Annonce
Navne

Efter et langt og godt liv, sagde Aksel selv: "A hår æ nøj te go’e"

Aksel Damgaard. Arkivfoto: Johan Gadegaard

Peder Damgaard, Østerskovvej 12a, Kollund skriver på vegne af alle fem søskende følgende mindeord over deres far, Aksel Damgaard, Tvis, 94 år:

Én af de ældste Tvisborgere døde lørdag den 27. marts 2021, omgivet af sine kære de sidste dage.

Landmanden Aksel Damgaard, blev som blot 23-årig bestyrer på gården ”Banestrup ” i Tvis for sin mor Sidsel, da faderen døde i 1950. Efter giftemålet med Inger i 1956 blev gården overtaget. I 1957 blev der bygget ny stald, og dette var starten på en spændende landbrugsudvikling. Hele tiden godt sekunderet af Inger, som stod for det papirmæssige arbejde.

Annonce

Aksel bidrog i landbrugets udvikling ved selv at tilkøbe ejendomme. Og som bestyrelsesmedlem i Tvis Andelsmejeri med til at fusionere med Mejeriselskabet Danmark. Desuden i foderstofbestyrelsen med til at danne Holstebroegnens Andelsgrovvareforening, HAG.

På hjemmefronten kom en børneflok på fem til at præge dagligdagen. Ægteparret Inger og Aksel var meget aktive i Idrætsforeningen. Gik til gymnastik om vinteren og håndbold om sommeren og senere badminton og kroket, samt deltog i bestyrelsen. Dette til glæde for dem selv, deres børn og mange i sognet.

Idrætsforeningens køb af ekstra jord tæt på den nye centralskole i 1964 satte gang i udviklingen med nye boldbaner og senere plads til Tvis Hallen. Dette muliggjorde håndboldtræning om vinteren, og banede muligheden for, at Tvis kom i toppen af herrehåndbolden. Sønnerne Arne og Bent var med på holdet, der sikrede pladsen i toppen. Dette har medført meget glæde, og håndbold har en stor plads i familien. Både som tilskuere i hallen og ved at se utallige tv-kampe.


Familiemæssigt var Aksel rummelig og et samlingspunkt. Ingen var i tvivl om, hvor Aksel var i et selskab. Han var til humør, kortspil, sang og dans.


”Banestrups” centrale beliggenhed i Tvis resulterede i, at gården i 1970'erne blev solgt til Holstebro Kommune, som senere udstykkede byggegrunde i Bannestrupparken og Klostervej.

Ægteparret byggede derfor en ny gård længere ude af Smedegårdvej, og i 1974 stod ”Toftegård” færdig. Nu med en mere enkel produktion, idet mælkeproduktionen blev indstillet, og der blev satset på kødproduktion. Dette var mulig, idet Aksel havde et blik for at gøre en god handel med kreaturer.

Udviklingen i Tvis har altid betydet meget for Inger og Aksel. Som indpiskere med nye ideer og fremsyn samt en stor portion vedholdenhed. Glæden var stor, da de i 2009 fik hæder som årets Tvis-borgere. De mange arbejdspladser i Tvis har været omtalt med stolthed mange gange.

Familiemæssigt var Aksel rummelig og et samlingspunkt. Ingen var i tvivl om, hvor Aksel var i et selskab. Han var til humør, kortspil, sang og dans. Han glædede sig over sin egen store børneflok, som efterhånden blev forøget med 11 børnebørn, og sidenhen oldebørn. Sammenholdet i familien betød meget for ham.

På sine gamle dage, da landbruget blev indstillet, blev der tid til at han inviterede sig selv på besøg rundt omkring hos såvel ældre som yngre generationer i Tvis og omegn. Dette til glæde for ham selv og dem, han besøgte.

Aksel døde få måneder før der kunne fejres krondiamantbryllup med Inger. Som børn er det naturligvis et savn, men vi ved, at han har haft et langt og godt liv - og som han selv udtrykte det: ”a hår æ nøj te go’e”.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Lokalbaner ønsker flere penge

Annonce