bordenden som formand i ni tilfælde. Det er A. Espersen A/S/Insepa A/S i København, Hanegal A/S i Haderslev, Glunz & Jensen A/S i Nyborg, Esbjerg Havn (på 20. år), Head Energy AS i Bergen (Norge), Business Esbjerg, ABL Food A/S i Kliplev, Skov Industri A/S i Nørre Aaby og Suztain A/S i Vig, mens han er medlem af bestyrelsen hos Jysk Display A/S i Viborg.

Tidligere har Flemming N. Enevoldsen også været bestyrelsesformand hos Quilts of Denmark A/S i Vamdrup, Ocean Textile Group A/S i Herning, Delpro Wind A/S i Vamdrup, Dansk Autoværn A/S i Silkeborg, Sokolow S.A. i Warszawa (Polen), Plumrose i Chicago (USA), Tulip Ltd. i Warwick (UK), ESS-Food i Brøndby, samt Bel Air Aviation A/S og ST Plast A/S - begge i Esbjerg.

Desuden har han været i bestyrelsen for Arovit Petfood A/S i Esbjerg, Cocio Chokolademælk A/S i Esbjerg, DI Fødevarer i København, Eksportrådet (under Udenrigsministeriet) og i Tholstrup Cheese A/S i Fredericia.

Annonce

Date med åbne kort

Flemming N. Enevoldsen opfordrer samtidig til, at virksomhedens strategi bliver italesat tidligt og allerede i datingfasen:

- Det er væsentligt at få afklaret, hvor virksomheden skal hen – og om ejerskabet på lang sigt skal forblive uændret. Men også om man har samme syn på risikovillighed. Der er masser af succesrige virksomheder, som har satset det hele på et projekt, men det kræver, at alle har den samme portion is i maven, og det skal være afstemt fra start.

Når sammensætningen af bestyrelsen er på plads, handler det om at finde den rigtige struktur på bestyrelsesarbejdet.

- Udfordringer i alle virksomheder - store som små - er, at rigtig meget tid på møderne går med afrapportering om økonomi, salg med videre, men der skal også være tid til drøftelser. Derfor bør både dagsorden og så meget materiale som muligt være fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne i god tid, og det er faktisk nemmere sagt end gjort – især i mindre virksomheder.

- Der har ledelsen jo andet at bruge tiden til end at lave præsentationer og sjældent nogle at uddelegere dette til. Så mit råd er, at ledelsen laver korte præsentationer, som forudsætter, at bestyrelsen har læst materialet på forhånd. Og i stedet lader bestyrelsen og ledelsen få mere tid til drøftelser af væsentlige beslutninger på møderne, siger Flemming N. Enevoldsen.

5 gode råd til bestyrelsesarbejdet

  1. Etablér en bestyrelse med eksterne sparringspartnere tidligt i virksomhedens levetid. Beslutningsgange og elementer i organisationen som retning, rapportering, aflønningsformer og så videre kan virksomheden med fordel inkorporere fra begyndelsen.
  2. Du bygger din organisation fra toppen. Det betyder, at sammensætningen af bestyrelsen begynder med valget af formand.
  3. Der bør være mindst to eksterne medlemmer i bestyrelsen - og ikke blot én. Det sikrer, at de tilførte kompetencer kommer bedre i spil og et enkelt eksternt medlem ikke bare får en administrativ rolle til at sikre struktur og proces.
  4. Skab en struktur omkring bestyrelsesmøder, der sørger for, at mødetiden først og fremmest bliver benyttet til drøftelser og fremdrift i stedet for afrapportering og status-opdateringer. Det handler blandt andet om at fremsende dagsordenen og alle relevante materialer til bestyrelsesmedlemmerne i fornuftig tid, så de har mulighed for at stille spørgsmål og forberede sig.
  5. Indfør et punkt nederst på dagsordenen som bestyrelsens egen tid. Her er det muligt for medlemmerne imellem at give hinanden og det afholdte møde konstruktiv kritik, men hvor der også er plads til at diskutere direktøren og andre i ledelsen i et fortroligt rum.

