Annonce
Holstebro

Miljøets vagthund: Minkene skulle aldrig været gravet ned - men dumt at grave dem op igen

Hvis miljøorganisationerne ikke skal gribe ind her, hvem skal så, spørger Per Østergård, medlem af borgerforeningen i Nr. Felding. Han undrer sig over, at Dansk Naturfredningsforening har modsat sig både dæmningsbyggeriet og et klubhusbyggeri ved Vandkraftsøen, men ikke bakker op om kampen med at få gravet millioner er døde mink op nu. Borgerforeningen peger på, at der begge steder findes truede plantearter - de såkaldt rødlistede arter. Foto: Morten Stricker
I Nr. Felding undrer man sig over, at de foreninger, der skulle beskytte flora og fauna ikke kæmper side om side med borgerne om at få minkene gravet hurtigere op.
Annonce

Nr. Felding: Mens et samlet byråd på tværs af partiskel står last og brast med borgerforeningen og kræver de mange tons døde mink gravet op før maj, så er der larmende tavshed fra de organisationer, som skulle beskytte flora og fauna.

Og dét undrer i Nr. Felding, som indledte kampen for at få minkene fjernet med en fredelig demonstration, hvor også den lokale næstformand for Danmarks Naturfredningsforening gik med.

- Jeg er meget forundret og skuffet over Danmarks Naturfredningsforenings manglende involvering - at så højt profileret og landsdækkende en interesseorganisation er så tavs i en sag, der kan påvirke grundvand og vandmiljø, siger Leif Brøgger, formand for Nr. Felding Borgerforening og medlem af byrådet (V).


Vi får rigtig mange henvendelser fra borgere, når de er utilfredse med et eller andet, især mange vindmøller og solceller. Vi må desværre skuffe nogen. Hvis foreningen skal være troværdig, kan fuglene ikke bruges som løftestang, når der ikke er fugle i det.

Egon Østergård, formand for Dansk Ornitologisk Forening.


Formand for DN Holstebro, Ole Primdahl, forstår udmærket bekymringen hos borgerne, men henviser til, at organisationen "ikke har været høringsberettiget i den akutte og hurtige proces og også blev taget på sengen." Han har efterfølgende forhørt sig hos DN's geologiske ekspert med hensyn til forureningsrisikoen.

- Umiddelbart ser der ikke ud til at være fare for nitratforurening for søen og boringer, da vandet/grundvandet driver i nordlig retning. Her har vi så desværre vores fiskerige Gryde Å, som jeg også ved, at kommunen har fokus på. DN blive nogle gange skudt i skoene, at vi har for stor magt, men vi kan ikke overtrumfe en ministeriel dekret eller militær og politi, skriver Ole Primdahl i en mail til borgerforeningsformand Leif Brøgger.

Walter Brüsch, geologisk seniorrådgiver hos DN, som har været med til at udarbejde et notat om mink og forurening af grundvand, supplerer:

- Minkene skulle aldrig være gravet ned. De skulle være destrueret på anden vis. Men jeg synes, det er dårlig idé at grave dem op igen. De 20-30 millioner kunne bruges bedre på noget andet. Man skulle hellere sætte et par overvågningsboringer ved gravene, for det er ret sikkert, at de næringsstoffer, der opstår når mink forrådner, bliver omsat, inden de når frem til vandløbene. Og virus og bakterier vil ikke kunne overleve, fordi transporthastigheden er så langsom.

Bekymringen

Nr. Felding Borgerforening er bekymret for, hvordan store mængder næringsstoffer, kalk og desinfektionsmidler i forbindelse med minkgravene vil påvirke omgivelsers flora og fauna. Der tænkes også på afvanding til områdets åsystem og laksebestand. Drifts- og Plejeplaner angiver §3 områder og Rødliste arter. Der er set isfugle ved søen.

Flere eksperter har undersøgt forureningsrisikoen. En rapport fra DTU og GEUS konkluderer blandt andet, ”at væske, der dannes i gravene, kan udvaske til grundvandet lige under gravene inden for relativt kort tid (dage til måneder)”.

Et notat, udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, konkluderer blandt andet, at "massegraven ikke truer grundvandet eller drikkevandsinteresser og formentligt heller ikke åvandet, men muligvis Boutrup Sø. De geokemiske forhold i grundvandsmagasinet betyder, at kvælstofsforbindelser omsættes i grundvandet, før grundvandet når vandløbene. Hverken tarmbakterier eller virus kan overleve i grundvandet."

Heller ikke Dansk Ornitologisk Forening ønsker at gå ind i sagen.

- Vi får rigtig mange henvendelser fra borgere, når de er utilfredse med et eller andet og må desværre skuffe nogen. Hvis foreningen skal være troværdig, kan fuglene ikke bruges som løftestang, når der ikke er fugle i det, forklarer landsformanden Egon Østergård.

- De lokale fortæller, at den sjældne isfugl er ude ved søen?

-  Det kan godt være, at der er set en isfugl, men det militære område er ikke et specielt levested for isfugle, og der er ikke særlige fugleinteresser, som kan være truet af den aktivitet, der er derude, siger Egon Østergaard, der bor i Aulum og arbejder i Holstebro og kender øvelsesterrænet udmærket.

Selv om minkene er gravet ned tæt på et tilløb til den lakserige Gryde Å, har heller ikke Dansk Lystfisker Forbund ifølge borgerforeningen reageret på opfordringen om at yde et bidrag til at få minkene gravet op inden maj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv For abonnenter

Tidligere minkavler i Nørre Nissum: Vi har brug for en afklaring

Kultur

Indstilleren er nu selv blevet kandidat til Lemvig Prisen: - Jeg syntes de fortjener prisen

Coronavirus

Ny melding fra Pfizer: Vil levere vaccinedoser som lovet fra 25. januar

Annonce