Annonce
Erhverv

Undergrunden er forurenet: Miljøstyrelsen vil fritage FMC-Cheminova for at rense den

Undergrunden på Rønland er stærkt forurenet, men det nøjagtige omfang er endnu ikke kendt. Foto: Johan Gadegaard
Miljøstyrelsen vil ophæve virksomhedens pligt til at rense op efter sig selv

Rønland: Miljøstyrelsen vil fritage FMC-Cheminova fra at rense undergrunden under sig selv.

Det fremgår af et høringsbrev, som både Region Midtjylland og Lemvig Kommune har modtaget og nu skal behandle. Lemvig Kommune har allerede behandlet sagen i teknik- og miljøudvalget som et lukket dagsordenspunkt. Til gengæld bliver samme sag behandlet i fuld åbenhed i Region Midtjyllands udvalg for Regional Udvikling, hvor politikerne tager stilling til sagen på mandag. Her er både høringsbrevet og et forslag til svar allerede offentliggjort.

Det er en kendt sag, at der i undergrunden på Rønland gemmer sig en stor jordforurening, hvis nøjagtige omfang endnu ikke er klarlagt i detaljer. Derfor har FMC-Cheminova siden startet af 1980'erne drevet en række afværgeanlæg på fabriksgrunden, hvor virksomheden oppumper og renser forurenet grundvand. Det skal forhindre forureningen i at sprede sig til det omgivende miljø.

Annonce

Påbud og frivillighed

Oppumpningen og rensningen sker i dag på baggrund af både en række påbud, men også frivillige aftaler. I tidens løb er betingelserne for driften af afværgeanlæggene skrevet ind som vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser. Det er disse påbud, vilkår og aftaler, som Miljøstyrelsen nu vil ophæve.

Det fremgår af brevvekslingen, at Miljøstyrelsen har fået en juridisk vurdering af de seneste 40 års påbud, vilkår og aftaler, og nu konkluderer, at de gamle påbud er ulovlige, og derfor vil man ophæve påbuddene. Det kan i sidste instans betyde, at opgaven overgår til Region Midtjylland, der risikerer at skulle bruge et tocifret millionbeløb årligt på opgaven.

Det fremgår dog også af materialet, at FMC er villig til at fortsætte arbejdet, selv om de gamle aftaler bliver ophævet. Virksomheden er også villig til at indgå en civilretlig bindende aftale, hvis parterne kan blive enige om indholdet.

Annonce

Ikke enige

Politikerne i Region Midtjylland skal tage stilling til sagen på mandag, men det ligger allerede nu i korterne, at parterne ikke er enige. Administrationen vurderer, at Miljøstyrelsens tolkning er forkert og ønsker at opretholde de nuværende påbud ud fra princippet om, at "forureneren betaler". Derfor bør FMC-Cheminova også være med til at betale for oprydningen.

Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune behandlede sagen i mandags. Formanden for udvalget, Steffen Damsgaard (V) oplyser, at man også her forholder sig kritisk til Miljøstyrelsens udspil. Kommunen var dog usikker på nogle formuleringer i sit svar, og derfor valgte han at sætte punktet på dagsordenen som et lukket punkt. Det vil dog efterfølgende blive åbent, siger han.

Referatet fra mødet er i dag tilgængelig på kommunens hjemmeside, men punktet figurerer fortsat som lukket.

Annonce

Undrer sig

Bjarne Hansen, der i flere år har været kritisk overfor den manglende forurening i området, er overrasket over Miljøstyrelsens seneste udmelding. Han mener, det hænger sammen med, at blandt andet de gamle svovldepoter er blevet delvist oprenset, og derfor er der på papiret ikke længere samme behov for afværgeforanstaltninger.

Men kun på papiret.

- Det er noget, som Miljøstyrelsen og for så vidt også regionen selv har kludret sig ud i og selv må finde en løsning på, siger han.

Han understreget, at det fortsat er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for at føre tilsyn med virksomheden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce