Annonce
Debat

Debat: Et sundt liv bliver grundlagt i barndommen

Hvis man vil gøre noget effektivt ved den sociale ulighed og udviklingen af sygdomme, er det derfor strukturelle indsatser, som vi ved virker.

Ulighed i sundhed rammer skævt og fordeler lidelse uretfærdigt. Omkostningerne er store, i yderste konsekvens handler det om liv eller død. For den enkelte handler det om at blive ramt af sygdom, arbejdsløshed og dårlig livskvalitet. For samfundet som helhed om menneskelige og økonomiske ressourcer, der går tabt.

Grundstenen for sundhedsindsatsen i Danmark er, at den skal være lige tilgængelig for alle. Alligevel ved vi, at borgere med lavere løn og kortere skolegang oplever mere sygdom, dårligere behandling og tidligere død. Hvad gør vi ved det? Hvor skal vi sætte ind? Hvordan kan vi hente tabte leveår? Hvem er det, der skal gøre noget anderledes?

Hvis vi for alvor skal gøre noget ved ulighed i sundhed, så skal vi arbejde ud fra WHO's motto om, at sundhed skal være en del af politikudvikling i alle sektorer. Vi ved, at sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige faktorer er afgørende, når det gælder sundhed og sundhedsadfærd. Vi skal derfor tænke på tværs – det vil sige i daginstitutioner, skoler, på kultur- og fritidsområdet og ude på arbejdspladserne

Og der, hvor vi skal sætte ind allerførst, er der, hvor vi har med børn og unge at gøre. Det er som barn og ung, at vi lægger ”planen” for vores sundhedstilstand som voksen.

Derfor er det særligt vigtigt, at vi har fokus på børns kognitive, sociale og motoriske udvikling – både i daginstitutioner og i skolen. Det er et helt grundlæggende fundament for et sundt liv, at alle unge gør grundskolen færdig og får en kompetencegivende uddannelse bagefter. Arbejdsløshed blandt unge har betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet på lang sigt, og når det gælder muligheden for at kunne prioritere at leve et sundt liv, spiller det en vigtig rolle, om man har et arbejde eller ej.

Samtidig ved vi, at børn og unge, som lever et aktivt liv har et bedre helbred, også når det gælder den mentale sundhed. Derfor giver det rigtig god mening at se på, hvordan flere unge kan deltage i fritidstilbud i det foreningsliv, der er i Danmark.

Når det gælder risikofaktorer som rygning, alkohol, inaktivitet, usund kost og svær overvægt, så rammer uligheden også benhårdt her, og det har betydning for, hvor mange der får for eksempel KOL, muskel-skeletlidelser og diabetes. Det betyder også, at der er mange med kortere uddannelse, som både ryger, er svært overvægtige og ikke aktive i deres fritid. De er særligt udsatte for at få flere samtidige sygdomme.

Uligheden i risikofaktorer står alene for 60 procent af den samlede ulighed i dødelighed.

Der er altså mange gode grunde til at gøre noget ved uligheden. Men det er ikke gjort ved at stille krav om, at borgeren selv skal ændre den måde, de lever på. Det kræver nemlig både tid, kræfter og overskud – noget, den enkelte ikke altid har. Hvis man vil gøre noget effektivt ved den sociale ulighed og udviklingen af sygdomme, er det derfor strukturelle indsatser, som vi ved virker. Det drejer sig for eksempel om aldersgrænser for køb af alkohol, og om at gøre sund billig mad tilgængelig for alle, og at indrette byer, så de indbyder til fysisk aktivitet.

Også på arbejdspladserne kan man tænke i at tilbyde målrettet fysisk træning i arbejdstiden. Det er der allerede gode erfaringer med både i det private og i det offentlige.

Vi fødes og vokser op med ulige betingelser for at opnå en god sundhedstilstand, men det sundhedsvæsen som skulle bidrage til at modvirke ulighed i sundhed gør nogen gange det modsatte. Der er således systematisk forskel i, hvem der får mest gavn af tidlig opsporing, behandling og rehabilitering.

