Annonce
Debat

Muslingeopdræt i Limfjorden skal gøres rigtigt

Rasmus Prehn (S), minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Læserbrev: Der har i 2020 og starten af 2021 været overvældende interesse i at tilegne sig en kulturbanke til opdræt af muslinger i Limfjorden.

Det er positivt, at mange ser muligheder i muslingeopdræt. Ikke blot er muslinger sunde og en dejlig spise. De er også klimavenlige og et naturligt rensefilter, der fjerner kvælstof og gør vandet renere. Det er blandt andet derfor, at skalddyr også er nævnt i de nye kostråd.

Men det har aldrig været meningen, at så store arealer af havbunden skulle udlægges til privat brug.

Jeg forstår det derfor fuldt ud, når en samlet gruppe af afdelinger fra Danmarks Naturfredningsforening omkring Limfjorden i Folkebladet Lemvig skriver, at der skal gøres op med "muslinge-Klondike" i Limfjorden.

Derfor har jeg allerede trukket i bremsen. Og vi har indført et midlertidigt stop for ansøgninger til nye tilladelser. Men stoppet betyder ikke en udsættelse eller afvisning af de ansøgninger, som allerede er modtaget, selvom Danmarks Naturfredningsforening ønsker det.

Vi har som myndighed pligt til at sagsbehandle alle 40 ansøgninger efter de regler, som de er ansøgt under. Det betyder, at hver eneste ansøgning vil blive vurderet. Og hver eneste ansøgning vil komme i offentlig høring.


Vi kan endnu ikke sige, hvornår et nyt regelsæt er klar. Men det skal bero på en bedre planlægning, og vi skal have langt større inddragelse fra lokale interessenter og erhvervet.Betyder det så, at alle 40 ansøgninger vil blive godkendt? Og at et areal svarende til 800 fodboldbaner vil blive til kulturbanker på bunden af Limfjorden? Det ved vi naturligvis ikke.

Danmarks Naturfredningsforening er bekymrede for Limfjordens fremtid. Og det forstår jeg godt. Derfor bruger vi også den kommende periode på at gentænke regelsættet for kulturbanker.

Hvad betyder kulturbankerne for ålegræsset? Og hvad med levestederne for skaldyr og fisk?

Vi kan endnu ikke sige, hvornår et nyt regelsæt er klar. Men det skal bero på en bedre planlægning, og vi skal have langt større inddragelse fra lokale interessenter og erhvervet.

Kulturbanker vil forsat være en vigtig produktionsform i den grønne omstilling af det danske muslinge- og østersfiskeri. Og der produceres muslinger af høj kvalitet.

Men det skal gøres på den rigtige måde, så der er plads til alle.

Vi skal finde den rette balance.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Det betyder de nye indrejseregler for grænsehandlen: Efter disse datoer kan du handle i Tyskland

Annonce