Vestjylland

Nomi4s overvejer biogas-investering

Fra september skal borgerne i fire midt- og vestjyske kommuner lægge madaffaldet i en ny affaldsspand, så maden kan sorteres fra og omdannes til biogas. Kim Kjær har styr på de nye skraldespande, som er ved at blive gjort klar, mens projektleder hos Nomi4s Gitte Bak er tovholder på det store biogasprojekt. Foto: Thomas Maxe
Madaffald fra fire kommuner skal omdannes til biogas. Det kræver - måske - et nyt anlæg til forbehandling, inden affaldet kan sendes til et biogasanlæg.

HOLSTEBRO: Hvert år bliver anslået 13.000 tons madaffald smidt i skraldespanden i Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner.

Fra efteråret vil det fælles affaldsselskab Nomi4s bede borgerne om at sortere madaffaldet fra, så man kan omdanne det til biogas. Hvordan det skal ske, er endnu ikke helt fastlagt, fortæller projektleder Gitte Bak.

- Efter indsamling skal madaffaldet forbehandles, inden det kan sendes til et biogasanlæg. Det kan ske på to måder: Enten kan vi udbyde det og få andre til at gøre det for os - og det kommer vi i første omgang til at gøre i 2019-20, hvor Gemidan (firma fra Holsted i Sønderjylland, red.) vil forbehandle madaffaldet for os. Men vi undersøger samtidig muligheden for at etablere vores eget anlæg til forbehandling, siger hun.

Et forbehandlingsanlæg, som Nomi4s arbejder med, kan placeres som ”stand alone” eller ved et biogasanlæg. Nomi4s er nabo til flere biogasanlæg i Holstebro, Lemvig og Skive. Flere biogasanlæg har vist interesse for at aftage den færdige biogas, men bestyrelsen for Nomi4s har endnu ikke afgjort den endelig placering af et forbehandlingsanlæg.

Uanset, hvor og hvordan forbehandlingen skal foregå, så slår bestyrelsesformand for Nomi4s Finn Thøgersen, som også er byrådsmedlem for Venstre i Holstebro Kommune, fast, at det midt- og vestjyske madaffald kun skal behandles ét sted.

- Man skal faktisk helt op på omkring 25.000 tons affald, før det kan betale sig at etablere sit eget anlæg til forbehandling. Derfor er vi i forhandlinger med andre kommuner, blandt andet Viborg, Thisted og Morsø. Hvis det ikke lykkes at få flere med, så vil det være billigst at blive med at køre affaldet til forbehandling for eksempel i Holsted. Og når det skal forbehandles dernede, vil det også blive dernede og altså omdannet til biogas i Holsted, forklarer Finn Thøgersen.

Fra madaffald til biogas

Det indsamlede madaffald skal først forbehandles, inden det kan puttes i et biogasanlæg.

Først bliver plastikposerne skåret op og sorteret fra, og så bliver maden kværnet, tilsat vand og rørt ud til pulp. Den færdige biomasse kan derefter blandes sammen med eksempelvis gylle i et biogasanlæg.

Gemidan-Ecogi med hovedsæde i Holsted er en af leverandørerne af forbehandlingsanlæg, som blandt andet findes i Frederikshavn og Næstved.

Gemidan-Ecogis anlæg indeholder komponenter fra pumpevirksomheden Landia i Lem ved Ringkøbing. Landia udmærker sig ved at være dygtig til at filtrere fremmedlegemer såsom plastik væk fra madaffaldet, så det ikke ender på markerne sammen med gylle fra biogasanlæg.

Det er politisk besluttet, at Danmark skal genanvende mindst 50 procent af alt affald i 2020. I Holstebro Kommune bliver 37 procent af affaldet genbrugt, men her vil man nå 50 procents-målet, når madaffaldet bliver genanvendt til biogas.

Ifølge Nomi4s’ hjemmeside anslår man, at der er et potential på 13.000 tons madaffald i de fire kommuner, og at affaldsmængden sammenlagt vurderes at have et energipotentiale på ca. 1,3 millioner kubikmeter biogas. Det svarer til fjernvarmebehovet i cirka 500 husstande.

