Annonce
Debat

Kære politikere: Gør arbejdet ordentligt

Bruno Jensen laver en privat sti i sit byggeforslag (fra Tannebækvej ned til vandkanten. Denne sti må alene benyttes af beboere på Tannebækvej. Illustration: Bilag til møde i teknik- og miljøudvalget.
Annonce

Læserbrev: Lokale beboere omkring Tannebækvej og Rønbjerghage i Lemvig har skrevet følgende, åbne brev til byrådet i Lemvig:

Lokalplan til høring - Hallo, hallo...vent til I har gjort et ordentligt arbejde, kære politikere!

Den senere tids politik har vist, at hastværk kan være lastværk, følg nu ikke med i strømmen af den slags beslutninger. Sådan mener mange borgere i området omkring Tannebækvej og Rønbjerghage.

Vi har gentagne gange forsøgt at forklare vore kommentarer til den ”lille lokalplan”, som et flertal af kommunens Teknik- og Miljøudvalg vil sende i høring. Måske har vi ikke forklaret os godt nok. Eller måske er det en fordel, at udvalget kommer på besøg og ved selvsyn ser på forholdene.

Vi vil endnu engang gerne trække to væsentlige forhold frem:

Lokalplan: Vi har ikke noget imod store, fleretagers kubistiske huse, men i vores ældre boligkvarter med små grunde, er det æstetisk stødende. Naboer og genboer skulle nødig for fremtiden kun kunne se himlen, når man kigger lodret op. Samtidig formindskes muligheden for privatliv, idet der kan være en oplevelse af at være overvåget.


Vi har ikke noget imod store, fleretagers kubistiske huse, men i vores ældre boligkvarter med små grunde, er det æstetisk stødende. Naboer og genboer skulle nødig for fremtiden kun kunne se himlen, når man kigger lodret op.


Nogle venter på den politiske beslutning, for derefter at kunne følge i slipstrømmen... Så I kan formentlig sætte en lavine i gang, fordi I som politikere sætter retningen for fremtidigt byggeri i vores område. Vi ønsker en samlet lokalplan for hele området (Rensningsanlægget, Tannebækvej og Rønbjerghage), hvor man gennemtænker et mere ensartet, lavt byggeri, adgang til vandet og sammenhæng i veje og stier i området. Det er nu, der skal handles, før der gives tilladelse til lokalplaner i små dryp.

Tak til byrådsmedlem og medlem af Teknik- og Miljøudvalget Arne Noe, som har gennemskuet kompleksiteten i historikken og de skitserede planer.

Stier: Det, der diskuteres, er to helt forskellige stier.

1. Sti, der tidligere har været vej (med billeddokumentation for mindst 60 år), der forbinder Tannebækvej mod rensningsanlægget. En sti, som mange ynder at benytte. Ved højvande kan man ikke gå langs vandkanten på grund af de meget kystnære byggerier med højvandsværn. Denne sti ønsker vi bevaret som offentlig sti.

Historien har vist, at det gentagne gange og med mange forskellige metoder er forsøgt at afskære brugere af stien - det siger vel også noget om, at stien bruges, for hvorfor ellers så mange forsøg på at afskære!

2. Bruno Jensen laver en privat sti i sit byggeforslag (fra Tannebækvej ned til vandkanten). Denne sti må alene benyttes af beboere på Tannebækvej. Denne sti erstatter på ingen måde den ovenfor skitserede sti. I en lokalplan må der sikres borgernes lige ret til adgang til stranden via offentlig sti, der skulle jo nødigt kræves ”beboer-pas” fra Tannebækvej. En privatstis fremtid er helt usikker og vil afhænge af ejerens vejvilje.

Vi henviser til beboernes tidligere fremsendte indsigelser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Opbakning til Høfde 42-kæmperne

Annonce