Annonce
Debat

Havvindmøller. De er ikke sundhedsskadelige

Kurt Rasmussen. Privatfoto

Debat: Den 25. Januar kunne man læse et længere indlæg i Dagbladet i debatten mod de kystnære havvindmøller. Preben Buur Nielsen Klegod brugte to argumenter: Værdiforringelse for sommerhusejere og et par argumenter om sundhedsfare.

De fleste går vel ind for mest mulig grøn energi, og med den viden og erfaring vi har i dag, giver vindenergi det største bidrag - på en dag med god blæst forsyner vinden os med den energi, der er brug for i det ganske land. De fleste er nok også enige i at placering til havs er mere hensigtsmæssig end på land, og også at placering ude på havet er bedre end tæt på land. Den del vil jeg ikke gå nærmere ind i her - jeg bor selv tæt på havvindmøllepark Nord placeret fem til syv kilometer fra land. Jeg så dem da gerne placeret længere ude, men kan sagtens leve med den planlagte placering.

Derimod er det sundhedsfaglige argument ude i hampen. Preben Buur skriver: "Det er forstemmende, vi kommer til at se skader i lighed med tidligere tiders skandaler i Grinsted og Harboøre Tange". Den sammenligning er helt misvisende og kan placeres i kategorien fake news. Grinstedværket udledte tilbage i tid blandt andet kviksølv og Cheminova en længere række giftige kemikalier fra pesticid produktion. Kviksølv har vi i over 100 år kendt for dets skader på nervesystem, og Cheminova-kemikalierne kan medføre veldokumenterede skader på forskellige typer organer. Pointen er at med disse kemiske stoffer er der videnskabelig og anden lægelig viden om konkrete helbredsskader. Men det er helt helt irrelevant at trække en sammenligning mellem helbredspåvirkning fra vindmøller og giftige kemikalier.

Er der så ingen risiko for helbredspåvirkning fra vindmøller? Overordnet er svaret nej. Der er med nugældende viden, og der er efterhånden lavet en del videnskabelige undersøgelser, ikke risiko for sygdom. Derimod kan der forekomme gener forårsaget af den lavfrekvente støj fra møller, der står tæt på bebyggelse - det kan være tilfældet med møller få 100 meter fra beboelse, og her kan der forekomme også betydelige gener, og det er netop et væsentligt argument for, at møller skal placeres til havs.

Selv om debatten for eller imod vindmøller kan sætte tingene i kog, bør vi forsøge at holde den på et ordentligt niveau og i det mindste ikke som her, trække det altid stærke sundhedskort på et helt forkert grundlag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Brandfolk arbejder fortsat med voldsom brand i halmlade: Beskytter staldbygning mod strålevarme

Leder For abonnenter

Det er utroligt...

Vi kunne læse her i bladet i lørdags, at fremtiden for et af de absolut allerstørste sportsarrangementer i hele landsdelen, Holstebro Cup, som afvikles hver påske, er i farezonen for ikke at kunne fortsætte. Ikke fordi der ikke er deltagere, som vil tage til Holstebro i påsken for at spille håndbold. Det vil de gerne, og det bidrager naturligvis til omsætning og markedsføring af byen, at der kommer så mange udøvere, ledere og forældre. Formanden for Holstebro Cup, Karsten Marcussen, har stået i spidsen for arrangementet i årevis, og han har i lige så mange år haft stor opbakning fra en række frivillige, der gør det af lyst og ikke fordi, de selv har børn eller anden personlig interesse i arrangementet. Selvfølgelig får de en personlig oplevelse ud af at være sammen med så mange glade mennesker, men man gør det også, fordi det er vigtigt for en by at have et stort arrangement som Holstebro Cup. Men formanden stopper, når denne udgave er klaret. Og han kan frygte, der er flere af de frivillige, der benytter lejligheden til det samme. Begrundelsen er, at det er blevet et bøvl med samarbejdet med kommunen, og formanden opfatter det som direkte benspænd, når det er særdeles vanskeligt at få praktiske ting til at gå op, og der ingen velvillighed er fra kommunens side. Det er fortrinsvis adgangen til skolerne, hvor der indkvarteres deltagere, der er problemet, og i modsætning til de kommunale skoler, så er der ingen problemer med professionskolerne, gymnasiet med videre. I samme avis beklager udvalgsformanden det, og nu skal tonen have en anden lyd. Det må vi så se, om den får. Men det kan jo ikke være rigtigt, at der skal en formands-afgang og en forsideartikel i det lokale dagblad til, før man opfatter alvoren hos kommunen. En kommune bør forkæle frivilliges initiativer og arbejdslyst, når det drejer sig om sådanne arrangementer, som helt klart er i kommunens store interesse, der bliver arrangeret. Det er ingen naturlov - slet ikke i dag, at der er frivillige, der vil gøre sådan et stort stykke uegennyttigt arbejde, så derfor kan det undre, at der skal så stort et brag til, før man vågner op og aflyser alle benspænd for at erstatte dem med skulderklap og "medvind på alle cykelstier". Hvis det altså sker...

Lemvig

Stormturister i vinterferien

Annonce