Annonce
Dette er et læserbrev. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.
Debat

Forurening. Udgangspunktet, der blev væk

Der mangler stadig en forklaring på og en undersøgelse af, hvor den sidste store og farlige del af det affald, som blev deponeret på Østrønland i tiden 1962 til 1983 er blevet af. Pressefoto

Debat: Hvor mange tusinde tons kemisk affald blev der egentlig deponeret på øst Rønland i tiden 1962 til 1983?

Vi hørte i radio 24/syv sidste år, at en tidligere arbejder mente, der lå mellem 70 og 80.000 tons, og vi kan finde de samme tal i forskellige avisartikler omkring emnet tilbage i 1980´erne, også fra medarbejdere på fabrikken.

Det lyder voldsomt, men hvordan formåede man at få de 70.000 tons kemi affald til kun at blive til 35.000 t harmløs svovl og resten til at forsvinde op i den blå luft eller ned i sandet på Østrønland?

Historien er lang, 60 år er der gået siden, og tallene har fløjet gennem luften. Flere har op gennem 80'erne forsøgt at gøre opmærksom på, at det var de forkerte tal fabrikken og miljøstyrelsen brugte, men autoritetstroen var stor, og deres opråb forstummede.

Historie:

Vi skal tilbage til 1962.

Høfde 42 depotet var blevet lukket og Cheminova havde akut behov for deponeringsplads til sit affald fra den kraftig stigende produktion af nervegifte som for eksempel Parathion.

Da Cheminova kun brugte en lille del af de hen ved 140 ha. af Rønland, begyndte de at deponere deres affald på den østlige del af halvøen i nogle små klitgryder ud til Limfjorden.

Det stod på frem til 1965, hvor Cheminova fik påbud om, at opbevare deres affald i "lukkede og tætte beholdere indtil endelig destruktion kunne finde sted".

Omfanget af fisk og fugledød i Limfjorden var blevet for voldsom, selv for myndighederne.

De tætte beholdere som i 1966 stod færdige, bestod af nogle simple opbyggede betongruber (20x30 m) oven på sandet, hvor man deponerede det plastiske svovl, der var godt og grundigt klistret sammen med en lang række biprodukter i mere eller mindre flydende form. Dette svovl kaldte man hydrolysesvovl, men det udgjorde kun halvdelen af det kemiske affald.

Den anden og meget giftige halvdel, som var den flydende del, opbevares i tromler og placeret forskellige steder på Rønland.

Dette var den tilbageblivende del fra en destillation af produktionen.

Disse destillationsremanenser fik betegnelsen "Organik" og "B-slam", og løb de sammen, blev det hele bare kaldt "Organik".

For at understrege alvoren i de to affaldsprodukter, kan det oplyses at "B-slam" og "Organik" indeholder giftigere stoffer end selve slutproduktet f.eks. Parathion.

Senere, da depoterne var fuldt opbygget, smed man de efterhånden gennemtærede tromler i depoterne også.

Depoterne fik hurtigt tilnavnet "Svovldepoterne" og deponeringen voksede i mængde og omfang, op gennem 60 og 70´erne.

Helt frem til 1980´erne, hvor omfanget nu var blevet så stort, at fabrikken var begyndt at bygge endnu et hold depoter, oven på de eksisterende, sagde myndighederne endelig STOP, og Cheminova måtte finde andre deponeringsmuligheder.

I 1982 fik fabrikken et stadfæstet påbud om at fjerne alt affald på øst Rønland. De fik i første omgang fem år - senere 11 år, til at fjerne affaldet i.

Det er her, der nu sker en forvikling, og i stedet for de 70.000 tons, som gennem de 21 år var blevet deponeret, begynder man nu kun at omtale halvdelen, nemlig de 35.000 tons, som svovlet udgjorde - det lå nemlig stadig tilbage i Svovldepoterne.

Den flydende og farlige del, som er løbet ud i undergrunden, er nu pludselig ikke at finde i rapporter fra miljømyndighederne og Cheminova.

Flere forsøgte som sagt op gennem 80´erne at gøre opmærksom på, at mængden var forkert, men det tager myndigheder og fabrikken ikke notits af, og forsætter med kun at omtale de 35.000 tons svovl.

Tiden går og noget af svovlet fra depoterne bliver oparbejdet af Cheminova i perioden 1986-94.

