Annonce
Læserbrev

Miljø. Kære Regering - kom nu med pengene til høfde 42

Debat: Situationen omkring høfde 42 er alt for alvorlig til at blive/være et politisk slagsmål om "æren for at rydde op!"

I valgkampen var alle på tværs af de politiske partier enige om, at der skulle tages "hul på oprydning" af de store forureninger med baggrund i "fortidens synder". På den baggrund afsatte den tidligere regering 50 millioner kroner til begyndende oprydning af høfde 42,- men desværre ikke et tilsagn om det fulde nødvendige beløb til færdiggørelse af projektet, - og det er så det tilsagn vi i Region Midtjylland mangler, for at kunne komme videre og igangsætte "projekt total oprydning".

Ministerens erkendelse af en nødvendig oprydning hurtigst muligt, tror jeg først kom, da han i foråret sammen med regionsrådsformand Anders Kuhnau og undertegnede stod på grunden, høfde 42 – og Jacob Ellemann-Jensen sagde: "Jeg havde godt nok ikke troet, at det lå så udsat – så jeg kan godt se, at det haster!"

Jeg håber, den nye miljøminister øjeblikkeligt vil komme på besøg - eller stole på sin tidligere kollega - og dermed øjeblikkeligt via de løbende finanslovforhandlinger finde de nødvendige midler til oprydning af et depot, som i værste fald ikke længere er et landbaseret depot, men på baggrund af en stærk storm befinder sig som et "indkapslet depot i havet"!

Forureningen omkring høfde 42 er i dag kendt og nøje lokaliseret, og samtidig har der i det sidste år været to statsstøttede projekter i gang for at undersøge, om det er muligt at oprense, eller man som tidligere blot skal flytte forureningen til en ny fremtidig deponering i en salthorst eller lignende "til evig tid". Heldigvis viser forsøgsresultaterne, at der kan ryddes op på stedet - og i bedste fald ske genbrug af nogle af stofferne i det tidligere stærkt giftige materiale - og restproduktet vil i realiteten opfylde kravene til brug i en sandkasse i en børnehave. Sidstnævnte tror jeg dog ingen, ønsker at gøre brug af!

Teknologien er på plads, miljømæssigt haster det, og erhvervsmæssigt ligger der et kæmpe potentiale i at "vise resten af verden", at vi i Danmark både kan rydde op af hensyn til miljøet, men samtidig gøre det bæredygtigt.

På tværs af alle politiske partier i Regionsrådet i Region Midtjylland er vi parat til at starte Danmarks største pilotprojekt i fuld skala med oprydning af én af fortidens – og miljømæssigt mest udsatte og påtrængende forureninger - høfde 42. Men vi mangler den nødvendige rest finansiering, så: "Kære Regering, find den resterende finansiering!". Både af hensyn til miljøet lokalt og globalt, for hvis vi i Danmark kan rydde op i de store generationsforureninger, ligger der for dansk erhvervsliv en kæmpe opgave ude i "den store verden".

Umiddelbart på alle områder en "win-win", som vi alle politisk bør kunne stå sammen om.

Annonce
Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen gæstede giftdepotet Høfde 42 i april i år sammen med blandt andet Anders Kühnau, Jørgen Nørby og Pernille Blach Hansen. Arkivfoto: Morten Stricker
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politik. Skattestigninger og troværdighed

Debat: I Holstebro kommune er der i byrådet, med et snævert flertal, besluttet at budgettet for 2020 og årene efter skal klares ved hjælp af en skattestigning på 0,2 procent. Der skal til staten afleveres 75 procent det første år, 50 procent året efter (2021) og 25 procent i 2022 i strafrente, da skatten hæves mere end det tilladte. Vi bliver hermed den kommune i vores hjørne af Danmark med den højeste skatteprocent. Den 4. september udtalte vores borgmester H.C. Østerby, at skattestigninger giver for lidt, og at den ikke kan målrettes til skolerne alene. Ligeledes udtalte samme borgmester den 3. oktober til samme avis (Dagbladet Holstebro- Struer): ”Vores borgere skal ikke betale ekstra penge til staten. Jeg ser ikke for mig, at vi hæver skatten, hvis vi skal aflevere 75 procent til staten. Det vil jeg ikke være med til.” På trods af disse udtalelser står vi nu med vedtagne skattestigninger, som er målrettet folkeskolen og selv samme H.C. Østerby udtaler til avisen den 25. oktober, at de partier, der de kommende år vil være med i budgetforlig, er nødt til at købe denne præmis. Prøver han at advare eller presse den borgerlige side af byrådet til at holde sig i ro ved de kommende budgetforhandlinger? Budgetforhandlinger, som ikke bliver nemmere, fordi de budgetoverskridelser som findes her i 2019 i Social- og sundhedsadministrationen indikerer, at der venter kæmpe udfordringer på grund af flere borgere med behov for hjemmehjælp og flere borgere med fysisk eller psykisk handicap. Disse områder er ikke tilgodeset i det netop vedtagne budget eller med penge fra den netop vedtagne skattestigning. Det bliver spændende at følge vores kære borgmester de næste par år! Den 9. oktober er H.C. Østerby citeret i avisen, hvor han udtaler: ”Jeg tror, at de fleste gerne vil betale mere i skat, hvis de kan se, at pengene går til at hæve serviceniveauet i for eksempel skolerne med mere". Betyder det så at vi skal forvente en ny skattestigning, når de økonomiske udfordringer, der er på ældre- og handicapområdet på grund af flere borgere med behov, kommer frem i lyset den kommende tid?

Lemvig

VLTJ må klare sig uden reservetog

Lemvig

500 besøgte varmeværket

Annonce