Annonce
Debat

Debat: Trusler og vold i psykiatrien - Der er brug for en regionsdækkende Sikring som den i Slagelse

Illustration: Gert Ejton

Igennem den seneste tid har vi igen med gru kunnet læse i avisspalterne om personale i psykiatrien, som bliver truet med kniv og lignende. Ofte bliver de også overfaldet og slået.

Overvældende frygt klæber til en, når man arbejder i et miljø, hvor dødstrusler på ens ægtefælle og børn samt psykiske og fysiske overgreb næsten er daglig kost.

Denne vedhængende frygt og usikkerhed medfører hyppigt kronisk stress, sygemeldinger og ikke sjældent - efter flere forsøg på at genoptage arbejdet - ophør. Trusler og vold har således store personlige følger for den enkelte. Arbejdstilsynets tal, som beskrevet i Avisen Danmark den 12. april, viser, at der er udbredte problemer med sikkerheden på de psykiatriske afdelinger. Hvordan er det kommet så vidt?

Annonce

Andelen af retspsykiatriske patienter er vokset markant genne de seneste 20 år. I 2001 var der 1.445. I 2018 var der 4.254 retspsykiatriske patienter. Dette har medført en stor forøgelse af retspsykiatriske afdelinger, hvor man er udrustet til at håndtere hovedparten at disse patienter.

Derimod er antallet af indlagte på Sikringen i Slagelse, som de fem regioner er fælles om, forblevet på 30. Denne manglede opfølgning af Sikringspladser har haft store konsekvenser for de mest alvorlige tilfælde af psykisk syge kriminelle, medpatienter og personalet.

Justitsministeren kan bestemme, at en person, der er sindssyg, og som vedvarende udsætter andres liv eller legeme for alvorlig og overhængende fare, skal anbringes i Sikringsafdelingen under retspsykiatrien i Slagelse. De retspsykiatriske patienter, der opfylder disse krav, udgør imidlertid langt flere end de 30, der er plads til på Sikringen. Antageligvis imellem 150 og 300.

For eksempel var en ung retspsykiatrisk patient i Aalborg bæltefikseret i 2019 i tretten måneder pga. farlighed. Patientklagenævnet underkendte bæltefikseringen. Under den langvarige fiksering blev han forsøgt overført til Sikringen i Slagelse, men der var ikke plads. En lignende sag fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart i 2014 blev i 2021 afgjort ved højesteret. Patientens bæltefiksering var i strid med menneskerettighederne. Regionen blev dømt til at betale patienten 250.000 kroner for krænkelsen.

Med baggrund i dommen fra højesteret skal de svært psykotiske og voldelige patienter nu ud af bæltefikseringen efter kort tid. Dette er rimeligt, som menneskerettighederne også tilsiger, fordi langvarig bæltefiksering kan medføre livstruende tilstande. Men der er desværre ingen alternativer, når der ikke er plads på Sikringen.

Konsekvensen er, at når de mest farlige patienter ikke kan bæltefikseres eller overflyttes til Sikringen pga. af pladsmangel hæmmer det selvsagt personalet i at beskytte medpatienter og sig selv imod disse voldelige patienter. Hele afdelingen lider under disse patienters forfølgelse og hetz. Personalet og i nogen grad medpatienternes liv og legeme udsættes ofte for alvorlig og overhængende fare. Vel og mærke en fare, som er vedholdende, fordi mulighederne for løsning ofte er udtømte, når man mangler overflytning til Sikringen.


Mit forslag er derfor, at hver region får en Sikringsafdeling som den i Slagelse, hvor man er gearet til at håndtere de allermest voldelige af de psykisk syge. Lad os få en psykiatri, hvor de ansatte kan møde frem om morgenen uden frygt for overgreb.


Mange patienter bliver aldrig forsøgt overført til Sikringen, fordi overlægerne på de retspsykiatriske afdelinger ved, at der mangler pladser. Selvom personalet til stadighed bliver bedre til at forebygge vold, undergraves dette af disse udtalte voldelige patienter, som gør både personalet og medpatienterne utrygge. En utryghed som undergraver patienternes behandling.

Mit forslag er derfor, at hver region får en Sikringsafdeling som den i Slagelse, hvor man er gearet til at håndtere de allermest voldelige af de psykisk syge. Lad os få en psykiatri, hvor de ansatte kan møde frem om morgenen uden frygt for overgreb. Det ville være opløftende og givende - også for patienterne.

Annonce
Lemvig For abonnenter

Det ene sted kan de nærmest ikke huske, hvornår der sidst er kommet nyfødte til - det andet sted kan de hver dag høre byens børn fra stuen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce