Annonce
Lemvig

Gamle billeder: Se hvordan høfderne blev anlagt

De tunge høfdeblokke bliver tippet af i vandet.

Lemvigarkivernes Årbog 2015 fortæller blandt andet om arbejdet med at anlægge de store høfder ud for Bovbjerg Fyr.

Annonce

Det er over 100 år siden, at de tunge høfder blev anlagt ved den jyske vestkyst.

Arbejderne - kaldet børsterne - der deltog i byggeriet, boede i en simpel skurby.

Det er dog stadig muligt at se, hvordan byggeriet foregik, for én af medarbejderne ved byggeriet var noget så udsædvanligt for den tid som amatørfotograf. Flere af billederne kan ses i Lemvigarkivernes årbog for 2015, der udkom lørdag. Her fortæller Jens Erik Villadsen, Fjaltring, om den fotograferende kystingeniør Martin Ingemann Johansen, der fra 1919 til 1921 boede i det lille hus Blæsbjerg, der dengang lå vest for Bovbjerg Fyr. Historien er gengivet i et tæt samarbejde med kystingeniørens barnebarn, Claus Ingemann Johansen, samt Bovbjerg Fyr.

Huset »blæsbjerg« lå vest for Bovbjerg fyr. I dag kan der stadig findes en stump af fundamentet på stedet.
Annonce

Høfe 1 ved Ferring Sø

Byggeriet af de store høfter begyndte i 1876 med høfde 1 ved Ferring sø og nordpå, tolv i alt. De første høfder blev bygget af tætsluttende pælerækker, hvorimellem der blev lagt et lag faskiner. Oven på disse kom et lag ral, som igen blev dækket med store granit- eller betonblokke. Ideen var, at høfderne skulle opsamle sand og grus og på den måde forøge forstrandens højde og bredde.

Rampen er færdig og viser, hvordan der er lagt skinner ned at skrænten, så betonblokkene kan sænkes ned på kysten.

I 1909 fortsatte man mod syd. Strækningen ud for Bovbjerg til Trans blev bygget i årene 1909-1937, og det var i disse år den fotograferende Martin Ingemann Johansen var ansat ved byggeriet.

De store betonblokke køres på skinner ud på høfden ved Bovbjerg.
Annonce

Havet tog af kysten

Arbejdet blev nødvendigt, fordi man efter bygningen af høfderne nord for Bovbjerg fik en kraftig bortskæring af kysten syd for høfde 1. Havet tog i de år voldsomt af kysten, så gårde og huse måtte nedrives og flyttes længere ind på land, for ikke at tale om landbrugsjorden, der forsvandt i havet.

Nogle af de børster, der arbejdede ved høfdebyggeriet, havde tidligere været med til at bygge jernbaner.

Høfderne E og F lige neden for det højeste af Bovbjerg blev bygget i 1920-21. Det var et særdeles vanskeligt arbejde. Høfdeblokkene blev fragtet ad tipvognsbanen fra Vandbygningsvæsenets støbeplads i Ferring, og det tømmer, der skulle bruges til at ramme ned, kom ad søvejen med en slæbebåd og drev herfra i land i stille vejr.

Der må anlægges en lang rampe ned ad den stejle skrænt for at få blokkene sikkert ned på stranden.

Ned af den høje klint blev der bygget noget, der lignede jernbanespor på sveller. Ved hjælp af en sindrig hejsemaskine med modvægt kunne høfdeblokkene sænkes ned på en tømret bro og herpå køres ud med en blokvogn og lægges på plads i høfden. Det var et arbejde, der både krævede mange fysiske kræfter og stor ingeniørmæssig snilde.

Den lille smalborede jernbane førte blokke fra støbepladsen ud til høfderne. Den kunne dog også anvendes til udflugter på fridage. I dag er der cykelsti ovenpå den gamle, nedlagte bane.

Martin Ingemann Johansens blev ansat ved Vandbygningsvæsenet med den opgave at bygge en lille jernbane fra støbepladsen i Ferring til skrænten ved Bovbjerg fyr og i det hele taget lede arbejdet med at bygge de tre høfder under skrænterne foran fyret. Han og familien blev indkvarteret i »Blæsbjerg«, der var opført som et hus for Vandbygningsvæsenets ingeniører.

Tommerstokke bliver flådet til kysten med skib, hvor efter de får lov til at drive ind på land - ofte med hjælp fra arbejderne.
Annonce

Vanskeligt arbejde

Det var et vanskeligt arbejde at bygge høfderne på grund af højdeforskellen fra klinten til havet. Samtidig skulle han være arbejdsgiver for de arbejdere, der lavede det fysiske arbejde. Hovedarbejdsstyrken var børster, omrejsende arbejdere, der boede i en stor barakby. Børsterne boede i små skure i en lille klondike by, og de levede livet med hårdt arbejde og masser af brændevin. Om søndagen havde børsterne fri, og så kunne man bruge den lille jernbane til udflugter. De tog på udflugter helt op til Vrist, hvor der blandt andet lå en strandet ubåd. Man kunne også tage hestevogn til Lemvig og gå på marked.

Annonce

En kold fornøjelse

Samtidigt har det været en kold fornøjelse for ingeniørfamilien at bo i »Blæsbjerg«. Der ligger nogle breve, hvor hustruen Johanne klager over, at hun ikke kan sove om natten, da billederne klaprer på væggen, hvortil der bliver svaret »så tag dem god ned.«

Familien boede i Bovbjerg frem til 1921, hvor projektet ved Bovbjerg var afsluttet. Derefter rejste Martin Ingemann Johansen med familien til Færøerne, hvor han arbejdede på udvidelse af den eksisterende havn i Thorshavn. Også her har han som fotograf skildret livet.

Annonce
Annonce
Lemvig

Ellen Trane Nørby vil være borgmester

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Efter flugtforsøg fra fængslet: Nu skal Peter Madsen for en dommer

Lemvig

Fiskeredskaber forsvundet fra fjorden

Annonce