Debat

Havvindmøller. De er ikke sundhedsskadelige

Kurt Rasmussen. Privatfoto

Debat: Den 25. Januar kunne man læse et længere indlæg i Dagbladet i debatten mod de kystnære havvindmøller. Preben Buur Nielsen Klegod brugte to argumenter: Værdiforringelse for sommerhusejere og et par argumenter om sundhedsfare.

De fleste går vel ind for mest mulig grøn energi, og med den viden og erfaring vi har i dag, giver vindenergi det største bidrag - på en dag med god blæst forsyner vinden os med den energi, der er brug for i det ganske land. De fleste er nok også enige i at placering til havs er mere hensigtsmæssig end på land, og også at placering ude på havet er bedre end tæt på land. Den del vil jeg ikke gå nærmere ind i her - jeg bor selv tæt på havvindmøllepark Nord placeret fem til syv kilometer fra land. Jeg så dem da gerne placeret længere ude, men kan sagtens leve med den planlagte placering.

Derimod er det sundhedsfaglige argument ude i hampen. Preben Buur skriver: "Det er forstemmende, vi kommer til at se skader i lighed med tidligere tiders skandaler i Grinsted og Harboøre Tange". Den sammenligning er helt misvisende og kan placeres i kategorien fake news. Grinstedværket udledte tilbage i tid blandt andet kviksølv og Cheminova en længere række giftige kemikalier fra pesticid produktion. Kviksølv har vi i over 100 år kendt for dets skader på nervesystem, og Cheminova-kemikalierne kan medføre veldokumenterede skader på forskellige typer organer. Pointen er at med disse kemiske stoffer er der videnskabelig og anden lægelig viden om konkrete helbredsskader. Men det er helt helt irrelevant at trække en sammenligning mellem helbredspåvirkning fra vindmøller og giftige kemikalier.

Er der så ingen risiko for helbredspåvirkning fra vindmøller? Overordnet er svaret nej. Der er med nugældende viden, og der er efterhånden lavet en del videnskabelige undersøgelser, ikke risiko for sygdom. Derimod kan der forekomme gener forårsaget af den lavfrekvente støj fra møller, der står tæt på bebyggelse - det kan være tilfældet med møller få 100 meter fra beboelse, og her kan der forekomme også betydelige gener, og det er netop et væsentligt argument for, at møller skal placeres til havs.

Selv om debatten for eller imod vindmøller kan sætte tingene i kog, bør vi forsøge at holde den på et ordentligt niveau og i det mindste ikke som her, trække det altid stærke sundhedskort på et helt forkert grundlag.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro For abonnenter

Advokaten vælger kærligheden, så: Farvel lille, skønne hus

Lemvig For abonnenter

Haltilskud drejer ind på opløbsstrækning

Læserbrev

Politik. Hvorfor skal Arne blive ved med at vente?

Debat: Det er nu over 200 dage siden, at Socialdemokratiet fremlagde deres ide om, at nogle danskere skal have ret til at gå tidligere på pension end andre. Og vi må se i øjnene, at det lykkedes Socialdemokratiet at tale sig ind i hjerterne på mange danskere. Strategien virkede klar: Alle skulle kunne se sig selv i Socialdemokratiets tanker om tidligere pension for nedslidte. Rigtig mange blev overbevist om, at det netop var dem, ordningen var tiltænkt. Og det gav stemmer ved folketingsvalget. Men nu synes jeg efterhånden, at Socialdemokratiet må løfte sløret for deres store valgløfte. Der er nemlig stadig ingen som helst klarhed over, hvem der skal omfattes af retten til at gå tidligere på pension og nu har Socialdemokratiet så igen udskudt det tidspunkt, hvor danskerne kan få klarhed over, hvad Socialdemokratiet vil. Forklaringen denne gang er, at man ikke kan tale om tidlig pension til nedslidte samtidig med, at der forhandles om overenskomster og således har man fundet en undskyldning for, at vi tidligst til næste forår må se noget konkret. Flere og flere sidder tilbage med den mistanke, at Socialdemokratiet er rædselsslagne for at blive konkrete. For når man bliver konkret – når man skal ind og tage de svære politiske beslutninger om, hvem der skal omfattes af retten - så skuffer man også en masse mennesker, som ikke vil blive omfattet. Men Socialdemokratiet VIL ikke være konkrete. De vil ikke svare på, om det er rengøringsassistenten, tømreren eller slagteriarbejderen, der skal omfattes. Det ville de heller ikke på de syv møder, vi havde med dem om emnet i foråret. Og derfor udskydes det store valgløfte igen og igen. I Dansk Folkeparti ser vi gerne på Socialdemokratiets forslag om retten til tidlig pension for nedslidte. Vi fik forhandlet en god aftale på plads om seniorpension i foråret og er åbne for at kigge på andre muligheder for nedslidte. Men det er godt nok lidt svært, når vi ikke aner, hvad Socialdemokratiet vil. Arne har allerede ventet i over 200 dage – og nu kommer han nok til at vente i hvert fald 200 dage mere. Jeg synes, det bliver mere og mere grotesk. Derfor er meldingen klar til Socialdemokratiet: Læg et konkret udspil på bordet så danskerne kan se, hvad I vil!

Lemvig

Trods faldende deltagerantal: Leder af Byløbet er tilfreds

Annonce