Annonce
Debat

Debat: Sygepleje er ikke et kvindefag

Dorthe Boe Danbjørg

Debat: Jeg undrer mig over, at sygepleje kan blive ved med at blive opfattet som et kvindefag. Under coronakrisen er det blevet langt mere tydeligt for alle, hvad arbejdet som sygeplejerske rummer.

Alle har set billeder af, hvordan sygeplejersker iklædt værnemidler betjener respiratorer, dråbetællere og andet kompliceret udstyr på højteknologiske intensivafdelinger. Teknologi fylder meget i sygepleje, ligesom sygdomslære, farmakologi og matematik er nødvendige kompetencer i en sygeplejerskes hverdag. Det er kompetencer, der oftest forbindes med tekniske og naturvidenskabelige fag, de såkaldte STEM fag (Science, Technology, Engineering og Mathematics). STEM fag betegnes som traditionelle mandefag. Det er på mange måder helt skævt. Både at tekniske færdigheder er noget, som vi kobler eksklusivt til mandefag, og at sygepleje opfattes som et fag uden teknologiske elementer og dermed som et kvindefag.

Der er flere forklaringer på, hvorfor sygeplejefaget kaldes et kvindefag. Én af dem er ganske givet, at det ikke er mere end 70 år siden, at faget reelt kun var et fag for kvinder; mænd kunne ganske enkelt ikke søge ind på sygeplejerskeuddannelsen. Det satte en mangel på sygeplejersker (heldigvis) en stopper for dengang i 1950’erne, men alligevel hænger betegnelsen kvindefag ved.

Annonce

Mændene er da heller ikke strømmet til. Mere end 9 ud af 10 gange vil du møde en kvinde, når du møder en sygeplejerske på hospitalet. For kun 4 pct. af de danske sygeplejersker er mænd. Der er desværre heller ikke tegn på, at det vil ændre sig lige med det samme. For ud af alle ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen var hele 92 % i år kvinder.

Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. På trods af årtiers ligestillingsindsatser forholder det sig stadig sådan. Groft sagt, så deler vi fag op i kvinde- og mandefag. Kvindefag er de ’bløde’ omsorgsfag som sygeplejerske og pædagog. Mandefag er de ’hårde’ tekniske fag som ingeniør og murer.

Det er problematisk af flere grunde, at køn og fag i vores samfund kobles tæt sammen på en unuanceret og stereotyp måde. Det er et problem, fordi vi i sygeplejefaget går glip af halvdelen af en ungdomsårgang - alene af den grund, at de unge mænd ikke overvejer faget, fordi det er er kvindefag. Allerede nu mangler vi sygeplejersker, og behovet for arbejdskraft ventes at stige over de kommende år, fordi mange medarbejdere nærmer sig pensionsalderen. Der er et stort potentiale i at tiltrække mænd til uddannelsen, for ligesom i 1950’erne er der mangel på sygeplejersker.

Men det er også et kæmpe problem for de unge, når de begrænses af køn. At de lader sig styre af mere eller mindre udtalte forventninger og normer i stedet for lyst og evner. Men hvis man som ung mand spejler sig i mandlige rollemodeller, og ser at hverken far, onkel eller morfar er sygeplejerske, så er det måske ikke det, som lige ligger først for at vælge.

Endelig er det problematisk, at et forsimplet billede af kvindefag som omsorgsfag får lov at farve den almindelige opfattelse af, hvad sygepleje er og dermed skjuler fagets teknologiske aspekter. Når unge mænd overvejer sygepleje som fag, kan dette forsimplede billede måske ende med at afholde dem fra at søge et fag, der nok indeholder omsorg, men i lige så høj grad er et teknisk fag.

For valg af uddannelse skal gerne træffes på baggrund af evner og interesser, og derfor skal vi arbejde aktivt for at nedbryde fordomme om fag, kønsbaserede kompetencer og præferencer.

For at ændre det, er vi nødt til at tale om køn, uddannelser og fag på helt andre måder, end vi gør i dag. Lærere, forældre og ikke mindst studievejledere skal tænke mere over, hvordan de hjælper de unge med at finde den rette uddannelse og i den proces udfordre vores fælles fordomme om fag og køn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
EM For abonnenter

Alle hold har været i kamp – vi kigger på fem højdepunkter og fem lavpunkter under EM indtil nu

Annonce