Annonce
Debat

Fiskedød. Udsivning af gift har med stor sandsynlighed stået på i mange årtier

Filmene optaget af Miljøskibet Anton viser en død fjordbund på den vestlige del af Limfjorden. Privatfoto
Annonce

Læserbrev: 16. marts finder man i tusindvis af døde sild på stranden fra Draget ved Helligsø Teglværk og østpå til Oddesund.

Dagen efter melder en østersfisker om store forekomster af døde sild på bunden i klap/dumpnings området.

Ugen efter melder fiskerne, at brislingen (skarpsild) havde forladt området.

Før skoleferien får vi så at vide til 80-90% af østersen var døde, i samme område.

Det er ikke kun os som kan se skaderne:

Her i skoleferien får miljøskibet Anton fra Levende Hav mulighed for at undervandsfilme dele af Nissum Bredning ved Lem Vig og disse sørgelige film kan ses på Facebook ”Høfde 42 depotet skal væk-nu og Levende Hav”. Filmene viser en død fjordbund på den vestlige del af Limfjorden.

Efter sildedøden forsøgte vi at aflevere bevismateriale – i form af en pose frosne og døde sild – til både Miljøstyrelsen, Levnedsmiddel kontrollen og DTU Skaldyrscenter på Mors og DTU Aqua – resultat: sildene rådnede op mellem fingrene på dem.

Kære Region Midtjylland lad os få undersøgt området mellem Rønland og sejlrende Sælhundeholme  – først da kan vi udelukke, at det er giften fra Rønland som slår Nissum Bredning ihjel.

Så snart strandkanten brydes af fjordvandet kommer der et større område i vandet, som man kalder en blandings zone eller fortyndings zone – altså en større zone, hvor udsivningen fra Rønland får lov at blande sig med fjordvandet – op til 9.000 gange, hvis nogen skulle være i tvivl.

Der siver med andre ord gift ud fra øst Rønland i ukontrollerbare mængder.

Det værste er, at Region Midtjylland ikke har magt eller midlerne til at stoppe udsivningen og prøver derfor, efter alle kunstens regler, at undgå en direkte konfrontation, med den gift som siver ud fra Rønland og ud til sejlrenden, både i overfladevandet og i grundvandet.

Det har man vidst siden 2001, hvor man fjernede 6 prøver ud af en serie på 21 – lige ud for Svovldepoterne – sandsynligvis for at kunne holde sig under de forureningskrav der var til området dengang.

Disse 21 prøver blev foretaget i det øverste af fjordbunden (-15 cm).

Der er ikke taget prøver af fjordbunden ned til 9 meter, hvor man møder lerlaget – altså det sandområde hvor grundvandet bevæger sig i – det undgår man let og elegant.

Det er i området omkring lerlaget, at giften transporteres fra øst Rønland /Svovlgrupperne og har sin bane og ud til Sælhundeholme Løb, hvor det under normale omstændigheder bliver blandet med den, til tider, stærke strøm, som går ned i Nissum Bredning i Limfjorden.

Det værste er, at Region Midtjylland ikke har magt eller midlerne til at stoppe udsivningen af den gift som siver ud fra Rønland og ud til sejlrenden, både i overfladevandet og i grundvandet, skriver Bjarne Hansen. Arkivfoto: Johan Gadegaard, Scanpix

Det er en rensning som, har stået på de sidste mange år, og det har været en kendt sag i myndighedskredse, men noget man ikke snakkede højt om – dog til tider fortaler sig om.

Som jeg tidligere har forklaret, er det eneste gode ved Cheminovas afværgeforanstaltninger, at de er gratis. De er efter min mening stærkt overvurderet og kan ikke så nær være med til at holde det kraftig forurenede grundvand tilbage – ikke engang regnvandet kan det klare – og grundvandsstrømmen, som går øst, er på det nærmeste upåvirket af de overflade nære afværge-foranstaltningerne.

Foranstaltningerne har været et alibi for myndigheder og fabrikken gennem 40 år og bruges til at ”styre” udslippet til Limfjorden og Knoppe Enge.


Lad os få undersøgt området mellem Rønland og sejlrende Sælhundeholme – først da kan vi udelukke, at det er giften fra Rønland som slår Nissum Bredning ihjel

Bjarne Hansen, miljøforkæmper


Denne udsivning har med stor sandsynlighed stået på i mange årtier. Hvor langt forureningsfanerne er nået, kan vi kun gisne om, men vi fik syn for sagn, da Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen blev enige om, at Thyborøn havn godt måtte dumpe sandet fra sejlrenden Sælhundeholme løb, oven på fiskernes østersbanker.

Miljøstyrelsen i Odense begrunder tilladelsen med, at sandet var direkte fra Vesterhavet og vurderes rent nok til dumpning, desuden var der ingen forurening i nærheden af området, hvor der tages sand fra.

Sandet kommer ikke direkte fra Vesterhavet, men fra de brede grunde omkring sejlrenden – sand svinger ikke om hjørner, det forsætter lige ud, hvis der er fri passage - og det er der.

At påstå der ingen forurening er i nærheden af sejlrenden er vist en mild underdrivelse – der er blot 500 meter til Danmarks største ukontrollerede forurening, nemlig Rønland. Men det er selvfølgelig ikke nemt at se ved at screene en tom skrivebordsskuffe.

Denne tilladelse blev givet i 2018/2019 og taget i brug 2020. De første 30.000 m3 blev dumpet på det angivne østersområde i februar 2020 og denne vinters dumpning var færdig omkring 1. marts. Midt i marts måned kommer de store træksild ind i Nissum Bredning og passerer over dumpningsområdet.

Annonce
Annonce
Lemvig

Børn formede is til skulpturer

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Frivillig Fredag er aflyst

Lemvig

Knuste ruden med en ugle

Lemvig

Fandt hash hos 67-årig mand

Annonce