Annonce

Rum for fortrolighed

Som et udvidet rum for fortrolighed har Flemming N. Enevoldsen indført et særligt punkt på dagsorden i en del af de bestyrelser, som han sidder i.

Punktet hedder bestyrelsens tid:

- Det er sidste punkt på mødet, hvor den daglige ledelse og medarbejdere ikke indgår. I stedet har punktet to hovedformål. Her kan bestyrelsesmedlemmer give konstruktiv kritik på det netop afholdte møde, hvad vi hver især kan forbedre, og hvad vi spiller ind med, men det er også her, hvor det er muligt at drøfte forhold som vedrører direktøren, salgschefen eller en anden fra ledelsen. Og så giver jeg typisk en tilbagemelding til direktøren på bestyrelsens reflektioner.

- For mig er det vigtigt, at bestyrelsen har den mulighed sammen, men når det er sagt, så er jeg en stor fortaler for, at bestyrelsen ofte møder flere fra ledelsen - og ikke kun direktøren – i forbindelse med møderne, slutter Flemming N. Enevoldsen.

Aktive bestyrelser

I en artikelserie sætter Erhverv+ fokus på emnet Aktive Bestyrelser.

Ifølge en rapport fra Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS med afsæt i 76.000 danske aktie- og anpartsselskaber havde blot seks procent af de ejerledede virksomheder en professionel bestyrelse i 2019, mens tallet er henholdsvis 22 og 29 procent for semi-ejerledede og ikke-ejerledede virksomheder.

Omtrent halvdelen af Danmarks cirka 300.000 virksomheder er personligt ejede, mens mere end 90 procent af samtlige virksomheder er familie- eller ejerledede.

Første afsnit i serien handlede om betydningen af at have en professionel bestyrelse som sparringspartner i en krisetid. Det skete blandt andet i forbindelse med et interview med tidligere topchef i Carlsberg og i dag professionelt medlem af ni bestyrelser, Jørn Tolstrup Rohde.

Andet afsnit var et uddrag fra bogen Den Aktive Bestyrelse - udvikler virksomheden og skaber konkurrenceevne skrevet af Lars Bo Hansen og Steen Ernland.

I tredje afsnit giver Flemming N. Enevoldsen, tidligere administrerende direktør for Tulip og DC Foods i Danish Crown-koncernen, gode råd til sammensætningen af bestyrelsen, det optimale samspil og strukturering af bestyrelsesarbejdet.

Alle afsnit er tilgængelige på erhvervplus.dk efterhånden som de udkommer.

Annonce
Kultur For abonnenter

Kritik af kommuneplan: ingen ved, hvad der foregår

Danmark

Fredagens coronatal: 1085 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig For abonnenter

Forslag: Giv dog sælerne en rigtig platform ...

Kultur For abonnenter

Politikere: Høringen er en ommer

Lemvig

Fiskedagen i Thyborøn er igen i år spredt ud på flere dage

Leder For abonnenter

Lemvig Kommune kunne lære noget af Holstebro

Lemvig For abonnenter

Udvalgsformand i Lemvig Kommune: Savner en debat om sygeplejerskernes arbejdsvilkår

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Holstebro

58-årig kvinde nægter sig skyldig i sin mands død: Kan ikke forstå at hendes promille skulle have været så høj

Holstebro

Nedtur: Stort fald i antallet af nye studerende

Indland

Brostrøm: Overvejelse af tredje stik kan blive nødvendigt

Lemvig For abonnenter

Måske får de en tredje stemmeseddel i Thyborøn: Menighedsrådsvalg bliver senest afgjort sammen med byrådsvalget

Leder For abonnenter

Dødsulykken på Idomlundvej: De lukkede døre i retten er et problem

Lemvig

Aamøllen på Remmerstrand: Mangler en rig onkel med de sidste 300.000 kroner

Annonce