Annonce
Lemvig

Her skal der ryddes op efter forureninger

Foruden de mere end 200 forureningsundersøgelser og afværgeindsatser er de såkaldte generationsforureninger på Harboøre Tange et vigtigt fokus for Region Midtjylland i 2019. Blandt andet færdiggøres to forsøgsprojekter, som tester ny teknologi til at fjerne forureningen. Pressefoto

Region Midtjylland har vedtaget indsatsplan, der også får betydning for jordforureninger i Lemvig Kommune

Regionen: Det var et enigt regionsråd der i denne uge vedtog den nye indsatsplan for jordforureninger. Det betyder, at regionen nu går i gang med en række undersøgelser, men også vil foretage en række oprensninger rundt i regionen.

I 2019 undersøges cirka 140 grunde, der potentielt er forurenede, mens 60 kendte forureninger skal undersøges mere detaljeret. Samtidigt bliver der lavet afværgeprojekter på 20 lokaliteter.

Planen skal give et bedre overblik over risikoen fra pesticidforureninger samt skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede grunde. Derfor bliver der konkrete forureningsbekæmpelser på 20 grunde, hvor forureningen enten bliver renset op eller afskærmet, så truslen mod mennesker og miljø minimeres.

- Jordforurening handler om at håndtere fortidens synder, og det er en omkostningstung opgave, der kræver et godt overblik og et godt samarbejde lokalt, så vi kan prioritere midlerne til de mest alvorlige forureninger. Det overblik sikrer jordforureningsplanen, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S).

Jordforureninger

o Region Midtjylland har sammen med de øvrige regioner ansvaret for den offentlige indsats overfor jordforurening i Danmark. o Jordforurening stammer typisk fra virksomheder, som gennem tiden har brugt forskellige typer af kemikalier. o I Region Midtjylland kendes cirka 3400 forurenede grunde, mens cirka 5200 grunde er vurderet til at være muligt forurenede. o Region Midtjylland vil i 2019 have særligt fokus på indsatsen for at beskytte grundvandet mod forurening, herunder ved at styrke overblikket over risikoen fra pesticidpunktkildero Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.o Derudover har regionen særligt fokus på at skabe afklaring og tryghed for borgere, der bor på eller i umiddelbar nærhed af forurenede eller muligt forurenede grunde

De værste først

Region Midtjylland har gennem en årrække kortlagt jordforurening, og der er tale om en stor igangværende opgave. I regionen er der cirka 3400 forurenede grunde, mens 5200 grunde er vurderet som muligt forurenede. Udvælgelsen af grunde til undersøgelse og afværgeindsats sker ud fra princippet "de værste først" samt ud fra hensyn til geografi, grundvand og arealanvendelse. De grunde, hvor regionen laver en indsats i 2019, er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner.

- Det er desværre ikke muligt at undersøge og fjerne alt forurening fra jorden i et hug. Derfor prioriterer vi i dialog med kommunerne og ud fra faglige hensyn, hvor vi skal anvende midlerne, så vi bedst muligt beskytter grundvandet og skaber tryghed for borgerne, siger Anders Kühnau.

De lokale opgaver

I Lemvig kommune får det betydning for flere grunde. Regionen vil undersøge tre grunde nærmere for at fastslå, om der er problemer med jordforureninger. Det er Kirkensgårdvej 3 i Vandborg, Strandvejen 2 i Harboøre samt Bækmarksbrovej 3 i Bækmarksbro. Desuden skal der laves afværgeforanstaltninger på to grunde. Det er på Rammevej 17 i Bonnet samt på Thyborønvej 77 i Harboøre. Sidstnævnte adresse dækker over FMC site Rønland, det tidligere Cheminova.

Endelig fortsætter regionen med at drive en afværgeforanstaltning på Fabjergkirkevej, der rummer den gamle losseplads.

De største

Sideløbende med undersøgelses og afværgeindsatsen har Region Midtjylland i 2019 desuden fokus på de store generationsforureninger på Harboøre Tange, Cheminovas fabriksgrunde og Høfde 42. Her arbejder virksomhederne Krüger og Fortum med forsøgsprojekter med ny teknologi til rensning af jord fra Høfde 42. Begge forsøg afsluttes i løbet af i år.

En anden større opgave i år er oprensningen af forureningen fra et tidligere renseri i Boulstrup i Odder Kommune. Her påbegyndes oprensningen i første kvartal af 2019, og den ventes at koste cirka 10 millioner kroner. Forureningen er spredt på over 2000 kvadratmeter, og den truer det primære drikkevandsmagasin i området. Derfor besluttede regionsrådet i 2018, at den skulle prioriteres.

- Det er et eksempel på, at regionsrådet har fokus på forurening, der truer vores grundvand. Jeg er glad for, vi nu får ryddet op i Boulstrup, siger regionsrådsformanden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce