Lemvig

Mange føler sig ensomme i boligområde

Søren Christensen står i spidsen for den boligsociale indsats i den vestlige del af Lemvig, der for alvor skal rulles ud. Foto: Johan Gadegaard

Boligområder i vestbyen lever op til flere kriterier for at komme på ghettoliste. Derfor skal der i de kommende år gøres indsats for at rykke områdets beboere

Lemvig: På en grå og overskyet eftermiddag er der stille mellem boligblokkene på Industrivej og Skolevej i den vestlige del af Lemvig.

Og ifølge den boligsociale medarbejder i boligforeningen Bo I Lemvig, Søren Christensen, er der generelt meget stille i området.

For stille, hvis det står til ham.

- Jeg har talt med mange beboere i området, og det har slået mig, at der er mange, der er enlige eller føler sig ensomme. Og selv om halvdelen har lyst til at skabe noget for andre her i området, så er der kun seks procent, der har stået for et arrangement for andre. Det vil jeg gerne ændre på, siger Søren Christensen.

Han har siden 1. april 2018 arbejdet på at lave en rapport om området, der skal danne grundlag for en boligsocial indsats. Den skal efter planen træde i kraft 1. april i år og løbe de kommende fire år. Rapporten er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, der er med til at finansiere en del af projektet, og i løbet af februar skal rapporten endeligt godkendes af først boligforeningens bestyrelse, inden både Lemvig Kommune og Landsbyggefonden også skal nikke ja til rapporten og indsatsen.

I den periode har han haft kontakt med både beboere i området, men også med skoler og foreninger, og de mange samtaler har dannet grundlag for at udarbejde rapporten og den indsats, der skal laves i de kommende år.

- Jeg føler, der er blevet taget godt imod mig de forskellige steder. Det er spændende at arbejde her, da det er en lille kommune, hvor mange kender mange, og det kan være en fordel. Samtidig er det også første gang, der bliver lavet en boligsocial indsats, og det vækker også interesse, siger han.

Og der er behov for at gøre en indsats for at løfte boligområderne i Vestbyen, forklarer Søren Christensen. De er tæt på at leve op til kriterierne for at komme med på regeringens ghettoliste.

- For at komme på listen skal der være mindst 1000 indbyggere og leve op til mindst to af fire kriterier. Der er dog ikke 1000 indbyggere i området, men i dag lever området op til to af betingelserne, og derfor er vi nødt til at støtte en indsats. Jeg tror ikke, der er mange, der tænker over, at der i Lemvig findes et område, der er tæt på at kunne betegnes som en ghetto, siger den boligsociale medarbejder.

FAKTA

Disse kriterier skal opfyldes for at et boligområde kan komme med på regeringens ghettoliste:

Der er tale om et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: www.regeringen.dk

Sidste hånd på ombygning

Den status skal ændres ved at sikre, at boligblokkene på Jens Søndergårds Vej, Jevnakervej, Industrivej og Skolevej får en bedre sammenhængskraft, og indsatsen bliver styrket, så der blandt andet kommer flere i arbejde eller kommer i gang med en uddannelse.

Søren Christensen håber på, at flere tiltag kan være med til at ændre statussen for området. Blandt andet er Bo I Lemvig i disse dage i gang med at lægge sidste hånd på en ombygning af den tidligere Lemvig Kristne Friskole på Industrivej. Den skal fremover være administration for boligforeningen, men også være omdrejningspunktet i den boligsociale indsats.

- Jeg håber på, at huset her med de nye og fælles lokaler kan være med til at bringe hinanden sammen og også få folk til at hilse på hinanden i stedet for at isolere sig. Det kan være ved at lave fællesspisninger, udendørs arrangementer eller måske markere forskellige højtider her, siger Søren Christensen, der også peger på, at flere fælles arrangementer kan være med til at sikre en bedre kommunikation mellem beboerne i området.

Arrangerer fællesspisninger

De første tiltag er allerede gjort. I løbet af det forgangne år var der to fællesspisninger, hvor boligforeningen var værter. Der kom henholdsvis 35 og 20 til arrangementerne, og det er Søren Christensen godt tilfreds med.

Han peger på, at fælllesspisningen er en af måderne til at komme hinanden mere ved og ikke isolere sig i lejlighederne.

- Forhåbentlig kan det være vejen imod, at man hilser på hinanden og taler sammen, hvis der er nogle problemer. I stedet for at stå med kosten og hamre i loftet, hvis overboen spiller for høj musik, så kan man tale med hinanden om at finde en fælles løsning, siger Søren Christensen.

