Annonce
Debat

Havmøller. 8200 arbejdspladser, hvor naiv kan man være?

Arkivfoto

Debat: På mødet i Lemvig på borgmesterkontoret mellem energiministeren og borgmestrene fra Lemvig og Holstebro samt viceborgmesteren fra Ringkøbing om en fremtidig stor havmøllepark ud for den jyske vestkyst, placeret et sted cirka 20 kilometer ude i havet på strækning mellem Hvide Sande til Thyborøn kom det frem, at der ville være 8200 arbejdspladser i vente i etableringsfasen af en 800 MW stor havmøllepark.

Med de erfaringer, der foreløbigt er gjort med hensyn til Vesterhav Syd og -Nord er det utopi. Før vedtagelsen i Folketinget i 2016 af Vesterhav Syd og -Nord løb folketingsmedlem for de Radikale, Andreas Steenberg, sammen med havnedirektøren rundt herude, (man troede næsten at Hvide Sande var blevet radikal område) dog mest i Hvide Sande og lovede 6000 nye arbejdspladser, hvis de to mølleparker blev etableret. Efter korrektion blev det til cirka 1500 årsværk. Men som det ser ud i dag, vil de 90-95 procent af eventuelle arbejdspladser ikke være i Danmark. Mon ikke også de 8200 lovede arbejdspladser omregnet til cirka 2000 årsværk pr. år over fire år vil blive i udlandet? Der kan måske blive 50 - 100 flygtige arbejdspladser, hvor arbejderne af og til køber en hotdog eller en sandwich.

Nu er det kommet så vidt, at de tre kommuner hver for sig har sendt høringssvar til energiministeren. Lemvig og Holstebro kommuner er tilfredse, hvis møllerne placeres 20 kilometer fra land. Mon ikke de har glemt, at det med sandsynlighed vil være 11-13 MW møller 230 - 240 meter høje (monstermøller), som kan ses på en afstand af over 30 kilometer? Fra Ringkøbing Kommune er høringssvaret, at de foretrækker en sydlig placering mindst 30 kilometer fra land.

Man sidder måbende tilbage og spørger sig selv om, hvorfor er man ikke gået sammen om et svar til energiministeren og i det svar sagt, vi tre kommuner går ind for én stor samlet havmøllepark 30 kilometer fra kysten ud for for eksempel Thorsminde og samtidig pointere, at Vesterhav Syd og-Nord bør tænkes ind i en havmøllepark på for eksempel 1000 MW, da der nu alligevel er et stop i arbejdet der på grund af udarbejdelse et VVM-tillæg. Dette fordi man fortsat ønsker at kunne tilbyde et attraktivt turistområde. Men når man ikke samlet sender et høringssvar, er det så for at man hver især er så forhippet og tror på, at man får nogle af de 8200 (2000 pr. år over fire år som aldrig kommer) arbejdspladser og offshore ved havnene i både Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande?

Igen, hvorfor sender man ikke et fælles høringssvar og i dette pointerer, at kystlandskabet ikke må vandaliseres, og hvori der også tænkes på de, der har sommerhuse og betaler en stor ejendomsskat, også gerne skulle kunne være her fremover sammen med turister i de lejede huse? Det der eventuelt tjenes på karrusellerne, bør jo ikke sættes til på gyngerne.

Havde man sendt et samlet høringssvar fra de tre kommuner til energiministeren, om at det er sådan, vi ønsker det, så var det blevet sådan. Nu kan han vælge og vrage, lige hvad han vil, uden at de berørte kommuner får noget at sige, - en god position at have som minister.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce