Annonce
Lemvig

Lemvig Museum skal til eksamen

Mette Lund Andersen fra Lemvig Museum viser rundt i Lemvig kommunale kommandocentral, som hun gerne vil have åbnet for omvisninger. Arkivfoto: Benny Gade
Slots- og Kulturarvstyrelsen vil lave et rutinemæssigt kvalitetstjek af museet, der er blandt de statsanerkendte museer
Annonce

Lemvig: Hvert år er Slots- og Kulturstyrelsen på besigtigelse på en række statsanerkendte museer landet over, og i 2021 vil Lemvig Museum være blandt de, der skal tjekkes.

- Det skulle allerede have været her i november, men udsat på grund af corona. Nu forventer vi engang i april, siger museumsinpektør Mette Lund Andersen.

Staten støtter en række danske museer økonomisk, og derfor bliver der også ført kontrol med, hvordan pengene bliver anvendt. Cirka hvert 10. år skal museerne derfor forvente besøg af styrelsens egne fagfolk, der skal lave en såkaldt kvalitetsvurdering er de enkelte museer. Det skal sikre, at museernes kvalitet er i top, men for tiden vil der også være fokus på, at coronarestriktionerne bliver fulgt.

Annonce

Statsstøtte

Lemvig Museum modtager omtrent en million kroner i støtte om året, og derfor er museet udtaget til tjek næste år.

- Du kan godt kalde det en slags eksamen, siger Mette Lund Andersen.

Udvalgte museer vurderes

Slots- og Kulturstyrelsen har nu udvalgt de 12 statsanerkendte museer, som styrelsen vil besøge næste år i forbindelse med en kvalitetsvurdering. De udvalgte museer afspejler både kunst- og kulturhistoriske museer, og museerne er valgt på baggrund af risiko, væsentlighed og kadence.

Som udgangspunkt bliver de statsanerkendte museer kvalitetsvurderet cirka hvert 10. år, dog bliver landets største museerne vurderet lidt oftere.

Slots- og Kulturstyrelsen kan også udpege museer, hvor der kan være usikkerhed om kvaliteten. Vurderingerne bliver primært foretaget på baggrund af nøgletal fra museernes egne årlige indberetninger til styrelsen.

De 12 museer, der skal kvalitetsvurderes i 2021, er: Billund Kommunes Museer. Fuglsang Kunstmuseum. Furesø Museer. Greve Museum. Kastrupgårdsamlingen. Kongernes Kronologiske Samlinger. Lemvig Museum. Ny Carlsberg Glyptoteket. Museum Skanderborg. Ruderdals Museer. Vejle Museerne. Viborg Museum

Hun forventer besøg af to konsulenter fra styrelsen, der på forhånd har fået materiale tilsendt.

- Så kommer de ud på besøg for at se, hvordan det ser ud i virkeligheden i forhold til, hvad vi har skrevet. De kontrollerer, hvordan vi arbejder, om vi registrerer på den rigtige måde, og hvad vi har af fremtidsplaner, siger Mette Lund Andersen.

Annonce

Afdelingsbesøg

Blandt andet skal konsulenterne rundt til museets afdelinger for at se, hvordan der arbejdes. Derfor vil de formentlig også komme på besøg på Jens Søndergaard Museet og måske også Redningsstation Flyvholm og udstillingen på Kystcentret.

- Og så slutter dagen med et møde sammen med vore andre bidragsydere, siger Mette Lund Andersen.

Det vil i dette tilfælde sig med repræsentanter for Lemvig Kommune.

Udgangen af besøget bliver en kvalitetsvurderingsrapport, der beskriver både positive og negative sider fra besøget. Derfor kan den også bruges som en slags rettesnor for det fremtidige arbejde - og hvis alt er skidt, kan konsekvensen blive, at statstilskuddet falder bort.

Mette Lund Andersen er dog ikke særlig nervøs for, at det vil ske.

- Men det er altid spændende at få besøget, men det er også en god anledning til at få sit museum set efter i sømmene og vurdere, hvad vi laver, og hvordan vi prioriterer vore ressourcer, siger Mette Lund Andersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce