Annonce
Læserbrev

Miljø. EU skal i den grønne førertrøje den 26. maj

Niels Fuglsang og H.C. Østerby. Pressefoto/screenshot

Debat: Den 26. maj skal vi stemme til Europa-Parlamentet. Det er vigtigt, at vi bruger valget til at sætte fokus på klima og miljø. En af de kampe der skal kæmpes de kommende år, handler om den plastikforurening, som skader vores natur og sundhed.

Plastikforurening er en stor udfordring for vores samfund. Alt for ofte hører vi om fugle, fisk og hvaler, der bliver kvalt i plastikken. I Danmark har DTU Aqua sågar påvist, at en femtedel af de danske fisk svømmer rundt med små stykker plastik i sig.

Det er i EU, at vi kan finde fælles løsninger på de her problemer. Vi må øge ambitionerne, så vi får højere krav til genanvendelse af plastik. EU vedtog i efteråret sit Plastikdirektiv. Det betyder, at engangsplastik som sugerør og bestik forbydes fra 2021. Det er godt, for mange af de produkter flyder rundt på vores strande og i verdenshavene, hvor fisk og andre dyr får dem i munden.

I Holstebro er vi også klar til at føre an i indsatsen mod plastikforurening. Affaldssorteringsanlægget Nomi4s i Holstebro har nemlig specialiseret sig i at sortere affald, så plastik kan genvandes og ikke havner i naturen. Vi har her ekspertise på internationalt niveau, og indsatsen er ikke blot god for miljøet. Det er også en god forretning og skaber lokale arbejdspladser. Hos Nomi4s har man kort sagt gjort affald til en god forretning. Det er en bunden opgave, at vi ikke ødelægger vores natur og miljø for fremtidige generationer. Grøn teknologi er en vindersag, der kan skabe arbejdspladser i hobetal. Europa-Parlamentsvalget skal sætte miljøet på dagsordenen. Vi må ikke gøre økonomien og miljøet til hinandens modsætninger. De skal være hinandens forudsætninger.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce