Læserbrev

Dalende elevtal. Jeres voldsomme reaktion på min udtalelse i Lemvig Folkeblad undrer mig

Karsten Kragelund. Arkivfoto: Mikkel Jezequel

Debat: Kære Iben og Jens

Jeg har læst jeres læserbreve og er fuldstændig enig i, at vi har en velfungerende skole i Klinkby, og bestemt også på de andre skoler i Lemvig Kommune. Det har vi, fordi der er dygtige og engagerede medarbejdere ansat i vores skolevæsen. Samtidig synes jeg, at der et godt samarbejde og dialog med skolebestyrelser, forældre og politikere, hvor vi tør diskutere nutiden og fremtiden med hinanden i en ordentlig tone.

Det, der undrer mig, er, at jeres reaktion på min udtalelse til den udmærkede artikel, som Folkebladet bragte lørdag den 13. april, er så voldsom.

Her var overskriften at elevtallene daler på folkeskolerne i Lemvig kommune. En faktuel oplysning, der åbner en dør for dialog - en dialog, der både er nødvendig, og som vi skal turde at diskuterer med hinanden, naturligvis konstruktivt og i ordentlig tone, for netop at sikre og udvikle kvalitet i undervisningen. Min holdning var og er stadig, at hvis man fastholder en decentral skolestruktur, (og det gør vi, som blandt andet borgmesteren har meldt ud ved flere lejligheder) så er det vigtigt for mig, at der bliver tilført de nødvendige midler for at bibeholde og udvikle den kvalitet, vi ønsker på folkeskoleområdet - det står jeg gerne på mål for.

Hvis I - i kraft af jeres position og viden som formand og forhenværende formand på Klinkby skole - er af anden opfattelse og mener, at vi kan drive en decentral skolestruktur med et elevantal på størrelse med det, vi har i Klinkby, uden ekstra tilførte midler, samtidig med at den fornødne kvalitet opretholdes, har I selvfølgelig lov til at mene dette, hvilket lyder utrolig spændende. I den forbindelse tænker jeg, at I får rig mulighed for indflydelse, og at I nu har muligheden for at være proaktive og komme med input, når vi skal arbejde med en ny ressourcemodel i efteråret 2019. Det glæder jeg mig til.

Til orientering har vi i den netop vedtaget ressourcemodel for skoleåret 2019/20 på F/K mødet den 2. april tildelt samlet set 2.316.000 kroner ekstra for sikre kvaliteten og imødegå nogle af de udfordringer, vi har med dalende elevtal og muligheden for fornuftige klassedannelser. Det er jeg rigtig glad for er lykkedes, og til jeres orientering drejer det sig om fem skoler, der får tildelt ekstra ressourcer, hvoraf Klinkby Skole tildeles ekstra 1,1 stilling. En opfodring kunne være at læse sagsfremstillingen og beslutningen fra F/K-mødet den 2. april.

Min udtalelse til avisen og den politiske beslutning om en minimumsmodel på skoleområdet, vedtaget af en enig kommunalbestyrelse på mødet 28. juni 2017, står jeg som nævnt tidligere gerne på mål for. Jeres tolkning af min udtalelse til avisen, som jeg mener er en fejltolkning, må stå for jeres egen regning. Det undrer mig dog, at du, Jens, har behov for et personligt angreb af den kaliber direkte mod mig, for en general udtalelse om de udfordringer vi har med dalende elevtal i hele kommunen. Men har du behov for dette, så overlever jeg nok det. Nøgleordet for mig er ordentlighed, og jeg vil bruge min tid til at arbejde konstruktivt på sikre kvalitet på alle folkeskoler i Lemvig Kommune. Jeg forholder mig til nutiden, tror på fremtiden, og vil arbejde for at finde de bedste løsninger i fællesskab.

Til jeres orientering har jeg og den socialdemokratiske gruppe over flere år været med i beslutninger, som bakker op om at sikre udviklingen i Alt i et området.

  • En 0-6 års institution.
  • En landsbyordning.
  • Flere midler til folkeoplysende aktiviteter i Alt-I-Hallen
  • Kommune garanti til Alt-I-Hallen
  • Ekstra midler via ressourcemodellen til Alt-I-Skolen over flere skoleår.

Så forsæt endelig det gode arbejde, der så fint bliver fremhævet i læserbrevene. Jeg er helt enig i at samarbejde er vejen frem, og i den sammenhæng har vi Socialdemokrater altid været en aktiv medspiller.

0/0
Annonce
Læserbrev

Høfde 42. Kom ikke og sig, at I ikke har eller har haft pengene

Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Læserbrev

Bredbånd. 150 millioner kroner til bedre bredbånd i hele landet

Debat: I 2015 gik Venstre-regeringen til valg på at oprette danmarkshistoriens første bredbåndspulje. Det har vi gjort, og siden 2015 er der givet i alt 290 millioner kroner til bedre bredbånd i hele landet og særligt i yderområderne. Men ambitionerne stopper ikke her. Vi skal have endnu bedre digital dækning i hele Danmark. Derfor går Venstre nu til valg på at afsætte yderligere 150 millioner kroner til bedre bredbånd til danskerne. De 150 millioner kroner målretter vi naturligvis de områder af landet, hvor internetdækning endnu ikke er en selvfølge. For selvom regeringens gode initiativer for bedre og hurtige dækning medvirker til, at 91 procent af alle boliger og virksomheder i 2018 havde adgang til lynhurtigt internet, oplever vi stadig i dag huller i dækningen. Manglende dækning kan være en enorm hæmsko for vores lokale erhvervsliv, som ellers blomstrer op overalt i vores landsdel og ikke mindst for vores mulighed for tiltrække tilflyttere. I Venstre er det fortsat ambitionen, at ingen danskere eller danske virksomheder skal undvære internet. Skal det lykkedes, er vi nødt til fortsætte de gode takter, Venstre har påbegyndt med bredbåndspuljerne. Det skal vi prioritere, og midlerne skal naturligvis gå til de danske landdistrikter – også efter det kommende Folketingsvalg.

Læserbrev

Tabersag. S gør friskoler til prügelknabe

Læserbrev

Førstegangsvælger. Så tag dog miljøproblemerne alvorligt

Læserbrev

EU. Stem på en vestjyde

Annonce