Annonce
Debat

Havvindmøller. De er ikke sundhedsskadelige

Kurt Rasmussen. Privatfoto

Debat: Den 25. Januar kunne man læse et længere indlæg i Dagbladet i debatten mod de kystnære havvindmøller. Preben Buur Nielsen Klegod brugte to argumenter: Værdiforringelse for sommerhusejere og et par argumenter om sundhedsfare.

De fleste går vel ind for mest mulig grøn energi, og med den viden og erfaring vi har i dag, giver vindenergi det største bidrag - på en dag med god blæst forsyner vinden os med den energi, der er brug for i det ganske land. De fleste er nok også enige i at placering til havs er mere hensigtsmæssig end på land, og også at placering ude på havet er bedre end tæt på land. Den del vil jeg ikke gå nærmere ind i her - jeg bor selv tæt på havvindmøllepark Nord placeret fem til syv kilometer fra land. Jeg så dem da gerne placeret længere ude, men kan sagtens leve med den planlagte placering.

Derimod er det sundhedsfaglige argument ude i hampen. Preben Buur skriver: "Det er forstemmende, vi kommer til at se skader i lighed med tidligere tiders skandaler i Grinsted og Harboøre Tange". Den sammenligning er helt misvisende og kan placeres i kategorien fake news. Grinstedværket udledte tilbage i tid blandt andet kviksølv og Cheminova en længere række giftige kemikalier fra pesticid produktion. Kviksølv har vi i over 100 år kendt for dets skader på nervesystem, og Cheminova-kemikalierne kan medføre veldokumenterede skader på forskellige typer organer. Pointen er at med disse kemiske stoffer er der videnskabelig og anden lægelig viden om konkrete helbredsskader. Men det er helt helt irrelevant at trække en sammenligning mellem helbredspåvirkning fra vindmøller og giftige kemikalier.

Er der så ingen risiko for helbredspåvirkning fra vindmøller? Overordnet er svaret nej. Der er med nugældende viden, og der er efterhånden lavet en del videnskabelige undersøgelser, ikke risiko for sygdom. Derimod kan der forekomme gener forårsaget af den lavfrekvente støj fra møller, der står tæt på bebyggelse - det kan være tilfældet med møller få 100 meter fra beboelse, og her kan der forekomme også betydelige gener, og det er netop et væsentligt argument for, at møller skal placeres til havs.

Selv om debatten for eller imod vindmøller kan sætte tingene i kog, bør vi forsøge at holde den på et ordentligt niveau og i det mindste ikke som her, trække det altid stærke sundhedskort på et helt forkert grundlag.

Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Verdensmusik spiller til dans

Annonce