Maabjerg Energy Center BioGas i Holstebro producerer i forvejen 20-21 millioner kubikmeter biogas om året. GreenLab Skive Biogas forventes at producere 19 millioner kubikmeter biogas, når anlægget efter planen skal gå i drift sidst på året.

Læs mere om affald til biogas på www.nomi4s.dk.

Prisen er uklar

Affaldet fra Thisted Kommune bliver lige nu kørt til behandling i Billund. Hvis skraldebilerne skal læsse af i Skive eller Holstebro i stedet for at køre den længere tur, skal der være en økonomisk gevinst.

Erhverv+ har spurgt Nomi4s, hvad man forventer, at forbehandlingen vil koste i Midt- og Vestjylland, men det har ikke været muligt at få svar på spørgsmålet, fordi der ifølge selskabet er "mange faktorer, der spiller ind".

Det nyeste anlæg til forbehandling af madaffald i Danmark blev indviet i Frederikshavn 8. april i år. Her er det den private virksomhed Gemidan, som har opført og driver forbehandlingsanlægget.

Bilag fra Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg viser, at man her skal betale 400 kroner pr. ton affald for behandling i Gemidan-anlægget. Til sammenligning har det lokale affaldsselskab i Vendsyssel beregnet, at det ville koste hele 770 kroner pr. ton, hvis man skulle etablere sit eget anlæg.

Nomi4s har estimeret, at der er 12-13.000 tons madaffald i de fire kommuner, som er Nomi4s ejer-kommuner.

- Det er ikke til at vide, hvor meget affald der helt nøjagtigt bliver, før vi begynder sorteringen. Tallene er baseret på undersøgelse af flere hundrede husstandes affald, hvor man simpelthen har tømt deres affaldsspande og har undersøgt, hvad der bliver smidt ud. Og her fandt vi ud af, at der gennemsnitligt var cirka fire kilo madaffald i den typiske 240 liters spand i Holstebro Kommune, forklarer Gitte Bak.

Ny sortering må vente

Første skridt, inden man kan omdanne madaffaldet til biogas, bliver at få borgerne til at sortere affaldet derhjemme.

Det kræver nye affaldsspande med et særligt rum til madaffald. De er købt ind, men borgerne må vente lidt endnu.

- Vi kommer ikke til at stille de nye spande op, før vi har det hele klar. Vi vil ikke risikere at bede borgerne om at sortere affald, og det så viser sig, at vi er nødt til bare at blande det hele sammen igen, fordi vi ikke er klar til at modtage det på affaldsanlægget. Men vi er godt i gang med at forberede grundig information til borgerne i samarbejde med kommunerne. Der kommer blandt andet breve via e-boks, og snart vil man også kunne se de nye affaldsspande på genbrugspladsen, hvor mange kommer forbi, siger Gitte Bak.

Gasbiler skal hente skrald

Det er afklaret, hvem der skal indsamle affaldet i nye biler, som skal indrettes, så de kan adskille madaffald fra resten af affaldet.

Efter et udbud er det Lemvig Beton, der skal hente affald i Lemvig og Struer. Det kommer til at foregå i almindelige diesel-drevne lastbiler, mens borgerne i Holstebro by og Skive by skal betjenes af gasdrevne skraldebiler. Og der er en fornuftig forklaring på den forskel.

- Der findes allerede gas-tankanlæg til bilerne i både Holstebro og Skive. Det er der ikke i Lemvig og Struer, og der skal jo være et sted at tanke brændstof, forklarer Gitte Bak.

Det bliver Meldgaard (firma med hovedsæde i Aabenraa), der skal hente affald i Holstebro, mens Vognmand Filtenborg fra Nykøbing Mors skal hente affald i Skive.

