Annonce
Erhverv

Fisk eller turisme: Miljøklage forsinker stort nyt dambrug

Der er konflikt mellem planer om turisme og planen om et stort dambrug, der skal opdrætte op til 3000 tons ørreder om året. Derfor skal miljøankenævn nu tage stilling til kommunens miljøtilladelse til dambruget. Foto: Morten Stricker

Etablering af stort fiskeopdræt på havnen i Thorsminde bliver forsinket efter klage over kommunens miljøgodkendelse, som miljøklagenævnet nu skal tage stilling til. Kommunens miljøkrav er alt for løse, mener nabo.

THORSMINDE: Planen om opdræt af ørreder i et stort anlæg på havnen i Thorsminde bliver forsinket.

JD Real Estate, som er nabo på havnen og har planer om ferieboliger, har nemlig klaget over kommunens miljøgodkendelse, som nu skal behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor sager i gennemsnit tager 11 måneder.

- Det er da ærgerligt med en klage. I første omgang arbejder vi videre med at designe anlægget. Men det kan næppe undgå at give nogen forsinkelse, siger direktør Jens Petri, som ejer Thorsminde Seafood.

Klagenævnet skal først tage stilling til, om klagen får opsættende virkning, så byggeriet ikke må gå i gang. Dog er der en risiko ved at bygge, så længe en klage ikke er afgjort.

- Vi vil søge at komme i dialog med klageren for at finde en løsning på de ting, der er klaget over, siger Jens Petri.

Klagerne er JD Real Estate, der ejer beddingen og et areal på havnen i Thorsminde, hvor firmaet har planer om at bygge ferieboliger.

- Vores planer harmonerer dårligt med, at kommunen giver en miljøtilladelse til et dambrug, så der både kommer støj, lugtgener og trafik - og udledt spildevand nær kysten, siger direktør Rasmus Normann.

- Vi har ikke noget imod fiskeopdræt, men det forudsætter, at kommunen stiller nogle skrappere krav. Og det har vi forlængst fortalt både kommunen og projektejeren, siger Rasmus Normann og henviser for eksempel støjgrænsen på 50 dB ved dambruget hele døgnet og i weekender.

- Med så høj en støjgrænse må vi slet ikke etablere overnatning til turister på havnen, så der skal være helt andre krav, hvis vi også skal være her, sige Rasmus Normann.

Han frygter også lugtgener fra dambruget og henviser til lugtproblemer fra et dambrug i Hirtshals. Ifølge direktør Jens Petri vil dambruget ikke lugte.

- Der mangler specifikke krav i tilladelsen, som skal overholdes. Det er ikke nok med "mindst muligt", siger Rasmus Normann.

Han er også forundret over at fiskeopdrættet må udlede vand blot 40 meter fra kysten.

- Det er lige der, hvor turister i vores projekt skulle bade. Vi arbejder med udledning (JD Contractor. Red.), og i de seneste 20 år har vi ikke set tilladelser til udledning af spildevand så tæt på kysten, siger Rasmus Normann, som har foreslået at flytte udledning 500 meter ud i havet.

- Det skal i hvert fald så langt ud, at det ikke forurener vandet og giver lugtgener på stranden, siger Rasmus Normann.

Han er også betænkelig ved, at lastbiler til og fra dambruget - for eksempel med foder og til afhentning af fisk - skal ned forbi havnen.

- Man bør undersøge muligheden for at lave en indkørsel fra Klitvej direkte ind til dambruget, siger Normann.

Han fastholder dog, at han ikke principielt har noget imod, at der bliver anlagt et landbaseret dambrug.

- Vi nedlægger bestemt ikke veto, men der skal blot være nogle skrappere miljøkrav, så vi kan sameksistere, siger Rasmus Normann.

- Og hvis kommunen ikke ønsker turisme på havnen, men kun fiskerierhverv, så er det en ærlig sag. Men så bør man sige det, tilføjer han.

Annonce

- Vi nedlægger bestemt ikke veto, men der skal blot være nogle skrappere miljøkrav, så vi kan sameksistere

Rasmus Normann, direktør, JD Real Estate.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

24-årig lemviger kørte galt ved Skive

Lemvig

Indbrud hos Bay Art under opklaring

Annonce