I 2012 skulle Cheminova sælges, og fabrikken løses fra det påbud, den fik i 1965 og 1982 om, "at affaldet på Østrønland skulle fjernes og destrueres".

Dette har nu gennem tiden ændret ordlyd til, at Svovldepoterne skulle tømmes - men, man glemmer, at meget af det flydende affald ikke befinder sig i Svovldepoterne længere, men i undergrunden.

Det sidst byggede depot, der blev kaldt Sarkofag, og som nu i 2013 blev tømt for svovl - cirka 10.000 tons og 9.300 tons forurenet sand og beton - i alt 19.300 tons, der blev fragtet til Langøya i Oslofjorden og deponeret der.

I 2013 melder Cheminova Svovldepoterne tømte.

Her begynder så et nyt "kispus" med tal.

Nu hvor Svovldepoterne, som stod oven på sandet, er tømte for svovl, halverer Cheminova nu sin omregningsfaktor (fra 5 til 2½) for den gift (total fosfor), som de pumper op af sandet i forbindelse med grundvandssænkningen, som forgår nede i undergrunden. Dette resulterede nu i, at man halverede den skønnede, vurderede og estimerede mængde af gift i undergrunden.

I 2015 sælges Cheminova til FMC, og i 2016 skulle Region Midtjylland og Lemvig Kommune godkende, at halvdelen af det forurenede betonet (5.000 t) fra Svovldepoterne måtte efterlades oven på jorden - det fik de mærkeligt nok lov til. Ingen af parterne var interesseret i, "at låget til undergrundens suppedas blev åbnet".

Hermed er Aarhus Universitets Forskningsfond i 2016 helt fri af Rønland og Cheminova.

Vi har gennem de sidste flere år forsøgt at få en "uvildig" undersøgelse af undergrunden på Østrønland for at sikre os, at de sidste mange tusinde tons ikke ligger der.

En sådan undersøgelse fik vi ikke, men vi fik derimod en undersøgelse ("Flux-undersøgelse") ledet af Region Midtjylland, hvor analyserne blev fortaget af Cheminova, arbejdet udført af en studerende på Århus Universitet og renskrevet af et konsulentfirma, for derefter at blive godkendt af Miljøstyrelsen.

Denne undersøgelse ("Flux-undersøgelse") var IKKE en uvildig undersøgelse af forureningsgraden på øst Rønland, men en undersøgelse af grundvandsstrømningerne under Rønland og ikke ude i selve Limfjorden.

Derfor gør vi nu igen opmærksom på, at der stadig mangler en forklaring på og en undersøgelse af, hvor den sidste store og farlige del af det affald, som blev deponeret på Østrønland i tiden 1962 til 1983 er blevet af?

Annonce
Lemvig For abonnenter

Ny fond bevilger penge til sø-restaurering: Vi har faktisk fået mere end vi har bedt om

Danmark

De seneste coronatal: 306 bekræftede tilfælde det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Dorte var på scenen for første gang: - Vi fandt sammen som et band over et par flasker rødvin

forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Vestjylland

Efter amputationsskandalen: Fyret koncerndirektør afløses midlertidigt af to personer fra egne rækker

Vestjylland

Region Midtjylland lukker en række teststeder: Her kan du stadig blive testet for corona

Skoleskydernes yndlingsvåben i USA er som et legosæt og fås også i lyserød

Lemvig

Selv om økonomien ser fornuftigt ud styrer kommunen mod at få en bøde

Leder For abonnenter

Regionen må bruge de tilbud, man selv har betalt for at få etableret

For abonnenter

Fynbo med fem robotfirmaer: Søren Juul køber op og skyder mange flere penge ind i robotterne

Struer

Apple stjal Karin fra B&O, men da hun efter syv år i Silicon Valley fik frit valg mellem job for B&O i enten Lyngby eller Struer, vendte hun hjem

Lemvig

Kort tid efter indvielsen: Regionen bruger sundhedshuset alt for lidt

Ministerium vil sælge bolig i New York på 353 kvadratmeter

Lemvig

Porup får nu indflydelse uden for banen

Lemvig For abonnenter

Video - specialdyrlæge stak kniven i hvalen: - Det lugter altså slemt

Lemvig

Bare der er flere der vil få den samme gode idé

Annonce