Annonce
Lemvig

Lokalplan baner vejen for Thor Havmøllepark - koblingsstation på areal der svarer til 28 fodboldbaner

Visualisering af hvordan den nye højspændingsstation ved Volder Mark kommer til at tage sig ud. Illustration fra visualiseringsrapport
Godt 20 hektar på Volder Mark skal udlægges til ny koblingsstation for Thor Havmøllepark
Annonce

Ramme: Lemvig Kommune er nu klar med et lokalplanforslag, som skal bane vejen for den store havmøllepark, Thor, der skal anlægges ud for Thorsminde.

Planen giver mulighed for at opføre et stort landanlæg på Volder Mark syd for Ramme, der skal modtage de store mængder strøm fra mølleparken og sende den videre til Idomlund i Holstebro Kommune.

Det er Folketinget, der har vedtaget at opføre mølleparken og hvordan strømmen skal komme i land. Derfor kan Lemvig Kommune ikke sige nej til den store koblingsstation, der skal opføres på godt 20 hektar jord, men gennem lokalplanen har kommunen mulighed for at stille nogle krav til, hvordan anlægget skal udformes i forhold til bygninger og skjul.

Et areal på 20 hektar svarer til 28 fodboldbaner.

Annonce

Pakket ind

- Det er beskrevet, hvordan man kan passe anlægget ind i området, hvordan man kan skjule det og gøre det diskret ved hjælp af beplantning. Det er et område, hvor det kan lykkes at pakke det godt ind, vurderer formanden for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V).


Det er et område, hvor det kan lykkes at pakke det godt ind.

Steffen Damsgaard (V), udvalgsformand


Lokalplanforslaget udlægger i alt tre byggefelter, hvoraf to skal anvendes til to delstationer – et med plads til den kommende koncessionsejers tekniske anlæg og et med plads til Energinets tekniske anlæg og evt. anlæg til opsamling af landbaseret VE-produktion. Det er blandt andet her, der udlægges areal til en fremtidig 60 kV-station.

Byggefelterne er placeret med afstand imellem, hvilket muliggør eventuelle senere stationsudvidelser på op til 1200 kvadratmeter.

Annonce

Skærmende beplantning

Lokalplanen giver mulighed for, at byggefelterne kan blive indhegnet, og derudover stilles krav om etablering af skærmende beplantning med egnstypiske træer og buske nord og syd for byggefelterne.

I lokalplanområdets sydlige del udlægges et større grønt areal, som skal friholdes for bebyggelse. Arealet skal fremstå som lysåbent areal med græs og urter og der vil blive etableret to regnvandsbassiner.

Der bliver tale om høje og markante bygninger på området, og samtidigt skal det opsættes lynfangsmaster , der vil forstærke indtrykket af et landskab med tekniske installationer.

Forslaget skal også behandles i byrådet, hvorefter det kommer i offentlig høring i otte uger, hvor alle kan kommentere på planerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Opbakning til Høfde 42-kæmperne

Annonce