Annonce
Debat

Kæmp for de danske værdier i stedet for at kæmpe mod de andre

Tom Andkjær. Foto: Lasse Lagoni

På kant: Folketingsvalget nærmer sig, og alle partier er fremme i skoene. Valgkampen er ikke officiel er skudt i gang, men er vi er alle klar over, at 95 pct. af alt, hvad der kommer fra Christiansborg, er en del af valgkampen.

Indvandrer- og flygtningepolitik kommer uden tvivl igen til at blive en afgørende faktor i valgkampen. Det er nemlig noget, som ligger mange danskere på sinde - og udover klimaet, så er det nok en af de største udfordringer, som Europa - og dermed også Danmark - står overfor.

Jeg er selv en af dem, som ivrigt deltager i indvandrer- og flygtningedebatten, men jeg er fortaler for, at vi bruger mere tid på at kæmpe for de danske værdier fremfor at kæmpe imod islam.

Jeg anerkender 100 pct., at vi har store udfordringer med islam (husk: Islam er ikke alle muslimer), men jeg tror dog på, at vores danske værdier er stærke nok til at modstå Islam, hvis vi vel at mærke begynder at tro noget mere på dem og kæmpe noget mere for dem.

Jeg føler tit, at vi glemmer os selv og de værdier, som vores forfædre og mødre kæmpede for. Det undrer mig for eksempel , at mange i dag kun kæmper for kvinders ret til selvbestemmelse, men ikke imod de ideologier, som umuliggør kvinders selvbestemmelse. For hvad er et frit valg værd, hvis der i virkeligheden kun er to ting at vælge imellem, og den ene ting kan koste én alt?

Hvis vi kæmper for de danske værdier, så kæmper vi for 100 pct. ytringsfrihed, 100 pct. ligestilling og seksualfrihed - både for mand og kvinde - og sidst men ikke mindst kæmper vi dermed for demokratiet. Så uanset hvilken etnicitet, religion eller hudfarve du har: vis du tror på de danske værdier, så støt dem, for vi har noget helt unikt i Danmark - og det skal vi passe på.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.

112

21-årig måtte ikke køre bil

Annonce