Annonce
Danmark

Kæmpe gasledning på vej: Løbet er kørt for lodsejere - nu jagter de erstatning

Omkring 50 personer mødte tirsdag op til informationsmøde i Kolding om gasledningen Baltic Pipe, der skal anlægges gennem Jylland og Fyn. De måtte erkende, at løbet delvist er kørt trods modstand mod ledningen. Nu gælder det kampen for erstatning. Foto: Søren Gylling
Lodsejere fra Jylland, Fyn og Sjælland må erkende, at deres kamp for at undgå en gasledning gennem deres marker er forgæves. Nu kan de se frem til erstatning, når en lang række af ekspropriationer skal gennemføres.

Baltic Pipe: Løbet er kørt. Der kommer en flere hundrede kilometer lang gasledning gennem Danmark og videre ud i Østersøen til Polen. Nu gælder det om at få en ordentlig erstatning, når de såkaldte ekspropriationsforretninger skal finde sted i løbet af året.

Det var konklusionen, da Stenderup-initiativet tirsdag holdt informationsmøde for de lodsejere, som bliver berørt af gasledningen Baltic Pipe. Stenderup-gruppen er opkaldt efter byen lige uden for Kolding, hvor der er udsigt til, at flere landmænd skal have nedgravet gasledningen på deres grund.

Foreningen af lodsejere har hyret en advokat, der først for nyligt har fået udleveret en oversigt over alle berørte landmænd. Det skete, efter at et klagenævn pålagde bygherren, Energinet, at udlevere en liste med kontaktoplysninger på de berørte parter.

Ifølge Stenderup-initiativet har det forsinket processen, og det har været medvirkende til, at det nu er usandsynligt at undgå ekspropriation. Det betyder, at staten mod betaling overtager en del af jorden.

Fire korte om Baltic Pipe

1. Den op mod 950 kilometer lange gasledning Baltic Pipe, der skal føre gas fra Norge via Danmark til Polen, vil berøre cirka 550 ejendomme landet over og krydse 13 danske kommuner. Den skal gå i land fra vest i Varde Kommune og derfra stik øst til Kolding-området og videre stik øst over Fyn. Fra Storebælt skal ledningen gå over Sydsjælland til Faxe Bugt og derfra syd om Bornholm og videre til Polen.

2. Det har fået både jordejere og miljøorganisationer op af stolen. Mens jordejerne kæmper for de bedst mulige rettigheder, kritiserer miljøorganisationer projektets CO2-udledning.

3. Formålet med projektet er blandt andet at gøre Polen uafhængig af gas fra Rusland. Ifølge bygherren Energinet vil danske gasforbrugere som følge deraf spare 125 kroner i tariffer årligt.

4. Prisen ligger på mellem 12 og 16 milliarder kroner, hvoraf Danmark skal betale de seks. EU støtter projektet med to milliarder kroner.

Almenvellets interesser

I et længere juridisk notat har advokaten, Søren Nørgaard Sørensen, sat spørgsmålstegn ved, om der er klar lovhjemmel til at gennemføre de kommende ekspropriationer. Ifølge advokaten er det ikke dokumenteret, at gasledningen tjener almenvellets interesser. Det har Energinet fastholdt med henvisning til udsigten til lavere priser og øget forsyningssikkerhed.

- Er løbet ikke kørt, medmindre vi kan piske en stemning op politisk, spurgte en af de cirka 50 fremmødte til infomødet i Kolding.

Søren Nørgaard Sørensen betegnede sandsynligheden for at undgå gasledningen som ”nærmest grænsende til ikke-eksisterende”.

Anker Bruhn, en af tovholderne i Stenderup-initiativet, erkendte, at der formentlig ikke er mere at gøre på det juridiske plan, men opfordrede de fremmødte til at stå sammen og kæmpe videre.

- Vi er mange med samme interesse, og ved at stå sammen får vi mere slagkraft, og vi kan gøre brug af ekspertbistand. Ingen kan gøre noget alene, sagde Anker Bruhn.

Annonce

Politikere på banen

Tidligere mangeårige borgmester i Middelfart Kommune Steen Dahlstrøm (S) var blandt de fremmødte. Han repræsenterede fisker Allan Buch fra Middelfart. Den tidligere borgmester opfordrede lodsejerne til at få landspolitikerne på banen.

Socialdemokraten henviste blandt andet til, at projektet ikke harmonerer med den grønne omstilling.

Energinet har påpeget, at Baltic Pipe vil øge brugen af naturgas i Central- og Østeuropa og dermed erstatte andre fossile brændsler såsom kul. Men det er en sandhed med modifikationer, lød det fra Steen Dahlstrøm.

- Baltic Pipe er ikke et bæredygtigt projekt. Så brænder de gassen af i Polen, så vores naboer kan ødelægge klimaet. Folketinget skal snart vedtage en stor klimahandlingsplan, hvor politikerne vil reducere drivhusgasserne. Hvorfor skal vi så nu have en stor gasledning gennem Danmark, spurgte Steen Dahlstrøm, som mente, at de berørte parter skal ”få folket med sig”.

Han fik opbakning fra flere andre tilhørere.

Advokat Søren Nørgaard Sørensen har bistået parterne i sammenslutningen Stenderup-initiativet, der består af en række lodsejere, i deres kamp for at undgå en stor gasledning på deres jord. Foto: Søren Gylling
Annonce

Processen

Den første ekspropriation i forbindelse med projektet finder sted i Slagelse den 5. marts. Det er endnu uvist, hvornår den første ekspropriation i Jylland og på Fyn vil finde sted, men det bliver efter planen tidligst i midten af marts.

Hvis lodsejerne ikke vil acceptere erstatningen, kan de klage til Taksationskommissionen. I sidste ende kan det blive en sag for domstolene.

En af de berørte landmænd er Hans Christian Christiansen fra Stenderup, der har været en del af gruppen siden dens opstart.

Han erkendte efter mødet tirsdag, at gasledningen kommer, uanset hvor lidt man ønsker det rundt i landet.

- Vi må se i øjnene, at løbet er kørt. Det er ok med gasledningen, men der skal være en ordentlig begrundelse for den. Jeg kan ikke se, den kommer almenvellet til gode, sagde landmanden og understregede, at kampiveren for at sikre en ordentlig proces er intakt.

Efter planen skal Baltic Pipe være i drift i slutningen 2022.

Omkring 50 personer var tirsdag mødt op i Kolding til infomøde om Baltic Pipe. Foto: Søren Gylling
Steen Dahlstrøm (S), tidligere mangeårig borgmester i Middelfart Kommune, opfordrede på et informationsmøde i Kolding tirsdag de lodsejere, som er berørt af den kommende Baltic Pipe, til at få folketingspolitikerne på banen. Foto: Søren Gylling
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

Endnu en flyttedag for kviktestcenter

Annonce