Annonce
Læserbrev

Byggeri i Struer. Sagde du borgerinddragelse?

Debat: I går, den 24. februar, deltog jeg sammen med ganske mange andre interesserede borgere i et møde om kommuneplan 2020 på Struer Museum.

Det var på mødet helt tydeligt, at rigtig mange gerne ville høre noget om planerne for trafikhavnen, dels fordi der har været møder for indbudte deltagere, og dels fordi det er et område, vi næsten alle forholder os til.

På et tidspunkt nåede vi også frem til havnen og der blev vist en nydelig tegning over området ved Kulgade, Sydkajen og Havnegade, ofte benævnt som Trekanten. Tegningen, som viste tæt/lavt boligbyggeri, har jeg desværre ikke kunnet finde i kommuneplanoplægget. Reaktionerne fra salen blev på dette tidspunkt affejet med, at det blot var et københavnsk arkitektfirmas visioner for området, så det var ikke så farligt.

Der kom mange kommentarer til anvendelsen af området til boliger uden tanke for de rekreative muligheder, der er på dette sted. Svaret var, at kommunen har brug for flere borgere, og de vil alle sammen gerne bo på dette sted. Der tænkes ikke på de borgere, der allerede bor i Struer, eller som er glade for at komme her netop på grund af de rekreative muligheder, vi har, og som vi ellers er godt på vej til at forbedre.

Efter jeg kom hjem, kiggede jeg i kommuneplanoplægget og fandt ud af, at området, som betegnes 1 B 26, er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde med en udnyttelsesgrad på 60 procent og et maksimal etageantal på fire og indtil 15 meters højde. Det er lidt af en jernnæve i ansigtet på byen fra dens smukkeste side.

Det er ikke særlig reelt at udlægge teksten som åbent lavt boligbyggeri, når der i virkeligheden er tale om muligheden for stort og massivt byggeri, noget som havnen i forvejen på andre attraktive steder er plaget af. I øvrigt må man undre sig over, at der samtidig holdes møder om havnens anvendelse, når kommuneplanen ikke i særligt omfang tager hensyn til de ønsker som fremkommer her.

Under et borgermøde på Struer Museum blev planerne om at bygge boliger på havnen mødt med både skepsis og bekymring. Illustration: Arkitektfirmaet CFBO
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Lemvig står sammen om at holde afstand

Lemvig

Topper listen over grønne kommuner

Lemvig

Præst laver national påskeside

Læserbrev

Corona. Derfor sender vi hjælp til verdens fattigste

Debat: Afrika og nærområderne står over for en humanitær og økonomisk katastrofe, som for hver dag vokser sig større. Det kommer til at gå hårdest ud over flygtningelejre, tæt befolkede områder og de fattigste og mest udsatte befolkningsgrupper. Især Afrika har en endnu mere uoverskuelig fremtid foran sig nu, hvor coronavirus tager til på kontinentet. FN’s Økonomiske Kommission for Afrika (UNECA) vurderer, at væksten bare på det afrikanske kontinent næsten bliver halveret i 2020 fra 3,6 procent til 1,8 procent som følge af coronavirus. Og det var inden krisen rigtig tog fart. Et så stort økonomiske kollaps vil sammen med svage sundhedssystemer formentlig koste flere tusinder mennesker livet, skabe massiv arbejdsløshed og risikere at presse unge mennesker til at forlade deres hjemegne i jagten på en fremtid – og måske i sidste ende søge mod Europa. Det er derfor, at vi nu skal udvise rettidig omhu og international solidaritet. Vi har som nation og samfund en forpligtelse til at hjælpe dem, der kalder på vores hjælp. Det gør de nu. Derfor har vi – et bredt flertal i Folketinget – besluttet at bevillige samlet 650 millioner kroner til blandt andet en her-og-nu-indsats for at bekæmpe smittespredningen og afbøde de økonomiske konsekvenser på længere sigt. For i mange udviklingslande kan fattigdom være lig med død. Hjælpepakken går for eksempel til danske NGO’ers arbejde med at bekæmpe coronavirus, de afrikanske landes egne indsatser, beskyttelsesudstyr til lokale sundhedsmedarbejdere, bedre adgang til rent vand, sanitet og hygiejne, og til de store FN-organisationer, som også har ekspertisen og erfaringen til at håndtere de humanitære og økonomiske kriser, som vi ser ind i. Pengene til hjælpepakken findes i den allerede eksisterende udviklingsbistand, hvoraf 350 millioner kroner kommer fra den standby-pulje, partierne er enige om at afsætte til bekæmpelse af coronavirus. Puljen er er finansieret ved at sætte andre udviklingsprojekter midlertidigt på pause. De resterende midler til hjælpepakken findes i de humanitære reserver allerede afsat på Finansloven for 2020. Vi har som land en entydig interesse i at hjælpe flygtninge og de fattigste og sikre, at der også i fremtiden er jobmuligheder i Afrika til den stadig voksende afrikanske befolkning.

Lemvig

Campingpladser starter forsigtigt op

Annonce