Annonce
Debat

Debat: Lær af finnerne - børn og ældre skal i samme institution

Fællesskab: Tv-seernes opmærksomhed fanges på mange måder. TV2 Midtvest sendte i april i år: ”Børnehavebørn flytter på plejehjem i to uger”. 12 fem-årige blev sluppet løs mellem rollatorerne på Parkvænget i Holstebro.

I starten af november blev otte børn af DR1 sendt på plejehjem i Sjælsø i Nordsjælland i ” Rollinger på plejehjem”. Underholdningsværdien er stor i begge TV-serier, fordi det klassiske møde mellem gammel og ung giver en forrygende spændvidde i dialogerne. Det ene øjeblik smiler og ler man. I næste øjeblik sidder man med en tåre i øjenkrogen ikke mindst på grund af producernes redigering af billeder og replikker.

Er der samfundsrelevante perspektiver i udsendelserne? Det er der. Lokalpolitikere bør nytænke byggeplanerne, når der planlægges daginstitutioner, skoler og plejecentre. Synergieffekten er så let at se, at selv børnehavebørn kan se den efter én gang besøg hos en ældre i en time! Allerede i 1976 så jeg som gæstelærer i Jyväskylä i Finland, at man forsøgte at sammenlægge institutioner, så alle aldre kom tæt på hinanden. Ingen skulle føle sig afsondret i afsides beliggende områder.

Da jeg spurgte til ”sammenhænge”, svarede man: fælles ledelse, fælles køkken, fælles indkøb og fælles servicepersonale. 43 år senere ser jeg ikke danske kopier af den finske tankegang. Det oplevede jeg som censor til en professionsbachelor-eksamen i pædagoguddannelsen i en af landets største byer. Her var det en fransk ”kopi”. Fire studerende havde valgt praktik på et plejehjem i udkanten af Paris bygget sammen med en børneinstitution.

Årsagen til valget var sætningen: ”Her dør man kun om søndagen.” En vejleder havde givet dem tippet. Børnene gik dagligt ud og ind på plejehjemmet med deres lærere/pædagoger for at skabe samvær og dialog med de ældre. Dødsfald skabte sorg og gråd hos børnene.

De ældre vedtog herefter, at ”de kun ville dø om søndagen”, hvor børnene havde fri. Mandag fik børnene at vide, at ”Florence” eller ”Maurice” var taget på en lang rejse. De skulle hilse mange gange fra dem. Overholdt de gamle mon aftalen?

Annonce
Ole Jacobsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sundhed. Akutafsnit og patientsikkerhed under pres

Debat: Akutafsnittet i Struer skal spare 2,5 millioner kroner, hvad der svarer til cirka 25 procent af nuværende budget. Det har I som byrådspolitikere i Struer Kommune været med til at vedtage. Vi er som personale på afsnittet dybt bekymrede over udsigten til disse besparelser, som uvilkårligt vil have konsekvenser for den sygeplejefaglige kvalitet. En så stor besparelse kan kun ske ved at reducere i personalet. Besparelserne er generelt i disharmoni med det faktum, at borgerne indlagt på Akutafsnittet oftest er kritisk syge, har komplekse problemstillinger og er afhængige af høj sygeplejefaglig kvalitet. Med en lavere normering kan vi ikke levere den samme faglige kvalitet, hvilket sætter patientsikkerheden under pres. Borgere udskrives hurtigere og hurtigere fra hospitalerne, og derfor forudser vi et stigende arbejdspres og forringelse af vores arbejdsmiljø. Samtidig forventer vi, at behovet for akutpladser vil stige, når hospitalet i Gødstrup er opført. Her vil angiveligt være 68 færre buffersengepladser, end hvad hospitalerne i Holstebro og Herning tilbyder, hvilket vil give et øget pres på kommunernes akutfunktion. Mens budgetforhandlingerne stod på, har vi som sygeplejersker og ansatte på Akutafsnittet sammen med vores kollegaer henvendt os både til det samlede byråd og embedsmænd for at oplyse om de konsekvenser, vi mener besparelserne vil medføre for borgerne i Struer Kommune. Alligevel kan vi konstatere, at besparelserne er vedtaget uden nærmest at flytte et komma, siden spareforslaget blev offentliggjort. I processen har vi undervejs hæftet os ved, at borgmester i Struer Kommune, Niels Viggo Lynghøj, har udtalt til Dagbladet Holstebro Struer den 30. oktober 2019, at besparelsen ikke vil medføre forringelser for borgerne. Formanden for Socialudvalget, John Christoffersen, har tilmed ytret i samme avis den 31. oktober 2019, at Akutafsnittet i Struer skal være det bedste i Danmark. Endelig bemærker vi, at centerchef Tina Holmgaard under et personalemøde på Akutafsnittet den 6. november 2019 har fortalt, at besparelserne ikke vil afstedkomme, at personalet skal løbe stærkere. Men hvordan forventer man at kunne spare så mange penge på Akutafsnittet, uden hverken borgere eller personale mærker en forskel? Vi er en tværfaglig personalegruppe i Akutafsnittet, og vi løfter mange forskelligartede opgaver. Blandt vores kerneopgaver er blandt andet at planlægge, dokumentere, lede, formidle, udvikle og udføre sygepleje og omsorg for det hele menneske. Vi skal som sygeplejersker koordinere og planlægge sygeplejen ved at afholde indlæggelsessamtaler, statussamtaler og udskrivningssamtaler med borgere, pårørende og eventuelt samarbejdspartnere. Dette for hele tiden at arbejde målrettet og effektivt. Vi søger også at fremme sundhed og forebygge yderligere sygdom. Vi har også en vigtig rolle i at samarbejde tæt med blandt andet hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger, fysio- og ergoterapeuter. Vi kunne fortsætte, for listen af samarbejdspartnere er lang, og som arbejdsplads forsøger vi, udover alt ovenstående, at være et godt studiemiljø for blandt andet sygeplejestuderende og social og sundhedsassistent elever. Akutafsnittet er blevet sammenlignet med akutafsnit fra andre omkringliggende kommuner og fundet for dyr per sengeplads. Vi undrer os dog over sammenligningsgrundlaget. Blandt andet kan vi ikke undlade at tænke på, om man har været opmærksom på, hvordan borgere visiteres til døgnpladser i de kommuner, vi er blevet sammenlignet med? Er der taget højde for hvor mange genindlæggelser, der er per kommune? Og hvad med lønningerne? Er det kun plejepersonale eller også øvrigt personales lønninger, som er medregnet? Desuden finder vi det væsentligt også at sammenligne med andre kommuners udgifter til visitationen, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen – da vi frygter at Struer Kommunes ældreområde kommer til at miste dét på karrusellen, som de forsøger at tjene ind på gyngerne. Hvis I som de ansvarlige politikere fastholder besparelsen, så ser vi som eneste udvej, at antallet af pladser på Akutafsnittet reduceres, så det svarer til de medarbejdere, der budgetteres med. Ellers har vi svært ved at se, hvordan vi kan forblive det bedste Akutafsnit uden serviceforringelser for borgerne.

Annonce