Læserbrev

Friskoledebat. Ikke styr på fakta

Debat: Tak til Dagbladet for i forlængelse af mit læserbrev ”Privat- og friskoler kan miste millioner” at sætte fokus på Socialdemokratiets ambition om at gennemføre en markant reduktion i tilskuddet til disse skoler.

For mig var interviewet med Annette Lind (S) bekymrende læsning. Der tegnes således et billede af privat- og friskolerne, der ikke har hold i virkeligheden.

Fra Annette Lind forlyder det, at folkeskolen er blevet for fattig og friskolerne for rige. En påstand der bruges som løftestang til at ville overføre 371 millioner kroner fra privat- og friskolerne til folkeskolerne. Men Annette Lind har ikke styr på fakta.

I 2019 udløser en privat- og friskoleelev i gennemsnit 52.646 kroner i årligt statstilskud. Hertil skal så lægges den gennemsnitlige forældrebetaling, der er på 14.088 kroner Lægger man de to beløb sammen, ligger man under de 68.300 kroner, der udgør den gennemsnitlige kommunale udgift til en folkeskoleelev. Folkeskolerne har derfor i dag en lidt bedre økonomi at drive skole for end privat- og friskolerne har.

Fra Annette Lind forlyder det endvidere, at det er de rige forældres børn, der går i privat- og friskolerne i byerne. Disse skoler kan derfor se frem til at skulle holde ekstra for. En påstand der heller ikke har noget på sig. I Holstebro by er det forældre med helt almindelige indkomster, der vælger friskolen til - og det er der mange og forskellige årsager til. Men et par af de tungtvejende er ønsket om en mindre klassestørrelse og ønsket om en mindre skoleenhed end det, der tilbydes fra kommunens side af.

Det er derfor også stærkt bekymrende, når Socialdemokratiet opererer med en øvre grænse for andelen af elever på privat- og friskoler på 10%. I Holstebro Kommune går der 1.416 elever på de syv privat- og friskoler svarende til en andel på 25%. Et mål om højst 10% vil da indebære en reduktion på 850 elever, så man kommer ned på 566!

Nej, lad os holde fast i intentionen i grundlovens §76 om, at forældre har ret til at vælge undervisning for deres barn. Det er ikke noget staten skal lægge unødige hindringer i vejen for. Husk det når krydset skal sættes ved det kommende folketingsvalg.

0/0
Annonce
Læserbrev

Konservative. Tak for jeres støtte - og god sommer

Læserbrev

Sundhed. Selvfølgelig skal AUH fortsat tilbyde hjemmedialyse

Leder For abonnenter

Kan man drukne i kulturelle tilbud?

Læserbrev

Skoler. S-forslag om frie skoler er et skridt på vejen – men i den forkerte retning

Læserbrev

Indvandring. Hellere tillid end vrede og angst

Leder For abonnenter

Kan man stemme forkert?

Læserbrev

Kristne grundværdier. Er korset på vej ud af Dannebrog?

Læserbrev

Vester Husby. Kunstig natur eller bare natur?

Annonce