Eksempelvis har mennesker med lav løn og kortere uddannelse, som samtidig bor alene, højere risiko for at få kræft, men herudover bliver de i nogle tilfælde udredt senere og tilbudt en mindre effektiv behandling.

Der er simpelthen barrierer indbygget i sundhedsvæsenet, som gør det svært for nogle mennesker at navigere. Hvis man for eksempel er i flere behandlingsforløb på samme tid, mangler et personligt netværk, har en kort uddannelse, så kan det bidrage til, at man ikke får den behandling, man burde.

Vi i væsnet skal arbejde med at finde systematiske løsninger, så vi sikrer sammenhæng og koordination. Men samtidig har vi brug for individuelle løsninger, der kan tilpasses afhængigt af, hvad borgeren selv kan klare. Ellers svigter vi de særligt sårbare.

Annonce
Helene Probst
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Lemvig står for største fremgang

112

Gnist antændte storbrand

Læserbrev

Sygeplejersker. Nye tiltag - og flere på fuldtid

Debat: Har med stor interesse læst indlægget med tanker fra en sygeplejerske, hvis arbejde jeg beundrer og har dyb respekt for. Jeg kan med sikkerhed sige, at forslaget om fuldtidsstillinger ikke er et udtryk for arrogance eller mangel på anderkendelse af det store arbejde sundhedspersonalet yder 365 dage om året. Sundhedsvæsnet står over for store udfordringer. Der bliver flere ældre, flere med kroniske sygdomme, arbejdsmiljøet er hårdt, og vi kan ikke bare blive ved at overlæsse personalet - der er brug for flere hænder. Og hænderne bliver der rift om i fremtiden, ikke mindst fordi vi har faldende ungdomsårgange og stor konkurrence. Der er ingen tvivl om at sygeplejerskerne har travlt - derfor at det jo også dejligt, at vi med aftalen mellem regeringen og Danske Regioner nu får 129 millioner kroner, som skal sikre ekstra 215 sygeplejesker i vores region. Det er en god historie, der vil give et mærkbart løft til både patientbehandling og et hårdt presset arbejdsmiljø. Selv om alle stillinger som udgangspunkt skal slåes op som fuldtidsstillinger, er det vigtig at slå fast, at ingen kan tvinges op i tid imod deres ønsker. Ud fra en samlet vurdering kan og skal der tages hensyn til behov for ansættelse på nedsat tid. Det må og skal der ikke skabes usikkerhed eller frygt for. Ledigheden blandt sygeplejesker er lav, og mange er på deltid. I vores region er det cirka hver anden. Det kan der være mange gode grunde til, og det har sine fordele i et fleksibel sundhedsvæsen. Skal vi løse opgaven med flere hænder og få stillingerne besat, så får vi brug for at flere går op i tid og arbejder længere. Derfor må vi i dialog med de deltidsansatte og de faglige organisationer om, hvad der skal til for at gå op i tid og arbejde længere. Der findes ingen lette løsninger. Sammen med flere ansatte og en vifte af nye initiativer, skal vi skabe nogle attraktive arbejdspladser med kvalificerede medarbejdere i et arbejdsmiljø, som folk kan holde til at arbejde i på fuldtid. Andre faggrupper - blandt andet sosu-assistenter - skal tænkes ind i løsningen af arbejdsopgaverne. Flere skal uddannes og ind i et bedre introduktionsforløb for nyuddannede, så virkeligheden bliver en positiv oplevelse, og dermed en bedre fastholdelse. Horsens har vist vejen. Det kan lykkes. Vi skal fokusere på de gode løsninger, der skabes i hverdagen omkring borgeren mellem medarbejderne på hospitaler, praksissektoren og den kommunale hjemmesygepleje. Fremtidens sundhedsvæsen skabes først og fremmest af sundhedsvæsnets medarbejdere, som med inddragelse af borgerne finder løsninger med kvalitet, nærhed og sammenhæng. En stor opgave, som vi må sætte alt ind på lykkes.

Lemvig

Det er bare blevet godt

Annonce