Annonce
Debat

Debat:Luk for landbrugsstøtten til mafia-lande

Landbrug: Alt for længe har Ungarns premierminister, Viktor Orbán, på ægte mafiavis svindlet med EU’s landbrugsstøtte. Millioner af euro er endt i lommerne på Orbáns venner og politisk allierede, alt imens premierministeren har kunnet nyde godt af et handlingslammet EU. Det er forargeligt. For at stoppe det, skal vi gennemføre en totalomlægning af landbrugsstøtten.

Det var The New York Times, som for nyligt afslørede, hvordan ikke blot Ungarn, men en række af baltiske EU-lande, systematisk har svindlet med EU’s landbrugsstøtte. Det er ingen hemmelighed, at der blandt nogle medlemslande findes stærke antidemokratiske og korrupte kræfter. Sagen her er blot den seneste, men den udstiller, at problemerne stikker dybere end hidtil antaget.

Problemet er, at tildelingen af landbrugsstøtte grundlæggende afhænger af et givent landbrugs areal. Med andre ord er det dem med mest jord, som får flest penge. Orbán har gennem en årrække bortaktioneret store landbrugsarealer til sine allierede, og med jorden følger landbrugsstøtten. I Ungarns tilfælde er det årligt 1,2 milliarder euro.

Næsten halvdelen af Ungarns befolkning lever i landbrugsområder. 85 procent af alle Ungarns landbrug er små med arealer på under fem hektar. Landbrugsstøtten er tiltænkt opretholdelsen af netop små og svage landbrug, men ender primært i hænderne på Orbáns politiske elite.

Som løsning er der behov for en totalomlægning af EU’s landbrugsstøtte. Finland, der for tiden har formandsskab i EU, har meldt ud, at tildelingen af midler bør afhænge af, om medlemslandene overholder grundlæggende demokratiske principper. Forstår Orbán ikke det, må kassen smækkes i.

Det skal ikke være mængden af jord, der afgør, hvordan pengene fordeles. Samtidig skal det bedre kontrolleres, at støtten er socialt retfærdig, så den ender hos de små og afhængige landbrug, snarere end i hænderne på korrupte politikere.

Men der skal mere til: landbrugsstøtten skal gøres grøn, så den udelukkende gives til landbrug, der omstiller sig til mindre forurenende produktion.

EU har for længe vendt det blinde øje til. Det skal være slut med snak. Landbrugsstøtten skal totalomlægges, så vi kan sikre et EU, der går forrest i den grønne omstilling og tager hensyn til sine borgere. Jeg foreslår, at vi starter hos Orbán.

Annonce
Niels Fuglsang
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sundhed. Akutafsnit og patientsikkerhed under pres

Debat: Akutafsnittet i Struer skal spare 2,5 millioner kroner, hvad der svarer til cirka 25 procent af nuværende budget. Det har I som byrådspolitikere i Struer Kommune været med til at vedtage. Vi er som personale på afsnittet dybt bekymrede over udsigten til disse besparelser, som uvilkårligt vil have konsekvenser for den sygeplejefaglige kvalitet. En så stor besparelse kan kun ske ved at reducere i personalet. Besparelserne er generelt i disharmoni med det faktum, at borgerne indlagt på Akutafsnittet oftest er kritisk syge, har komplekse problemstillinger og er afhængige af høj sygeplejefaglig kvalitet. Med en lavere normering kan vi ikke levere den samme faglige kvalitet, hvilket sætter patientsikkerheden under pres. Borgere udskrives hurtigere og hurtigere fra hospitalerne, og derfor forudser vi et stigende arbejdspres og forringelse af vores arbejdsmiljø. Samtidig forventer vi, at behovet for akutpladser vil stige, når hospitalet i Gødstrup er opført. Her vil angiveligt være 68 færre buffersengepladser, end hvad hospitalerne i Holstebro og Herning tilbyder, hvilket vil give et øget pres på kommunernes akutfunktion. Mens budgetforhandlingerne stod på, har vi som sygeplejersker og ansatte på Akutafsnittet sammen med vores kollegaer henvendt os både til det samlede byråd og embedsmænd for at oplyse om de konsekvenser, vi mener besparelserne vil medføre for borgerne i Struer Kommune. Alligevel kan vi konstatere, at besparelserne er vedtaget uden nærmest at flytte et komma, siden spareforslaget blev offentliggjort. I processen har vi undervejs hæftet os ved, at borgmester i Struer Kommune, Niels Viggo Lynghøj, har udtalt til Dagbladet Holstebro Struer den 30. oktober 2019, at besparelsen ikke vil medføre forringelser for borgerne. Formanden for Socialudvalget, John Christoffersen, har tilmed ytret i samme avis den 31. oktober 2019, at Akutafsnittet i Struer skal være det bedste i Danmark. Endelig bemærker vi, at centerchef Tina Holmgaard under et personalemøde på Akutafsnittet den 6. november 2019 har fortalt, at besparelserne ikke vil afstedkomme, at personalet skal løbe stærkere. Men hvordan forventer man at kunne spare så mange penge på Akutafsnittet, uden hverken borgere eller personale mærker en forskel? Vi er en tværfaglig personalegruppe i Akutafsnittet, og vi løfter mange forskelligartede opgaver. Blandt vores kerneopgaver er blandt andet at planlægge, dokumentere, lede, formidle, udvikle og udføre sygepleje og omsorg for det hele menneske. Vi skal som sygeplejersker koordinere og planlægge sygeplejen ved at afholde indlæggelsessamtaler, statussamtaler og udskrivningssamtaler med borgere, pårørende og eventuelt samarbejdspartnere. Dette for hele tiden at arbejde målrettet og effektivt. Vi søger også at fremme sundhed og forebygge yderligere sygdom. Vi har også en vigtig rolle i at samarbejde tæt med blandt andet hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger, fysio- og ergoterapeuter. Vi kunne fortsætte, for listen af samarbejdspartnere er lang, og som arbejdsplads forsøger vi, udover alt ovenstående, at være et godt studiemiljø for blandt andet sygeplejestuderende og social og sundhedsassistent elever. Akutafsnittet er blevet sammenlignet med akutafsnit fra andre omkringliggende kommuner og fundet for dyr per sengeplads. Vi undrer os dog over sammenligningsgrundlaget. Blandt andet kan vi ikke undlade at tænke på, om man har været opmærksom på, hvordan borgere visiteres til døgnpladser i de kommuner, vi er blevet sammenlignet med? Er der taget højde for hvor mange genindlæggelser, der er per kommune? Og hvad med lønningerne? Er det kun plejepersonale eller også øvrigt personales lønninger, som er medregnet? Desuden finder vi det væsentligt også at sammenligne med andre kommuners udgifter til visitationen, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen – da vi frygter at Struer Kommunes ældreområde kommer til at miste dét på karrusellen, som de forsøger at tjene ind på gyngerne. Hvis I som de ansvarlige politikere fastholder besparelsen, så ser vi som eneste udvej, at antallet af pladser på Akutafsnittet reduceres, så det svarer til de medarbejdere, der budgetteres med. Ellers har vi svært ved at se, hvordan vi kan forblive det bedste Akutafsnit uden serviceforringelser for borgerne.

Annonce