Annonce
Holstebro

Dæmninger kan bygges om et år: Tvis Kloster spænder ikke længere ben for sikring mod oversvømmelser

Efter en aftale med Slots- og Kulturstyrelsen spænder Tvis Klosterruin ikke længere ben for en forhøjelse af Vandkraftsøen til sikring af Holstebro by mod oversvømmelser. Kommunen skal dog have en aftale med Danmarks Naturfredningforening på plads om den anden dæmning sydøst for Mejrup før en endelig VVM-godkendelse, men forventer, at anlægsarbejdet kan gå i gang om et års tid. Luftfoto: Holstebro Kommune
Efter aftale med Slots- og Naturstyrelsen om sikring af Tvis Klosterruin mod forhøjet vandstand i Vandkraftsøen, forventer kommunen, at anlægsarbejdet af to store dæmninger i Storåen, til sikring af Holstebro mod oversvømmelser, kan gå i gang om et års tid.
Annonce

HOLSTEBRO: Slots- og Kulturstyrelsen har krævet, at Tvis Slotsruin skulle sikres, før kommunen kan give tilladelse til, at Vandkraftsøens forhøjes og bliver et større bassin til sikring af Holstebro mod oversvømmelser. Det vil nemlig delvist oversvømme slotruinen, når vandspejlet i søen bliver hævet ved oversvømmelser, og staten har været bekymret for, om det kan ødelægge fortidsminderne.

Nu er parterne blevet enige om en løsning med tilsyn og afrapportering, der overvåger tilstanden af det kulturhistoriske minde ved højvande i Vandkraftsøen.

Forinden har Slots- og Kulturstyrelsen og Holstebro Museum lavet prøvegravninger og undersøgt tilstanden i gravene og vurderet påvirkningen fra det planlagte klimasikringsprojekt, hvor dæmningen i Vandkraftsøen forhøjes.

Undersøgelserne viser, at området er meget vådt i forvejen, og grundvandet står højt. Derfor vil klimatilpasningen kun påvirke Tvis Kloster ekstra hvert 25. år, lyder vurderingen ifølge en pressemeddelelse.

Risikoen for påvirkning med bølger og erosion ved oversvømmelse af området er også meget lille. For det er kun én gang hvert hundrede år, det bliver nødvendigt at fylde Vandkraftsøen helt op til et niveau, hvor det kommer i kontakt med det fredede klosterområde, lyder vurderingen.

Overvågningen af den gamle klosterruin kommer også til at bidrage med ny viden om naturlige processer i grundvandsspejlet for våde områder med historiske fundamenter og grave. Med den aftalte overvågning skal kommunen sætte ind med ekstra sikring, hvis påvirkningen bliver større end forventet.

Annonce

Dæmninger anlægges om et år

Torben Mølgaard, der er chef for natur og miljø i Holstebro Kommune glæder sig over aftalen.

- Vi ved nu, at når vi bruger Vandkraftsøen til opmagasinering for at beskytte Holstebro midtby mod oversvømmelser, så indebærer det ikke en væsentlig risiko for kulturarven ved Tvis Kloster, siger Torben Mølgaard i en pressemeddelelse.

Enhedschef Dorte Veien Christiansen, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen er tilfreds med, at der nu er fundet en løsning for både byen og den vigtige fredning ved Tvis Kloster:

- I denne sag har vi fået en god dokumentation og sikkerhed for, at kulturarven i området ikke lider overlast, og vi vil fremover sammen med kommunen tjekke, om forudsætningerne holder, når klimatilpasningsanlægget tages i brug.

Kommunen forventer, at selve VVM-tilladelsen til projektet bliver godkendt i løbet af vinteren, så projekteringen af anlægget kan komme i gang.

Inden dette kan ske, vil kommunen holde et møde med Danmarks Naturfredningsforening, som har klaget over projektets påvirkning af naturen. Målet med mødet er at finde ud af, hvordan kommunen kan 'kompensere' for den natur i Storådalen, som bliver påvirket af den nye dæmning i ådalen øst for Mejrup og motorvejen.

Med en VVM-tilladelse i løbet af vinteren forventer kommunen, at projektering og udbud kan gennemføres, så anlægsarbejdet kan igangsættes i slutningen af 2020.

Det er Vestforsyning, de skal betale for dæmningerne - og det sker med penge, som borgere betaler for vandafledning.

Annonce
Annonce
Lemvig

Børn formede is til skulpturer

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Frivillig Fredag er aflyst

Lemvig

Knuste ruden med en ugle

Lemvig

Fandt hash hos 67-årig mand

Annonce