Annonce
Holstebro

Kommunen brugte fem millioner på 15 unge

- Jeg synes ikke, det er et problem, at vi bruger eksterne konsulenter, hvis det er meget udsatte unge, hvor der er brug for en meget speciel indsats - og jeg tror også, at de er dygtige derude (Pedersen Consult, red). Men hvis vi kunne opbygge dén kompetence i eget hus, ville det måske blive billigere, siger børn- og ungedirektør Susanne Ebdrup i Holstebro Kommune.
Mens er der er fyret lærere og pædagoger i skoler og daginstitutioner, har børn- og ungeforvaltningen skruet op for brugen af eksterne konsulenter.
Annonce

Holstebro: Mens de fleste forvaltninger i Holstebro Kommune formår at løse stadig flere opgaver internt uden hjælp af eksperter udefra, så stiger børn og unges forbrug af eksterne konsulenter.

Det seneste år har børn- og ungeforvaltningen brugt 7,6 millioner kroner på ekspertrådgivning uden for rådhusets mure mod 6,5 millioner kroner i 2017. Stigningen skyldes, at kommunen har købt flere ydelser hos det private firma Petersen Consult, der hjælper unge, der er havnet i misbrug og kriminalitet.

- Ligger børn og unges forbrug af eksterne konsulenter på det niveau, hvor det skal være - synes du?

- Det, jeg er optaget af, er, hvordan vi kan arbejde anderledes og lave noget af det selv, som vi køber hos Pedersen Consult. Kræver det kompetenceudvikling eller andre typer af medarbejdere? Hvis vi køber konsulenter, skal vi købe, fordi det der noget, vi ikke selv kan, fordi det er så specialiseret, at vi aldrig kunne opbygge kompetencerne i huset, siger Susanne Ebdrup, direktør for børn og unge.

I 2018 kostede 15 unge, der var i et forløb hos Petersen Consult, Holstebro Kommune 4,9 millioner kroner. Flere af de unge været på udlandsrejser til enten Hurghada eller Cypern. Ifølge kommunens dagtilbudschef Søren Buch er "formålet med disse ture relationsdannelse."

- Vi bruger Petersen Consult til unge, vi ikke kan rumme, ellers ville vi ikke bruge eksternt. Det er blandt andet, hvor der er brug for 24/7 tilgængelighed for den unge, og unge med et misbrug. Det kan de levere, forklarer Susanne Ebdrup.

Brugen af eksterne konsulenter

Holstebro Kommunes forbrug af eksterne konsulenter var 91,7 mio. kr. i 2018 mod 99,2 mio. kr. året før. Heraf udgjorde sundhedsfaglig rådgivning, fx lægeerklæringer, 30,8 mio. kr. i 2018 og 29,3 mio. kr. i 2017.

Nedenfor en oversigt over forbruget, fordelt på organisation. Angives i 1000 kroner i 2018 (2017-tallet i parentes).

Borgerservice: 1.044 (638)

Borgmesterkontor: 1.584 (1.984)

Børn og ungeforvaltning: 7.614 (6.551)

Kultur og erhverv: 4.115 (5.367)

Kultur og Sundhed: 939 (1.615)

Organisation og personale: 378 (482)

Social og Arbejdsmarked: 8.225 (8.328)

Teknik og Miljø: 26.666 (33.035)

Økonomi, IT, Indkøb, Forsikring: 9.823 (11.249)

Øvrige: 467 (615)

I alt: 60.853 (69.864)

Annonce

Direktør: Svært at styre

Børn og ungeforvaltningen forventer i 2019 at få et driftsunderskud på 30 millioner kroner, hvor rådgivningen, som består af Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen, tegner sig for mere end to tredjedele af underskuddet - de 20,5 millioner kroner.

Har der manglet ledelsesmæssig styring?

- Nej, det mener jeg faktisk ikke. Det er et meget svært styrbart område. Jeg mener snarere, at det er et spørgsmål om, at udviklingen er gået så stærkt, at vi ikke endnu har kunnet nå at omstille os til, hvad, der skal til, siger Susanne Ebdrup.

Hun peger på, at hele rådgivningsområdet er presset, også i andre kommuner, fordi flere og flere børn har det svært. Flere børn får diagnoser i det psykiatriske system, og mange har familiemæssige og sociale problemer.

Annonce

Personalet skal løbe stærkere

Holstebro Kommune iværksatte sidste efterår et stort analysearbejde af sundhedsplejen, familiesektionen samt børne- og familiehusene. Opgaven er givet til revisions- og konsulentfirmaet BDO.

- Når vi oplever, at økonomien er udfordret, er vi nødt til at diskutere, om vi kan gøre noget på nye måder. Vi har været optaget af at få nogen ind, som har kendskab til, hvad man gør i andre kommuner, og som kan give os nogle styringsmekanismer, siger Susanne Ebdrup.

Hvis kommunens egne ansatte skal overtage flere af de opgaver, som laves udenfor huset i dag, vil der så blive tilført ressourcer?

- Når børn- og ungeområdet er skredet med næsten 30 millioner kroner, så finder vi ikke løsningen ved at ansætte permanent, men om der vil være brug for investeringer på kortere sigt, ved vi endnu ikke, siger Susanne Ebdrup.

Ud over at skubbe eksterne opgaver til internt, er ledelsen inde at kigge på de "pakker", som familiesektionens rådgivere bestiller hos blandt andet børne- og familiehusene, hver gang de de står med et ungt menneske, der har brug for hjælp - for eksempel familierådgivning, en mentor eller en kontaktperson.

- Er de traditionelle pakker blevet for stive, så vi sommetider får købt en pakke, som godt nok er den mindste, men hvor pakken faktisk er for stor?, siger Susanne Ebdrup.

For øjeblikket er ti unge i forløb hos Pedersen Consult.

Eksterne konsulenter

Holstebro Kommunes børn- og ungeforvaltning brugte 29 millioner kroner på eksterne leverandører på det specialiserede børn- og ungeområde i 2018. Udgifterne dækker over alt fra familierådgivning, ledesagerordninger til børn, kontaktpersoner til unge, aflastning, anbringelser og efterværn.

Kigges der isoleret på børn og unges forbrug af eksterne konsulenter lød det i 2018 på 7,6 millioner kroner. Det er en stigning i forhold til året før, hvor tallet var på 6,6 millioner kroner. Under eksterne konsulenter ligger blandt andet udgifter til et reklamebureau, arbejdsmiljøorganisationen Acon, Rambøll-kontrakten om Hjernen og Hjertet-programmet på dagtilbudsområdet og læseprogrammer i folkeskolen, arkitekbistand til vuggestuen i Ellebæk. Langt den største post - 56 procent af forbruget ligger hos Petersen Consult - et privat firma i Holstebro, som hjælper unge, der er havnet i misbrug og kriminalitet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Forsøgte at bryde døre op

Annonce