Annonce
Debat

Debat: Udrulning af ladestandere skal op i fart

Infrastruktur: Elbilerne er her – og der kommer mange flere. Ikke om ti år. Det sker lige om lidt.

Den politiske kurs er klokkeklar. I 2030 skal Danmark have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent, og det skal være slut med at sælge benzin- og dieselbiler. Samtidig kører bilproducenterne den ene elektriske bil ud fra fabrikken efter den anden. Om bare to år kan forbrugerne i Europa vælge mellem 209 forskellige elbiler og opladningshybrider. Det er tre gange så mange som i dag.

Det stiller helt nye krav til måden, vi indretter vores infrastruktur for transport på. Der skal flere landstandere ved motorvejene, indkøbscentrene, museerne, etageejendommene og parcelhusene. Investeringer i milliardklassen.

Selvom det kan lyde voldsomt, er opgaven overkommelig. Men kun hvis vi trykker på speederen nu.

De private operatører, som opsætter og driver ladestanderne, er klar i startboksen. Parate til at finansiere langt størstedelen af investeringerne. Men en række barrierer skal fjernes, så det er nemmere at investere. Det kræver tæt dialog og samarbejde mellem branchen, kommunerne og staten, så vi sikrer en hurtigere og omkostningseffektiv udrulning af ladeinfrastruktur over hele landet.

Først og fremmest handler det om at give flest mulige adgang til opladning hjemme ved bopælen, da det er mest bekvemt for danskerne og billigst for samfundet. Men der skal også være en bred vifte af lademuligheder til dem, som ikke kan fylde strøm på bilen i carporten.

Derfor skal hurtigt vi fjerne forhindringer i kommunerne, så boligselskaberne har gode vilkår for at opsætte ladestandere til beboerne. Og vi skal drage nytte af, at mange danskere holder parkeret det meste af dagen ved arbejdspladsen og skabe incitamenter for at virksomhederne tilbyder medarbejderne lademuligheder.

Danmark er kommet godt fra starte med en solid ladeinfrastruktur, som langt hen ad vejen er baseret på kommercielle vilkår. Det skal vi fortsat sikre sammen med staten og kommunerne, som skal understøtte med regler og udbud, der gør det attraktivt at etablere ladeinfrastruktur. Også de steder, hvor der ikke nødvendigvis er forretning i at sætte ladestandere op.

Ellers opstår der kø ved standerne – til stor frustration for bilisterne og til skade for den grønne omstilling.

Annonce
Lærke Flader
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sundhed. Akutafsnit og patientsikkerhed under pres

Debat: Akutafsnittet i Struer skal spare 2,5 millioner kroner, hvad der svarer til cirka 25 procent af nuværende budget. Det har I som byrådspolitikere i Struer Kommune været med til at vedtage. Vi er som personale på afsnittet dybt bekymrede over udsigten til disse besparelser, som uvilkårligt vil have konsekvenser for den sygeplejefaglige kvalitet. En så stor besparelse kan kun ske ved at reducere i personalet. Besparelserne er generelt i disharmoni med det faktum, at borgerne indlagt på Akutafsnittet oftest er kritisk syge, har komplekse problemstillinger og er afhængige af høj sygeplejefaglig kvalitet. Med en lavere normering kan vi ikke levere den samme faglige kvalitet, hvilket sætter patientsikkerheden under pres. Borgere udskrives hurtigere og hurtigere fra hospitalerne, og derfor forudser vi et stigende arbejdspres og forringelse af vores arbejdsmiljø. Samtidig forventer vi, at behovet for akutpladser vil stige, når hospitalet i Gødstrup er opført. Her vil angiveligt være 68 færre buffersengepladser, end hvad hospitalerne i Holstebro og Herning tilbyder, hvilket vil give et øget pres på kommunernes akutfunktion. Mens budgetforhandlingerne stod på, har vi som sygeplejersker og ansatte på Akutafsnittet sammen med vores kollegaer henvendt os både til det samlede byråd og embedsmænd for at oplyse om de konsekvenser, vi mener besparelserne vil medføre for borgerne i Struer Kommune. Alligevel kan vi konstatere, at besparelserne er vedtaget uden nærmest at flytte et komma, siden spareforslaget blev offentliggjort. I processen har vi undervejs hæftet os ved, at borgmester i Struer Kommune, Niels Viggo Lynghøj, har udtalt til Dagbladet Holstebro Struer den 30. oktober 2019, at besparelsen ikke vil medføre forringelser for borgerne. Formanden for Socialudvalget, John Christoffersen, har tilmed ytret i samme avis den 31. oktober 2019, at Akutafsnittet i Struer skal være det bedste i Danmark. Endelig bemærker vi, at centerchef Tina Holmgaard under et personalemøde på Akutafsnittet den 6. november 2019 har fortalt, at besparelserne ikke vil afstedkomme, at personalet skal løbe stærkere. Men hvordan forventer man at kunne spare så mange penge på Akutafsnittet, uden hverken borgere eller personale mærker en forskel? Vi er en tværfaglig personalegruppe i Akutafsnittet, og vi løfter mange forskelligartede opgaver. Blandt vores kerneopgaver er blandt andet at planlægge, dokumentere, lede, formidle, udvikle og udføre sygepleje og omsorg for det hele menneske. Vi skal som sygeplejersker koordinere og planlægge sygeplejen ved at afholde indlæggelsessamtaler, statussamtaler og udskrivningssamtaler med borgere, pårørende og eventuelt samarbejdspartnere. Dette for hele tiden at arbejde målrettet og effektivt. Vi søger også at fremme sundhed og forebygge yderligere sygdom. Vi har også en vigtig rolle i at samarbejde tæt med blandt andet hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger, fysio- og ergoterapeuter. Vi kunne fortsætte, for listen af samarbejdspartnere er lang, og som arbejdsplads forsøger vi, udover alt ovenstående, at være et godt studiemiljø for blandt andet sygeplejestuderende og social og sundhedsassistent elever. Akutafsnittet er blevet sammenlignet med akutafsnit fra andre omkringliggende kommuner og fundet for dyr per sengeplads. Vi undrer os dog over sammenligningsgrundlaget. Blandt andet kan vi ikke undlade at tænke på, om man har været opmærksom på, hvordan borgere visiteres til døgnpladser i de kommuner, vi er blevet sammenlignet med? Er der taget højde for hvor mange genindlæggelser, der er per kommune? Og hvad med lønningerne? Er det kun plejepersonale eller også øvrigt personales lønninger, som er medregnet? Desuden finder vi det væsentligt også at sammenligne med andre kommuners udgifter til visitationen, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen – da vi frygter at Struer Kommunes ældreområde kommer til at miste dét på karrusellen, som de forsøger at tjene ind på gyngerne. Hvis I som de ansvarlige politikere fastholder besparelsen, så ser vi som eneste udvej, at antallet af pladser på Akutafsnittet reduceres, så det svarer til de medarbejdere, der budgetteres med. Ellers har vi svært ved at se, hvordan vi kan forblive det bedste Akutafsnit uden serviceforringelser for borgerne.

Annonce