Annonce
Debat

En mere spændende bymidte

Arkivfoto: Morten Stricker

Læserbrev: Holstebro har en flot gågade og en flot bymidte.

Midtbyen kan dog få et stort løft med flere træer og planter, flotte farver, små udstillinger, kunst, kultur og måske baggårdserhverv i smøger, passager og sidegader. I det hele taget flere oplevelser.

Et løft, der skal byde byens gæster velkommen med gode oplevelser, inden de rammer gågaden.

Borgmester H. C. Østerby (S) har allerede i en mail rost forslaget, som Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, By og Land i Holstebro , står bag.

By og Land har også sendt forslaget til Cityvækst og Holstebro Udvikling A/S. Vi foreslår en byvandring for at sætte temaet til debat.

Sagen er, at Holstebro har en flot gågade, men midtbyen har en række grimme, grå passager og smøger. Gennemgange, som kan få helt nye og bylivs-givende funktioner som:

En god velkomst, oplevelser, indslag med kunst, fremme af cyklisme og gående trafik, fokus på FN’s verdensmål, baggårdserhverv og meget, meget mere.

Det er alt sammen ideer, der kan realiseres uden at forstyrre midtby-udviklingsplanen "Byens Plan". Projekter, som ikke kræver ændring af lokalplaner eller store investeringer.

Kulturbyens slogan - Kulturen til Forskel - kan løftes ud i alle smøger, passager og sidegader.

Hvorfor? Vi vil beskytte den unikke bymidte og dens arkitektur og give midtbyen nye funktioner.

Midtbyen skal rustes til at kunne modstå stigende nethandel med mere. Derfor skal vi vænne borgerne til at bruge midtbyen i øget omfang. Det kræver flere oplevelser!

Hvad taler vi om:

Gå eksempelvis en tur i smøgen mellem Enghavens parkeringsplads og Østergade. Her kan enhver se, at forandringer vil fryde! Og mange kan sikkert huske den flotte juleudstilling i smøgen ind til Knudsens i 2019.

Projektet kan også ses som en forlængelse af kunsten i byrummene. I udvalgte smøger kan det også bare være en grundejer, der maler glade farver på kedelige betonflader. I dag har to smøger kunst på vægfladerne. (ved Knudsens og smøgen i Rådhusstræde).


Grønne passager kan hurtigt ændre billedet fra "gråt kedeligt" til "grønt”. Det er nemt og billigt at starte i passager og smøger med for eksempel hængende haver. Kunst og biodiversitet kan sagtens spille sammen!


Ifølge Byens Plan er der brug for 1000 træer. Grønne passager kan hurtigt ændre billedet fra "gråt kedeligt" til "grønt”. Det er nemt og billigt at starte i passager og smøger med for eksempel hængende haver. Kunst og biodiversitet kan sagtens spille sammen!

Det er oplagt med flere passager med plads til cykelstativer, ladcykler, luftpumper med mere. Lad klima, mobilitet og byudvikling spille sammen.

En række af ideerne i flæng:

- Små skulptur rum.

- Infoskabe for uddannelsessteder, idrætsforeninger med flere.

- Nyt byrumsinventar. Bygningskonstruktørstuderende på VIA har leveret mange gode forslag.

- Vi skal udfordre borgerne på et varieret underlag. Måske med eksempelvis fastmonterede motions- og legeredskaber i sidegaderne, som kan være med til at udfordre både børn, unge og ældre med styrke og balance.

- Designere og andre iværksættererhverv skal have mulighed for at få billig husleje. Det kan eksempelvis ske i mobile værksteder, eksempelvis bygget ind i kunstnerisk udsmykkede skurvogne.

- Effektbelysning og øget tryghed, der ikke forstyrrer det bebyggede miljø.

- Dragens hule: Er oplagt i byens grimmeste smøge ved Store Torv. Vil matche det igangværende projekt: ”Dragen Kommer”.

I forslaget er der naturligvis også tænkt på, at der kan indkaldes ideer/forslag fra borgere, kunstnere med flere. Vi foreslår en bedømmelseskomite bestående af:

Repræsentanter fra Cityvækst/handelsstand, Holstebro Udvikling A/S, Holstebro Kommune, By & Land og Vestjysk Arkitektforening.

Vi ser mange samarbejdspartnere, der kan spille med. VIA er som verdensmålsskole sammen med andre parter oplagte medspillere. Dette også for at gøre Holstebro mere spændende som studieby.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Det betyder de nye indrejseregler for grænsehandlen: Efter disse datoer kan du handle i Tyskland

Annonce