Læserbrev

Folketingsvalg. Sund fornuft og rimelighed må der til

Anders G. Jacobsen. Pressefoto

Debat: Ønsket om mere sund fornuft og en større grad af rimelighed er to forhold, jeg ofte støder på, når jeg som folketingskandidat er til vælgermøde eller i gågaden for at dele valgfoldere ud. Et ønske jeg ikke kunne være mere enig i. Som byrådsmedlem og som borger oplever jeg, at det til tider er en mangelvare på Christiansborg. Det vil jeg gøre mit yderste for bliver ændret i det nye Folketing.

Mere sund fornuft handler langt hen ad vejen om, at vi skal få taget et opgør med detailreguleringen fra Christiansborgs side af, så kommunerne og regionerne kan få frigivet tid til den borgernære service. Udfordringen er bare, at sund fornuft ikke nødvendigvis fører til sund praksis. En del af indblandingen fra centralt hold sker derfor med baggrund i, at man lokalt ikke altid lever op til sit ansvar. Men løsningen er ikke mere af samme skuffe - tværtimod. Nej, vi er nødt til at give større albuerum for lokal ledelse, så vi sikrer størst mulig værdi for borgerne, og ikke drukner i opfyldelsen af rigide proceskrav fra statens side af.

En større grad af rimelighed handler om, at Folketinget i højere grad går foran og viser vejen. Hvorfor blive ved med at holde fast i de særlige pensionsordninger? Der er reelt ikke noget til hinder for, at det ikke kunne ske under de arbejdsmarkedspensionslignende vilkår. Og det handler ikke om, at vi ikke kan unde vores landspolitikere en god aflønning. Det handler om at skabe gennemsigtighed i politikernes løn- og pensionsvilkår, så de flugter med det almindelige arbejdsmarked.

Lad os sammen sikre at sund fornuft og rimelighed kan blive mere fremherskende på Christiansborg. Husk det når krydset skal sættes ved det kommende folketingsvalg.

0/0
Annonce
Læserbrev

Uddannelse. Vi skal ikke spare 121 millioner kroner på ungdomsuddannelserne i Nordvestjylland

Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Læserbrev

Klima. Der skal en holdningsændring til

Debat: "Mine børn og børnebørn fortjener en bæredygtig fremtid" Og hvordan får de så det? Ét er sikkert, vi har alle et ansvar, og ikke mindst kræver det en holdningsændring til, hvordan vi behandler miljøet. Når man når en moden alder, og er blevet far til nu voksne børn og også blevet morfar, så har man jo set hvordan verden forandrer sig, og med hensyn til miljøet, desvære ikke til det bedre. Tingene har helt sikkert ændret sig, i min barndom fik man, for eksempel mælk i flasker, som kunne genbruges, og det var ikke noget særsyn at få vare i trækasser. Historien om den døde hval med 40 kilo plastik i maven, og de mange tons affald der bliver samlet i naturen, er jo stof til eftertanke, og hverken verdenshavene eller naturen er jo en kæmpe skraldespand. Når man er morgenmeneske, er det jo ikke noget særsyn at se kommunens folk i gang med at fjerne cigaretskodder, pizzabakker, Mcdonalds-emballage, og det desvære ikke skraldespandene, der bare skal tømmes. Plastik er helt klar en af de helt store syndere, og her er man jo også igang med det store seje træk med genbrug. Tror dog på at, vi i fremtiden skal sortere og genbruge endnu mere, både privat og hos virksomhederne. Et er sikkert, der skal tænkes tanker vedrørende vores fremtidige måde at behandle vores verden på, og hvilken verden vi vil efterlade til vores børn og børnebørn.

Læserbrev

Spørgsmål til EU. Svarene blafrer i vinden...

Læserbrev

Valg. Facebook-censur er et demokratisk problem

Læserbrev

Valg. Kære forældre – Husk børnene, når I sætter krydset

Annonce