Annonce
Debat

Energien er ren, men hvad med travet?

Anlægget skal ligge lige ved kulturmiljøet omkring Rammedige. Arkivfoto
Annonce

Debat: Er der forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager?

Skal og vil der ikke altid være det?

Lad mig vende tilbage til det senere…

I Danmark bryster vi os af at være en retsstat, hvor alle er lige for loven, og hvor vi alle – uanset ophav og stand - kan regne med samme retfærdige behandling, når den lovgivende, udøvende og dømmende magt arbejder og beslutter.

Kommunalbestyrelsen i Lemvig vedtog på onsdagens møde at gå videre med planer fra firmaet Skovgaard Invest om at etablere et produktionsanlæg til fremstilling af ammoniak. Anlægget skal drives af grøn energi fra en nyetableret solcellepark og eksisterende vindmøller på et 91 hektar stort areal ved Dybe/Ramme.

Af forvaltningens tekst til dagsordenen fremgik det, at:

”Arealet er beliggende i et højt og åbent landskab umiddelbart i forlængelse af kulturmiljøet Rammedige. Den sydlige del af arealet er synligt fra flere større veje, hvor turistmæssige hensyn skal overvejes. Området er i god afstand til beboelse og el-infrastruktur – dog er det kuperede landskab og de mange fortidsminder en udfordring for den landskabelige påvirkning. Området er præget af en spændende geologi, blandt andet i form af de mange dødishuller, hvoraf flere er beliggende indenfor den nordlige del af det ansøgte areal. Hele arealet er beliggende på god landbrugsjord, hvor en del af dette er udpeget til områder med store husdyrbrug”.

Altså er uoprettelige kulturværdier i form af fortidsminder, lokalhistorie, geologi og billedskønt landskab i spil i bytte for en ammoniakstation.

Valget kan synes let og åbenlyst.

Og da ikke mindre, når man henser til kommunens hidtidige planer for solcelleanlæg.

Men nej!

Den simple krejlermentalitet løb af med stort set alle rådsmedlemmer, da de blev viftet om næsen med tilbuddet om en ammoniakstation fra den lokale storinvestor.

Kun Arne Noe fra SF viste endnu engang standhaftighed, evne og omtanke til konstruktivt at nuancere debatten og anvise alternative veje at gå i stedet for pladask at falde på halen for ”et godt tilbud”.

Ros skal nu også lyde til Karl Balleby fra Dansk Folkeparti for uforbeholden ærlighed i sit udsagn om, at:

”Vi overtræder stort set alle ting, hvis vi siger ja til en solcellepark lige der i den sidste ende, men jeg er villig til at prøve alligevel…Min største bekymring er, at hvis vi siger ja her, så kan der placeres solcelleanlæg overalt i kommunen”.

Ak ja, det kan man da kalde en ren tilståelsessag!


Altså er uoprettelige kulturværdier i form af fortidsminder, lokalhistorie, geologi og billedskønt landskab i spil i bytte for en ammoniakstation.

Hans Jørgen Aagaard Kristensen


Kunne man forestille sig, at en eller flere jævne borgere i Lemvig kommune, der havde samme visionære tanker, havde en kinamands chance for at kunne manøvrere en sådan sag igennem administrationens sagsmølle og hele det politiske system.

Nej vel….

Derfor kalder det på den allerstørste forundring og årvågenhed, når et projekt som dette tilsyneladende kan feje alle andre gode argumenter og hensyn til side.

Hvor ligger den hund begravet?

Lad mig understrege, at dette indlæg ikke på nogen måder er en afvisning af det spændende Power to X projekt og en dygtig og driftig erhvervsmands ideer og foretagsomhed. Den slags har vi rigeligt brug for i den kolossalt krævende omstilling af vores energisektor, som vi kun lige har taget hul på.

Men disse påtrængende og kæmpe store investeringer må og skal ske i pagt med almenvellets interesser, så for eksempel uerstattelige fortidsminder og naturværdier, vi alle har arvet og fået til opgave at forvalte, kan bevares uberørt til glæde og oplysning for os selv og vore efterkommere.

Til slut tilbage til Kong Salomon og Jørgen Hattemager.

Min uforbeholdne mening er den:

Et demokratisk samfund kan ikke leve med dobbelte standarder.

Der må gælde samme ret for Kong Salomon som Jørgen Hattemager.

Alt andet er helt uholdbart!

Derfor dette - henvendt til den efter min smag alt for bovlamme opposition i Lemvig Byråd:

Kom nu ind i denne og andre lignende kampe og vis, at synspunkterne i byrådet er langt mere nuancerede, end de fremstår i dag. Det styrker borgernes interesse for jeres arbejde og – tror jeg – højner kvaliteten af de beslutninger, der træffes.

Mit ønske er slet og ret flere folkevalgte, der tør sætte foden ned, når noget lugter – og ligner urent trav.

Til hver af de gode Venstre-folk, der sammen sidder med et tungt ansvar og et aldeles forpligtende flertal i byrådet:

Lyt i større udstrækning til mindretallet og lad det afspejle sig i beslutningerne – også når jeres absolutte flertal giver andre muligheder.

Vis i højere grad vi almindelige borgere i tale og handling, at der i Venstre-gruppen findes flere selvstændige meninger baseret på værdier og overbevisning.

I dag er ensretningen iøjnespringende – og dybest set en latent fare for det lokale demokrati.

Annonce
Annonce
Lemvig

Nu er vandet klar i Thyborøn

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Thyborøn får sin egen T-shirt

Lemvig

Lemvig Havn er byens fristed

Lemvig

Åbningen af Klimatorium udskudt

Annonce