Annonce
Debat

Klimatorium - en Black Box

Klimatorium i Lemvig. Foto: Morten Stricker

Læserbrev: Vi har fået en ny kommunal administrationsbygning på havnen i Lemvig, som er virkelig flot. Den kan vi alle nyde synet af, vi har jo også selv betalt den.

Bygningens ejere, Lemvig Kommune og Lemvig Vand, har stiftet “Foreningen Klimatorium”, som skal have hjemsted i bygningen. De er ikke særlig informative omkring foreningen, men jeg har forsøgt at kigge dem lidt i kortene.

Foreningens formål:

Foreningens aktiviteter skal ske indenfor fagområderne vand, klima, miljø, energi og cirkulær økonomi. Det er en meget bred palet at arbejde med, både ud fra en teknologisk og markedsmæssig synsvinkel. Foreningen vil meget gerne have private virksomheder som medlemmer. Men med det brede fokus er det ikke oplagt, at se en synergi mellem virksomhederne ved at deltage i dette fællesskab.

I for eksempel en fiskeriforening er medlemmerne samlet om et erhverv med betydelig teknologi fællesskab, hvor dialog giver god mening.

Hvem bestemmer?

Foreningen har to medlemstyper, et for stiftende medlemmer og et for netværksmedlemmer. De stiftende medlemmer har hver en stemme på generalforsamlingen, netværksmedlemmer har ingen.


Klimatorium er et projekt med betydelig økonomisk risiko. Hvis det skulle etableres af private investorer, ville disse på forhånd forlange en økonomisk sandsynliggørelse af det fornuftige i projektet. Men her er det jo blot borgernes penge, man bruger, så succesraten er åbenbart mindre vigtig.De stiftende medlemmer er Lemvig Kommune og Lemvig Vand. Nu er det jo sådan, at Lemvig Kommune er eneejer af Lemvig Vand, så der bliver nok mange enstemmige vedtagelser på generalforsamlingerne.

Er dette ikke reelt en virksomhed og ikke en forening?

Hvilke kompetencer besiddes?

Den helt væsentlige kompetence foreningen besidder, er nogle usædvanligt smukke lokaler. Netværksmedlemmer kan i forskelligt omfang bruge disse lokaler, deltage i diverse møder og konferencer, samt få ret til at definere og/eller deltage i projekter, som Klimatorium skal bearbejde.

Hvor skal pengene komme fra?

Foreningens drift finansieres i de næste par år af offentlige midler. Efter denne periode skal bidrag fra medlemsskaber samt projektmidler være det bærende økonomiske element. Medlemskaber kan tegnes for ti, 25 eller 50 tusinde kroner pr. år.

Klimatorium er et projekt med betydelig økonomisk risiko. Hvis det skulle etableres af private investorer, ville disse på forhånd forlange en økonomisk sandsynliggørelse af det fornuftige i projektet. Men her er det jo blot borgernes penge, man bruger, så succesraten er åbenbart mindre vigtig.

Lovene og regler skal naturligvis overholdes:

- Lemvig Kommune må ikke i foreningsregi beskæftige sig med andet end det, de gør i de normale forvaltninger.

- Med Vandsektor-loven er der vedtaget en total adskillelse både organisatorisk og økonomisk mellem Lemvig Kommune og dennes aktiviteter inden for vand-og spildevandsområdet (Lemvig Vand).

- Selskabet Lemvig Vand må kun beskæftige sig med vand- og spildevandsopgaver. Det kan blive problematisk at overholde disse love og regler i Foreningen Klimatorium, og vanskeligt at kontrollere om de faktisk efterleves.

Afsluttende bemærkninger:

Klimatorium fremstår som en Black Box også i overført betydning. Vi borgere vil godt vide lidt mere om, hvad Box’en indeholder i relation til fremtiden.

- Hvad er succeskriteriet for Klimatorium?

- Hvordan har de tænkt sig at håndtere udfordringerne med, at en kommune ikke må drive virksomhed?

- Har de et budget for de næste fem år?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

Ny skobutik er åbnet i Lemvig

Vestjylland

Nu også kviktest i Thyborøn

Annonce