0/0
Annonce
Erhverv

Vestjysk maskinforhandler måtte sælge ud for at bevare lokalt John Deere-salg

Lemvig For abonnenter

Kvinder mødes til grin, tåhylere og sved på panden

Lemvig

For sent at lave om - yngste skolebørns skoledag bliver ikke ændret

Lemvig For abonnenter

Godt med motion i den friske luft

Læserbrev

Høfde 42. Kom ikke og sig, at I ikke har eller har haft pengene

Debat: Kære Thomas Danielsen (V) og Orla Østerby (K), Som lovet på valgmødet den 22. maj på Lemvig Gymnasium, er her et forslag til betaling af oprydningen på Harboøre Tange efter Cheminova/Århus Universitets Forskningsfond. Som I kan se i punkt 1 og punkt 2, er pengene i stor stil gået gennem Folketingets pengekasse, men er blevet prioriteret og brugt til alt andet end en oprydning af Cheminovas forurening. Punkt 3 er penge (36 milliarder kroner), som ligger og griner af jer politikere. Fonden har kunnet ændre fundatsen gennem tiden på mange andre punkter, men lige bestemt omkring ansvar for og oprydning af forureningen, har de gennem fundatsen fraskrevet sig selv. Punkt 4 og 5 er taget med som en form for selvransagelse. 1) 200 millioner kroner - 1.9 milliarder kroner. Hvad der er sparet, er tjent. Afværgeforanstaltningerne på Harboøre Tange – Rønland. Etableret og drives af Cheminova, alene driftomkostningerne udgør et to cifret millionbeløb pr. år. Siden år 2000 har det været amt og senere regionen, som skulle afholde udgiften. Men Cheminova forsætter med at betale, og amt og region holder fingrene fra Rønland. Ved det laveste to cifrede (ti millioner kroner) beløb har den danske stat sparet 200 millioner kroner siden år 2000, hvilket er penge nok til af få fjernet Høfde 42 depotet. 2) 2.000.000.000 millioner kroner. I forbindelse med handlen med Cheminova til FMC-Corporation i 2015 blev aktieudbytte-skatten til den danske stat på omkring to milliarder kroner, som Corydon (S) brugte til anden side. Det havde været på sin plads om disse penge havde været brugt til oprydning på Harboøre Tange. 3) 36.000.000.000 millioner kroner. Forskningsfondens egenkapital er i dag på 36. milliarder kroner. Beløbet er vokset fra (gave) 300.000 kroner i 1944 frem til i dag på 36. milliarder kroner. Denne akkumulering af fabrikkens egenkapital er sket ved en skattefritagelse fra 1945 og fabrikkens uhæmmede deponering af kemisk affald i naturen på Harboøre Tange. Så kort kan det siges. 4) Et stort ukendt antal millioner. I forbindelse med handlen i 2015 blev mange små-aktionærer på det nærmeste millionærer. Aktionærerne var for det meste tidlige og nuværende ansatte, som har fået udbetalt deres bonus hver år i aktier. Det vi før i tiden kaldte ”hold kæft penge”. Det skal dog retfærdighedsvis siges, at små-aktionærerne var indstillet på at betale deres del af de 125 millioner kroner, som Forskningsfonden lokkede med, men det ville ATP og LD af gode grunde ikke. 5) Skatter og afgifter – virkelig mange penge gennem 70 år. Til kommune og amt gennem tiden har skatter og afgifter været meget store. Ved årtusindskiftet var alene selskabsskatten til kommunen nok til at drive to skoler. Derudover kommer personskatten fra de hen ved tusinde ansatte og den store omsætning i lokalområdet, ved de lokale håndværkere. Jeg siger ikke det er rimeligt, at lokalområdet også skal betale for en oprydning, men vi er ikke uskyldige. Så kære Thomas (V) og Orla (K) – kom ikke og sig, at I ikke har eller har haft pengene. I har bare ikke fundet det fornuftigt at bruge dem på en oprydning af Harboøre Tange.

Lemvig

Helmig meldte afbud til Haze - nu er afløser klar

Livsstil For abonnenter

Svømmestjernen Rikke Møller Pedersen: - Jeg har været andet end en badehætte, der leverede resultater

112

79-årig ribbet på gågaden: Lommetyv hævede stort kontantbeløb

Annonce