Annonce
Lemvig

Budgetaftale på plads: Læs hovedtrækkene her

De seks gruppeformænd bag budgetforliget. Fra højre Jens Lønberg (K), Ole Margon (B), Karl Balleby (DF), Erik Flyvholm (V), Kenneth Bro (S) og Arne Noe (SF). Foto: Lars Kamstrup
Alle partier i Lemvig Byråd underskrev budgetaftale mandag eftermiddag

Lemvig: Mandag middag mødtes gruppeformændene for de seks partier i Lemvig Byråd for at diskutere budget, og allerede et par timer senere var der enighed om en aftale.

Aftalen kan ikke nå at indgå som forslag til første behandlingen af budgettet i byrådsalen onsdag aften. Det vil først være en realitet, når budgettet skal endelig vedtages 30. oktober. Men aftalen nu gør, at man kan få sat den høringsproces i gang, så de hørings-berettigede kan få tid til at komme med kommentarer til det forslag, der ligger, og disse forslag kan komme med i de endelige forhandlinger.

Der kan også være dele af den finanslov, som ikke er vedtaget i Folketinget, som senere kan få indflydelse på, hvordan økonomien kommer til at se ud i de enkelte kommuner.

- Men så må vi tage den til den tid. Nu har vi lavet en lokal aftale, og jeg er meget tilfreds med, at alle partier er med, og jeg synes, vi har fundet et fornuftigt budget, sagde borgmester Erik Flyvholm på et pressemøde med deltagelse af Kenneth Bro (S), Arne Noe (SF), Karl Balleby (DF), Ole Margon (B) og Jens Lønberg (K). Og alle gruppeformændene gav udtryk for tilfredshed med et budget, som ganske vist indeholder besparelser. men også udvidelser to tiltag, som gør, at de alle overordnet set har set det fornuftige i at være med.

Her er nogle korte hovedtræk:

På den positive side er der afsat fem millioner kroner til Lemvig Sundhedshus og 10 millioner kroner til færdiggørelsen af Lemtorpskolen. Der er yderligere 1,1 millioner kroner til ældre-området - herunder 600.000 kroner til tryghedshotellet. Der kommer fire millioner kroner til udendørs læringsrum og faglokaler på skolerne. 3,9 millioner kroner til forskønnelse og byfornyelse i landområderne. Tre millioner kroner til nye gadelys. 2,5 millioner yderligere til opgradering af kommunens veje. 1,5 millioner kroner til stier og cykelstier. Der ansættes en udviklingsygeplejerske på psykiatri- og handicap-området, og der sikres økonomi til bredbånd med højhastighed i hele kommunen.

Der er en omlægning af plejehjemspladser, så ni plejehjemspladser i Nørre Nissum omdannes til botilbud til handicappede. Til gengæld kommer der så ni ekstra i Harboøre, hvor man ændrer special plejehjemspladser til almindelige pladser.

Der er så en række mindre budget-udvidelser.

På negativ-siden er der en række mindre besparelser Af de større er en rammebesparelse på ansatte i administrationen på én million kroner og besparelser på indkøb på tre millioner kroner. der spares én million kroner på projektet Godt Hverdagsliv for de ældre. Lærernes undervisningstid øges, så den kommer på højde med Struer Kommunes. Og der er en lidt mindre normering i kommunens dagtilbud og SFO

Derudover er der en række mindre ramme-besparelser med mere, som ikke er præciseret endnu

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Minister afkræves svar om Høfde 42

Lemvig

Ekstra penge til turistarbejde

Annonce