Annonce
Lemvig

Frygt på skoler: Ny fordeling kan blive dyr

Skoleleder Jens Jørn Porup fra Nørre Nissum Skole&Børneunivers er i et høringssvar bekymret for konsekvenserne af et nyt forslag til fordeling af penge til kommunens folkeskoler. Arkivfoto: Benny Gade
Der skal laves en ny fordeling af midlerne til folkeskolerne, og der er lagt op til, at grundbeløbet til specialklasser falder
Annonce

Lemvig: Pengeposen skal være den samme, men der er lagt op til, at familie- og kulturudvalget fra det kommende skoleår vil bruge en ny fordelingsmodel, når der skal fordeles midler til kommunens otte folkeskoler.

Udvalget har arbejdet med forskellige modeller, og på mødet i sidste kiggede udvalget på høringssvarene fra de otte folkeskoler samt ungdomsskolen.

Her var der især kritiske røster fra Harboøre Skole samt Nørre Nissum Skole&Børneunivers. Begge skoler huser specialklasser, og i udspillet er der lagt op til, at beløbet til den enkelte specialelev fremover skal reduceres til 190.000 kroner årligt. I år har skolerne omkring 225.000 kroner til rådighed for hver elev.


I bund og grund tager vi pengene og lægger i et nyt regneark, hvorefter vi fordeler dem på en ny måde

Henrik Thygesen (V), formand for familie- og kulturudvalget


"Ændres taksten til 190.000 kroner pr. elev, vil man på kort sigt opleve en besparelse – men på lang sigt vil det formodentlig blive dyrt, da flere elever vil få svært ved at være selvhjulpne, når de forlader skolen", skriver Nørre Nissum Skole&Børneunivers blandt andet i sit høringssvar til fordelingsmodel, og lignende ord kommer fra Harboøre Skole.

Formanden for skolebestyrelsen i Nørre Nissum, Martin Kangas Christensen, peger sammen med skoleleder Jens Jørn Porup, der samtidig er formand for MED-udvalget på skolen, på, at hvis det ender med en ændring af taksten, så vil man anbefale en overgangsfase på to-fire år.

Annonce

Mere synligt for skolerne

Formanden for familie- og kulturudvalget, Henrik Thygesen (V), mener, at den nye fordelingsmodel skal være med til at gøre det mere synligt for skolerne, hvad man får og bruger penge til. Det er den såkaldte incitamentmodel, hvor skolerne i udgangspunkt har sikkerhedsnet, hvor man har ressourcer, der svarer til en lærer eller pædagog i alle klasser i alle undervisningstimer.

Dertil kommer, at hvis en skoleleder indstiller en elev til visitation til en specialklassen, skal skolen betale et fast beløb i det, der bliver kaldt eksklusionstakst. Hvis eleven visiteres til et specialtilbud, følger pengene med eleven over i de specialiserede undervisningstilbuds budget, beskriver konsulentvirksomheden BDO i en rapport, der lægger til grund for den nye fordelingsmodel.

- Vi har gennem flere år haft forholdsvis mange udgifter til specialundervisning. Det hænger sammen med, at vi har samlet dem på skolerne i Harboøre og Nørre Nissum og generelt ikke sendt ret mange elever videre til specialskoler. I bund og grund tager vi pengene og lægger i et nyt regneark, hvorefter vi fordeler dem på en ny måde, siger Henrik Thygesen.

Udvalget vil arbejde videre med forslaget for en fordelingsmodel, der dog har fået forskellige justeringer. Blandt andet er der lagt op til, at der skal være mulighed for at få en særtakst i specialtilbuddene for enkelte elever, lige som det også er på tegnebrættet, at grundnormeringen i Væksthuset hæves fra de foreslåede fem elever til otte elever.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Opbakning til Høfde 42-kæmperne

Annonce