Boligområderne i den vestlige del af Lemvig er også kendetegnet ved, at der bor en del to-sprogede borgere. Selv om der de senere dage har været fokus på, at to-sprogede flytter fra mindre byer og søger sammen i de større byer, mener Søren Christensen at det også kan vendes til en fordel.

- Der er mulighed for at møde to-sprogede med et åbent sind, og man kan få meget ud af hinanden, hvis man bruger sine ressourcer og forskellighed, siger den boligsociale medarbejder.

Han peger dog på, at der kan være et problem i, at man ikke omgås hinanden, selv om man bor i det samme område. Og det skal projektet også være med til at fremme.

- Hvis man ikke omgås hinanden, kan man få en frygt for det fremmede, der er ubegrundet. Jeg har oplevet i et lignende boligsocialt projekt at beboerne i en blok beklagede sig over masser af larm fra en nærliggende blok og argumenterede for, at det var fordi, der udelukkende boede to-sprogede i blokken. Da jeg undersøgte det nærmere, viste det sig, at der faktisk boede flere to-sprogede i den blok, hvorfra klagen kom. Det viser mig, at hvis man ikke omgås hinanden, så spreder mistroen sig, siger Søren Christensen.

Flere skal i arbejde

Et andet sted, hvor der skal gøres en indsats i de kommende år, er på jobområdet. I dag er kun 30,4 procent af de 18-64 årige i området tilknyttet arbejdsmarkedet, mens der er 76,1 procent tilknyttede i hele Lemvig Kommune. Desuden har 55 procent af beboerne i området folkeskolen som højeste uddannelse, mens det det kun drejer sig om en fjerdedel af alle borgere i kommunen.

Søren Christensen mener, at små skub kan være med til at sikre at flere beboere i området kan komme i beskæftigelse eller uddannelse.

- Det kan være nogle simple ting så som at sikre, at nogle borgere får ændret deres døgnrytme, så de er i stand til at komme op om morgenen for at passe et job eller en uddannelse. Det kan også være at sikre, at de får en ordentlig kost eller motion, siger Søren Christensen, der også peger på, at den boligsociale indsats kan være med til at få unge fra området ind på arbejdsmarkedet.

- Det kan være at vi skal være med til at skabe kontakten til en købmand eller en lokal håndværker, hvor de kan få et fritidsjob. Det kan også være, at vi skal stå for kontakten, hvis en ung en dag ikke er mødt ind på sin uddannelse. Her kan vi reagere hurtigere og afklare, hvorfor han eller hun ikke er mødt op, siger den boligsociale medarbejder.

Søren Christensen har tidligere arbejdet med et lignende projekt i Struer, og her er en af erfaringerne, at det er vigtigt at finde ildsjæle, der kan følge op på de initiativer, der bliver sat i gang.

- Selv om projektet i dag er afsluttet, så følger jeg stadig med på deres Facebook-side og kan se, at der er flere tiltag der kører videre. Der er blandt andet stadig bankospil, lige som der også er liv i et cykelværksted, der blev startet op under den boligsociale indsats i området. Det sker, fordi de har fået redskaberne til at komme i gang, og fordi de også har fået nogle redskaber, så det kan køre videre, selv om de første i projektet trækker sig. Projekterne må ikke lukke sig om sig selv, og det er også målet for projektet i Lemvig, siger den boligsociale medarbejder.

Han regner med, at i alt tre medarbejdere skal tilknyttes projektet i de kommende fire år. Hele indsatsen har et samlet budget på 8,9 millioner kroner, og pengene kommer hovedsagelig fra satspuljemidlerne samt fra Landsbyggefonden.

0/0
Annonce
112 For abonnenter

Formand for dyreværnsforening: Det største svineri mine frivillige har set

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

Får en million kroner til nyt naturområde: Håber at starte byggeriet i 2020

Lemvig

Landsbyhøjskole for 24. gang: En uge med et hav af aktiviteter

Sport For abonnenter

Fra nummer 40 til nummer 1: Og sæsonens bedste spiller er...

Lemvig

Godt nyt til beboere i kommunens landsbyer: Spring gratis på bussen

Sport For abonnenter

TTH-direktør i den varme stol: Jeg håber HB rykker op, men de behøver ikke blive til en superligaklub...

112

35-årig tiltalt i voldtægtssag: Tippede selv skolen under falsk navn

Annonce