Annonce
Lemvig

Hvorfor ikke være nytænkende

Tina Mortensen opfordrer Lemvig Kommune til at bruge konflikten mellem landbrug og private til at profilere kommunen med nytænkning

Nørlem: - Hvorfor bruger Lemvig Kommune ikke denne konflikt mellem landbrug og private til at gå forrest og lave en lemvig-model, der kan profilere kommunen på en positiv måde?

Det mener Tina Mortensen, der har konflikten mellem landbrugsjord, private og andre erhverv tæt inde på livet. Hun mener, man kunne skabe en rekreativ zone mellem land- og byzone, som er til fordel for både landmænd og byboere.

- Det, der ligger bag konflikten, er jo en gammeldags og utidssvarende opdeling i landzone og byzone. Der er en brat overgang mellem de to zoner, og det betyder konkret, der kan køres gylle ud lige til hækken af de yderste parcelhuse. Og at man kan placere industrielt landbrug tæt op ad byen. Hvorfor ikke lægge en bufferzone mellem land- og byzone? Man kunne kalde det for en rekreativ zone. Her kunne være rekreative aktiviteter og ekstensivt landbrug, som ikke belaster miljø og naboers livskvalitet. Tværtimod vil det give mere livskvalitet og gøre et boligområde mere rekreativt, siger Tina Mortensen.

Hun foreslår områder med gå-, cykel- og ridestier. Vandhuller. Levende hegn. Biodiversitet. naturpleje.

Hun tænker, at kommunen udmærket kan tænke på den lange bane.

- Der er god tid til at finde ud af, hvad bygningerne, der ligger for tæt på byen til landbrug, eventuelt kan bruges til. Det kan ske gradvist, efterhånden som jord og landbrugsejendomme bliver til salg. Jeg mene også, det kunne være til fordel for landmanden, hvis man tænker en jordreform ind i det, så han får store sammenhængende arealer frem for spredte marker - og uden for mange naboer, som han skal tage hensyn til. På den måde kan man som kommune forene store landbrug og rekreativt brug. Her kunne Lemvig gå forrest med en model, som man kunne efterligne andre steder i landet, hvor man naturligvis har tilsvarende udfordringer, siger Tina Mortensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Mobile fabrikker over hele verden

Annonce