Annonce
Debat

Debat: Ministeren burde lytte til sine embedsmænd

Duplik: Vi har i disse spalter advaret regeringen imod at tro, at man kan løse unges psykiske problemer ved at fjerne de nationale test og skrue ned for karakterer i optagelsessystemet. For der er ikke skyggen af dokumentation for, at det vil virke.

Advarslen har faldet uddannelsesminister Ane Halsboe Jørgensen for brystet. I en kronik 10. februar påstår hun, at vi tager fejl. Desuden antyder hun, at vi vil gøre unges trivsel til en politisk kampplads. Men det er et retorisk røgslør for, at uddannelsesministeren ikke vil forholde sig til substansen af vores kritik. Hun forbigår behændigt, at undersøgelsen af eksperimentet med karakterfrie gymnasieklasser viste, at gymnasieleverne ikke blev mindre pressede af, at man fjernede karaktererne. Presset af at blive bedømt af karakterer blev erstattet af nyt pres over ikke at kende sit faglige niveau.

Hvis uddannelsesministeren ikke tror på os, kan hun også bare spørge regeringens egne embedsmænd. De har i et svar til os bekræftet, at der ikke er dokumentation for, at de nationale test har en negativ effekt på elevernes trivsel. Når Ane Halsboe Jørgensen holder fast i, at unges trivsel kan styrkes ved at lade karakterer fylde mindre i optagelsessystemet, så gør hun det derfor på et papirtyndt grundlag. Reelt sælger hun gymnasieleverne en illusion.

For der kommer ikke flere pladser på populære studier som medicin af at ændre på optagelseskriterierne. Hvis man lader karaktergennemsnittet fylde mindre til gengæld for test, samtaler eller skriftlige ansøgninger, flytter man blot konkurrencen over på mere uigennemsigtige kriterier. Konsekvensen kan blive, at gymnasieleverne skal bruge deres sabbatår på at træne sig op til en optagelsestest. Det bliver de helt sikkert ikke mindre pressede af.

Vi vil gerne drøfte, hvordan elevernes trivsel kan styrkes igennem bedre læringsmiljøer – for eksempel ud fra Danske Gymnasiers anbefalinger. Det skal bare ikke være på bekostning af det karakterbasserede optagelsessystem. Karakterer er grundpillen i et gennemskueligt og fagligt stærkt uddannelsessystem for alle elever uanset baggrund.

Annonce
Mai Mercado
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Positiv udvikling i Kurbad Limfjorden

Læserbrev

Vand. Stor mængde vand i Storåen

Debat: I Dagbladet den 18. februar kunne man på forsiden læse, at formanden for Vestforsyningen og byrådsmedlem for socialdemokratiet, Niels Ulrik Nielsen, der har en kolonihavehus i Ålund, i byrådssalen har stemt ja til, at der skal bygges en dæmning længere oppe af åen. Og som formand for Vestforsyningen har han også givet tilsagn om at være med til at finansiere projektet. Når jeg læser det, kommer jeg helt automatisk til at tænke på det lille ord inhabil, og derfor spurgte jeg Mister Google, hvad ordet egentlig betyder? Google svarer således: Hvornår er man inhabil? En ansat inden for den offentlige forvaltning kan blive erklæret inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis: 1. Den ansatte har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en given sags udfald, eller hvis den ansatte har været repræsentant for en anden med en lignende interesse tidligere i samme sag. 2. Den ansattes ægtefælle, slægtninge eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 3. Den ansatte har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk person, som har en særlig interesse i sagens udfald. 4. Sagen vedrører en klage over for en anden offentlig myndighed, og den ansatte tidligere har medvirket til den afgørelse, som sagen angår, eller på anden vis medvirket til gennemførelsen af de handlinger, der er forbundet til sagens afgørelse. Du kan også erklæres inhabil, hvis der er andre omstændigheder, som vækker tvivl om din objektivitet, eller hvis det vurderes, at du ikke er i stand til at foretage en professionel behandling af sagen. Reglerne om habilitet er udarbejdet for at undgå, at en sagsbehandler behandler en given sag ud fra en bestemt interesse og på den måde påvirker sagens udfald. Jeg tænker, at det måske var en god ide, hvis Niels Ulrik og hele byrådet læser lidt på juraen i denne sag. Ud fra svaret fra Mister Google, kan jeg kun komme til den konklusion, at Niels Ulrik er inhabil i den sag, der er både økonomiske og personlige interesser, og der kan med rette stilles spørgsmål ved, om han kan være objektiv, og foretage en professionel behandling af den sag. Som bekendt leverer Vestforsyningen blandt andet fjernvarme til alle i Holstebro og omegn, og til nogle husstande leverer de også el. Formanden har indvilget i at være med til at finansiere projektet...ja tak, for hvis penge? Forbrugernes penge. Projekt dæmning med sluser og så videre er et stort projekt til mange millioner, og der er kun os forbrugere til at betale. Hvis Vestforsyningen har så mange penge, kunne de, i stedet for at finansiere kommunale projekter, sætte varme og eller el-prisen ned. Hvis Projekt Dæmning medfører, at energipriserne i Holstebro stiger, så ved jeg snart ikke, hvordan jeg skal udtrykke mig, men fy for og så videre.

Lemvig

Mobile fabrikker over hele verden

Danmark For abonnenter

Ikke alt skal gå til ældre, børn og handicappede: Borgmestre vil bruge udlignings-gevinst på skattelettelser

Annonce