Annonce
Debat

Debat: Grøn omvæltning af landbrugsstøtten på vej – og det får betydning herhjemme

Rasmus Prehn

Debat: Der bliver for tiden sagt og skrevet meget om fremtidens landbrug i Danmark. Og med rette. For vi står over for vigtige forhandlinger om landbrugets omstilling til at være mere klima- og miljøvenligt. Der er mange hensyn, mange udfordringer, store ambitioner og forskellige interesser. Det bliver svært. Men er en vigtig opgave.

Der udspiller sig dog også svære forhandlinger i EU. Her er forhandlingerne om fremtidens fælles landbrugspolitik gået ind i en afgørende fase. Og de forhandlinger vil få stor betydning for Danmark.

Allerede nu ved vi, at det ikke bliver "business as usual". Der er store forandringer på vej. For første gang nogensinde skal alle lande lave en samlet strategisk plan for mål og midler for hele landbrugsstøtten. Det betyder blandt andet, at alle lande i EU vil få grønne forpligtelser. At vi trækker fællesskabet i den samme, grønne retning.

Danmark er et grønt foregangsland, men den nye landbrugspolitik vil betyde, at udfordringerne i den grønne omstilling bliver en bunden opgave for alle lande i EU. Og der er ingen vej uden om. Der skal nemlig afsættes en grøn procentsats for hele landbrugsstøtten, og det er nyt. Vi ved ikke, hvor det ender.

Kampen står især mellem Europa-Parlamentet og Rådet (der består af EU’s medlemsstater). I det ene ringhjørne ønsker Rådet at øremærke minimum 20 procent af den direkte landbrugsstøtte til grønne tiltag, mens Europa-Parlamentet i det andet ringhjørne foreslår 30 procent – men med mulighed for at tælle støtte til bjerglandbrug med. Uanset om det bliver 20 eller 30 procent, får det enorm betydning for rammerne i Danmark.

Det betyder skarpt opstillet, at landmanden fremover skal aflevere 20 eller 30 kroner ud af 100 kroners direkte landbrugsstøtte. De penge kan han få igen ved at påbegynde nogle af de frivillige projekter, som er målrettet grønne formål. Det bliver i EU-jargon kaldt "eco schemes" – et-årige aftaler om f.eks. økologi, hvor altså 20-30 kroner af den direkte støtte målrettes grønne tiltag. Og det kommer i tillæg til mulighederne for støtte til flerårige grønne projekter.

I Danmark har det været praksis de seneste år, at landmanden afgav cirka 7 af sine 100 kroner i støtte, når man rykkede penge fra den direkte støtte til grønne projekter. Og selvom de to systemer ikke kan sammenlignes, er det nye system væsentligt mere ambitiøst. Det er nyt. Det vil gavne miljø og klima. Men det vækker naturligvis også lidt økonomisk nervøsitet i erhvervet, hvilket gør det endnu vigtigere at sikre stabile, hjemlige rammer med et langt sigte.

Det er naturligt. For der er store økonomiske udfordringer i landbruget, som vi heller ikke må glemme. Men det centrale er jo at sikre den grønne omstilling i EU – på lige vilkår for landbrugerne i EU. Og det vil et nyt fælles grønt krav hjælpe til. For sådan har det ikke været hidtil. Og heldigvis har der været bred opbakning i Folketinget til regeringens linje om en så ambitiøs, grøn øremærkning som muligt. Kun Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har af forskellige grunde ikke støttet denne retning.

Det er nye, grønne takter i EU. Og selvom vi selv sidder med svære og vigtige forhandlinger om fremtidens grønne omstilling af landbruget i Danmark, følger vi også tæt forhandlingerne i EU og skubber på det grønne hold. Det får stor betydning i Danmark. Og med en god aftale herhjemme og det nye system in mente, er vi godt rustet til at blive ved med at trække fællesskabet i den grønne retning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

24-årig havde hash og peberspray

Lemvig

Dantrafo kom godt ud af 2020

Annonce