Annonce
Læserbrev

Erhverv. Skab balance både i virksomheden og for medarbejderen

Tina Buch Olsson. Pressefoto

Debat: Søvn er godt. Og den rigtige søvn er endnu bedre, for søvn er afgørende for vores trivsel, overskud og restitution. Det har vi brug for, hvis vi skal gøre det godt både i privatlivet og på arbejde. Det er på den baggrund, at vi nu oplever, at nogle virksomheder er begyndt med at tilbyde sine ansatte behandling for søvnproblemer. Er det at gå for tæt på? Overskrider arbejdsgiveren her en grænse?

Det er arbejdsgiveren, der sætter rammerne for arbejdet, og det er faktisk en ledelsesret at stille krav til medarbejderens opgaveløsning og i øvrigt også adfærd. Det er en del af kontrakten. Lederen tegner så at sige spillebanen, og hvis medarbejderen spiller udenfor, er der ingen tvivl om, at lederen både kan og skal sætte ind. Til gavn for virksomheden, kollegaer og for medarbejderen selv. Hvis en medarbejder for eksempel sover på arbejdet, er det jo ikke godt. Hvis medarbejderens mangel på søvn går ud over det job, man er ansat til eller afstedkommer dårlig adfærd, så er det heller ikke godt. Så skal arbejdsgiveren selvfølgelig sætte ind. Men alt hvad der foregår udenfor spillebanen, kan arbejdsgiveren ikke blande sig i.

Så det er ikke søvnen, lederen skal tage fat i, men den adfærd, som søvnmangel kan medføre.

Arbejdsgiveren har naturligvis et ansvar for at skabe gode rammer for medarbejderen på arbejdspladsen. Men det betyder på ingen måde, at man som virksomhed skal være ligeglad med medarbejderens trivsel eller sundhedstilstand udenfor arbejdet. For tingene hænger jo sammen. Vi er hele mennesker og det er jo ikke sådan, at vi transformerer os til et andet menneske, når vi går på job. Vores privatliv påvirker vores arbejdsliv, ligesom vores arbejdsliv påvirker vores privatliv. Når virksomhederne sætter fokus på balance i hele livet, er det jo både af omsorg for medarbejderne og til gavn for virksomheden.

Når virksomheder tilbyder ansatte med søvnproblemer hjælp, så er det tilbud, som kan hjælpe dem med at føle sig bedre tilpas både privat og på arbejdet. Det er en fordel for den enkelte og til gavn for alles balance.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Møller. Vesterhav Nord Havvindmølleparks placering

Debat: Hvorfor udsender Vattenfall en pressemeddelelse den 28. januar om, at møllerne kun kan stå på 1 række og helt mod syd i opstillingsområdet, og samtidig roser de endda sig selv for at have taget hensyn til lokale krav om at få møllerne længst muligt ud fra land? To uger forinden udsendte Miljøstyrelsen en såkaldt afgrænsningsudtalelse, der definerer, hvad der skal indgå i den nye Miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde. Der kan ikke ændres på det udlagte opstillingsområde men: Vattenfall skal derimod forholde sig til for eksempel alternative opstillingsmønstre og mølletyper, og begrunde de trufne valg, herunder foretage en sammenligning af miljøpåvirkningerne ved den løsning, som gennemføres, i forhold til de fravalgte alternativer. Blandt andet vil Energistyrelsen lægge vægt på, at miljøkonsekvensrapporten skal belyse den visuelle indvirkning fra projektet ved opstilling af møllerne i flere rækker, da dette er et væsentligt punkt fra høringssvarene på grund af reduktionen i den horisontale udbredelse af projektet.” (s.8) Her fremgår det tydeligt, at det af blandt andet Danmarks Naturfredningsforening foreslåede opstillingsmønster længst mod nordvest skal behandles som et muligt alternativ. Det er et mønster, der sikrer størst mulig afstand til Bovbjerg. Når Miljøkonsekvensrapporten kommer i høring, skal alle kritikere af projektet have fokus på behandlingen af den alternative placering og dens fordele.

112

Gnist antændte storbrand

112

Stjal Lego-æsker i Biksen

Annonce