Annonce
Holstebro

Hornshøj-sagen: Et årelangt overgreb på kommunens egne borgere

Martin Kaalund Ramm hvis ejendom på Mosebyvej 26 kun er delvist eksproprieret. En sag han har kæmpet med Holstebro Kommune i 14 år om. Han føler sig stavnsbundet, da sagen trækker i langdrag og gården er umulig at sælge. Foto: Morten Stricker
Annonce

Læserbrev: Det er rystende læsning hver gang der kommer et nyt kapitel i ekspropriationssagen fra Hornshøj, og det er beskæmmende, at hverken Borgmester HC Østerby eller Karsten Filsø ønsker at forklare, hvorfor Holstebro Kommune fortsætter et årelangt overgreb på sine egne borgere. Selvom Dagbladet nu kan berette, at advokatudgifterne er godt på vej til at overstige værdien af de pågældende ejendomme, så nægter kommunen efter 13 års sagsbehandling og nederlag ved to instanser at erkende, at uanset principper så kræver alt anstændighed, at man stopper med at kanøfle sine borgere.

Både Østerby og Filsø har på det personlige plan været fulde af forståelse for, hvor svært det må være for de pågældende borgere. Men af hensyn til systemet og juristernes forståelses af principperne, så er man ”nødt til” på 14. år, at kaste hele kommunens vægt ind på at kanøfle de borgere, hvis eneste forbrydelse er, at de på et tidspunkt har erhvervet sig en ejendom, som Holstebro Kommune senere har set sig lun på!

Desværre synes ambitionsniveauet for flertallet i byrådet ikke at række længere end til at være stemmekvæg for embedsværket, skriver Frede Lund. Arkivfoto: Johan Gadegaard

Hele ideen med folkevalgte politikere er, at det ikke alene er offentlige embedsmænd, jurister og eksperter, der dikterer vilkårene for borgerne. Det folkevalgte niveau skal sikre, at når systemet går i selvsving, så er der et ”demokratisk nødstop”, som sikrer at borgerne ikke bliver kanøflet af et system med næsten ubegrænsede ressourcer.

Når Østerby og Filsø på det personlige plan beklager og forstår, men af hensyn til systemerne er ”nødt til”, så viser de med al tydelighed, at de ikke har formatet til at varetage rollen som vores alle sammen ”tillidsmænd” i forhold til magtapparatet. At det alene er Venstre, som i denne sag har formatet til at gå I rette med systemet vidner om et byråd, som i den grad har brug for at få kalibreret kompasset.


Det folkevalgte niveau skal sikre, at når systemet går i selvsving, så er der et ”demokratisk nødstop”, som sikrer at borgerne ikke bliver kanøflet af et system med næsten ubegrænsede ressourcer.

Frede Lund, debattør


For det er vel en rimelig forventning at have til ens politikere, at de har et større ambitionsniveau end at legitimere embedsværket eller eksperters beslutninger? At de ser det som deres formål at varetage borgernes og ikke systemets tarv? At de faktisk udøver en demokratisk kontrol af magtapparatet, der sikrer at borgerne ikke udsættes for magtovergreb eller en behandling i strid med al anstændighed?

Gang på gang når S-SF-R-flertallet tromler sin vilje i gennem i Holstebro byråd, så gemmer man sig bag teknokratiske forklaringer, konsulentrapporter eller ”nødvendighedens politik”. Uanset politisk observans, så burde holdninger, værdier og ønsket om at gøre en forskel være udgangspunktet for at søge politisk valg. Men desværre synes ambitionsniveauet for flertallet i byrådet ikke at række længere end til at være stemmekvæg for embedsværket.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce